Een gedetailleerd rapport gepubliceerd door Battea Global Research, Inc. benadrukt het potentieel voor claims van meerdere miljarden dollars tegen Petróleo Brasileiro SA (Petrobras PETR3, PETR4) door internationale en Braziliaanse aandeelhouders...

KOPENHAGEN, Denemarken--()-- 

Een gedetailleerd rapport gepubliceerd door Battea Global Research, Inc. benadrukt het potentieel voor claims van meerdere miljarden dollars tegen Petróleo Brasileiro SA (Petrobras PETR3, PETR4) door internationale en Braziliaanse aandeelhouders na een krachtige uitspraak van de rechtbank vorige week

 

Battea Global Research, Inc. heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd waarin wordt beoordeeld hoe een recente rechterlijke uitspraak geleid heeft tot de aanzienlijke toename van de kans dat Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) te maken krijgt met vorderingen van meerdere miljarden dollars van internationale en Braziliaanse aandeelhouders en investeerders.

Op 26 mei 21 heeft de rechtbank in Rotterdam in Nederland een bevel uitgevaardigd om betwiste procedurele kwesties op te lossen in het voordeel van de aandeelhouders en investeerders van Petrobras in de langlopende collectieve actie. De zaak gaat nu verder in de richting van berechting van de grond van de zaak.

Het rapport licht de volgende zaken toe:

  • De betekenis van de rechtsgang die in Nederland verdergaat na het beëindigen van eerder getouwtrek over jurisdictie en status.
  • Hoe de Nederlandse rechtszaak zich nu naar alle waarschijnlijkheid volledig zal richten op de beschuldigingen van omkoping, fraude, wandaden en schade waar Petrobras voor kwam te staan in de Verenigde Staten, waar het een Deferred Prosecution Agreement ('DPA') is aangegaan met het Amerikaanse ministerie van Justitie. In de DPA gaf Petrobras toe dat het bedrijf verschillende overtredingen van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) heeft begaan en gaf het ook toe de voorschriften voor openbaarmaking aan aandeelhouders onder de Sarbanes Oxley Act te hebben geschonden. Petrobras stemde eerder in met een strafrechtelijke boete van US$ 853,2 miljoen in de Verenigde Staten, evenals een civiele schikking van US$ 3 miljard met Amerikaanse ADR (American Depository Receipt)-investeerders.
  • De correlatie tussen de schadeclaims in de Amerikaanse ADR- en obligatiegeschillen die hebben geleid tot de schikking van US$ 3 miljard en de mogelijk nog grotere schade van internationale en Braziliaanse aandeelhouders en investeerders volgens de beweringen in de Nederlandse procedure.

Publicatie: de rechtbank heeft een sterke uitspraak gedaan ten gunste van internationale en Braziliaanse aandeelhouders en obligatiehouders van Petrobras die schade ondervonden door verliezen in termen van de aandelenprijs van Petrobras (PETR3 PETR4) en bepaalde obligatieprijzen als gevolg van het Lava Jato-schandaal: klik hier voor toegang tot het rapport

Over Battea Global Litigation Research, Inc.

Battea Global Litigation Research, Inc., levert gespecialiseerd onderzoek naar effecten- en antitrustgeschillen en schikkingen voor 'class actions' en collectieve acties van beleggers die plaatsvinden in de Verenigde Staten en internationaal.

De analisten en experts van het bedrijf hebben inhoud gedistilleerd, statistische uitkomstanalyses verzameld en uitgevoerd over duizenden rechtszaken, schikkingen en schikkingsimplementaties. Het bedrijf volgt actief alle lopende rechtszaken en schikkingen.

Battea Global Litigation Research Inc., dat de expertise van academische en ervaren beoefenaars op het gebied van financiële marktoperaties, marktstructuur, handel, economie en financiën combineert met aanzienlijk inzicht en onderzoek naar rechtszaken en schikkingen, is een van 's werelds meest bekwame analisten binnen haar vakgebied.

Disclaimer:

De inhoud van dit rapport is alleen voor algemene informatieve doeleinden; u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet opvatten als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies. Lezers van het rapport dienen contact op te nemen met een gekwalificeerde juridische professional om advies in te winnen met betrekking tot een bepaalde juridische kwestie. De informatie in dit rapport is mogelijk niet de meest actuele juridische of andere informatie. De inhoud van dit rapport wordt geleverd 'zoals het is;' er wordt niet beweerd dat de inhoud foutloos is. Onze informatie is afgeleid van gerechtelijke documenten, jaarverslagen van Petrobras, artikelen, informatie van derden met betrekking tot de handelsstatistieken, float, volume, holdings en anderszins van Petrobras. Hoewel we geen reden hebben om anders te geloven, is er geen garantie dat deze informatie of onze interpretatie daarvan juist is.

Verwijzingen in dit rapport naar beschuldigingen van omkoping van overheidsfunctionarissen, contractanten en anderen door Petrobras, samen met andere frauduleuze acties en inbreuken op de naleving, en naar schendingen door Petrobras van toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, Nederland, Brazilië en andere rechtsgebieden zijn gebaseerd op gerechtelijke dossiers in de Verenigde Staten en Nederland en op openbaar beschikbare informatie op websites van de overheid en van derden. Totdat het door een rechtbank is bewezen of door Petrobras is toegegeven, zijn dit slechts feitelijke beweringen en vormen ze geen oordeel ten gronde.

Hoewel BGLR probeert om feitelijk en objectief onderzoek te doen, kunnen sommige lezers van mening verschillen met ons oordeel en worden we mogelijk niet als onafhankelijk beschouwd. Wij en onze klanten, aandeelhouders, investeerders, gelieerde ondernemingen, consultants, advocaten of anderen kunnen direct of indirect financieel economisch of anderszins profiteren van een schikking, schadevergoedingsvonnissen of anderszins. Het rapport bevat links naar websites van derden. Dergelijke links zijn alleen voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; BGLR beveelt of onderschrijft de inhoud van de websites van derden niet.

Battea Global Litigation Research Inc. publiceert onderzoek onafhankelijk van haar moedermaatschappij Battea Class Action Services, LLC en verkrijgt niet rechtstreeks inkomsten uit 'class actions' of collectieve acties van beleggers namens institutionele beleggerscliënten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Battea Global Litigation Research, Inc.
Informatiecoördinator: Rasmus Ipsen, Senior Quantitative Analyst
Pilestræde 6,
Third Floor 1112
Kopenhagen K
+1-(203)-355-2364
info@battearesearch.com
http://battearesearch.com

Contacts

Battea Global Litigation Research, Inc.
Informatiecoördinator: Rasmus Ipsen, Senior Quantitative Analyst
Pilestræde 6,
Third Floor 1112
Kopenhagen K
+1-(203)-355-2364
info@battearesearch.com
http://battearesearch.com