Amazon i National Safety Council tworzą pierwsze w swoim rodzaju partnerstwo, którego celem jest rozwiązanie problemu najczęstszych urazów w miejscu pracy w USA

Pięcioletnie partnerstwo pomiędzy Amazon i NSC będzie miało na celu opracowanie nowych sposobów zapobiegania powszechnym urazom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak skręcenia i nadwyrężenia.

SEATTLE i CHICAGO--()--Amazon (NASDAQ:AMZN) i National Safety Council (NSC) ogłosiły dziś pięcioletnią współpracę, której celem jest opracowanie nowych sposobów zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym (MSD) stanowiącym największą kategorię urazów w miejscu pracy w USA. Amazon i NSC od miesięcy pracowały razem nad tą pierwszą w swoim rodzaju współpracą.

„Dzięki temu partnerstwu będziemy w stanie rozwiązać problemy, z którymi ludzie borykają się każdego dnia, aby mogli żyć pełnią życia - powiedziała Lorraine Martin, prezes i dyrektor generalny National Safety Council. - Chodzenie do pracy powinno być pozytywnym, satysfakcjonującym i bezpiecznym doświadczeniem. Jesteśmy wdzięczni za hojne wsparcie ze strony firmy Amazon na rzecz pomocy firmom na całym świecie w rozwiązaniu tego ważnego problemu, a jednocześnie służące realizacji naszej misji nonprofit, którą jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy”.

„Jako członek zespołu ds. bezpieczeństwa w placówkach firmy Amazon, moim zadaniem jest zrobienie wszystkiego, co w mojej mocy, aby moi koledzy pracownicy byli zdrowi w pracy, abyśmy wszyscy wracali bezpiecznie do domu, do naszych przyjaciół i rodzin - powiedziała Chelsea Weimer, pracownik zatrudniony w systemie godzinowym w centrum realizacji zamówień Amazon w Baltimore, MD. - Amazon ma wysokie standardy bezpieczeństwa; to partnerstwo jest tego najlepszym dowodem i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć efekty pracy, która zostanie wykonana w celu zmniejszenia liczby przypadków MSD”.

Partnerstwo będzie miało na celu zapobieganie MSD w różnych branżach poprzez angażowanie kluczowych interesariuszy, prowadzenie badań, opracowywanie nowych technologii i procesów oraz skalowanie wyników. Współpraca jest możliwa dzięki wpłaceniu przez Amazon 12 mln USD, co stanowi największe w historii NSC dofinansowanie ze strony przedsiębiorstwa i będzie obejmować pięć kluczowych elementów:

Rada Doradcza: powołanie międzynarodowej rady doradczej, w skład której wejdą eksperci ds. bezpieczeństwa, korporacje oraz naukowcy z sektora publicznego i prywatnego. Rada doradcza będzie współpracować w celu przeglądu najbardziej obiecujących metod zapobiegania MSD, kształtowania rozwoju poszczególnych elementów partnerstwa oraz angażowania stron zewnętrznych w działania związane z zapobieganiem MSD.

Pionierskie badania: prowadzenie badań wykorzystujących sztuczną inteligencję nowej generacji, przetwarzanie języka naturalnego oraz narzędzia uczenia maszynowego w celu analizy obecnych i przyszłych innowacji i trendów w zakresie MSD. Badania te będą dostępne dla wszystkich branż w celu ich analizy i wyciągnięcia wniosków.

Granty dla małych przedsiębiorstw i uczelni: zapewnienie dotacji dla małych przedsiębiorstw, uczelni i studentów. Dotacje te będą przeznaczone na finansowanie badań i innowacji, które pomogą firmom każdej wielkości osiągnąć sukces.

Innovation Challenge (Wyzwanie Innowacyjności): inkubowanie i wspieranie innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w zakresie chorób układu mięśniowo-szkieletowego poprzez konkursy Innovation Challenge. Konkursy zgromadzą ekspertów w celu współpracy, iteracji oraz wymiany technik i pomysłów.

Branżowe wezwanie do działania - deklaracja dotycząca MSD: Amazon i NSC będą dzielić się rozwiązaniami odkrytymi w ramach partnerstwa, aby zainspirować do zmian poprzez stworzenie deklaracji dot. MSD (ang. The MSD Pledge) i wezwanie innych firm do przyłączenia się do inicjatywy w celu:

  • śledzenia proaktywnych wskaźników urazów w celu zapewnienia właściwego ograniczania ryzyka i wdrażania strategii prewencyjnych opartych na danych,
  • wdrożenia programu zapobiegania MSD, który obejmuje edukację pracowników i pracodawców w zakresie zapobiegania urazom,
  • przyjmowania i promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania MSD oraz dzielenia się najlepszymi praktykami z innymi organizacjami na całym świecie.

Współpraca rozpoczyna się w czerwcu podczas Krajowego Miesiąca Bezpieczeństwa i w pierwszym roku realizacji skupi się na powołaniu rady doradczej, identyfikacji partnerów badawczych, analizie istniejących danych oraz opracowaniu programów grantów i Wyzwania Innowacyjności.

„Nic nie jest ważniejsze od bezpieczeństwa naszych pracowników, a zawiązane partnerstwo pozwoli nam dogłębnie przeanalizować najlepsze sposoby na zmniejszenie liczby przypadków MSD - powiedziała Heather MacDougall, wiceprezes Amazon ds. zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy na całym świecie. - National Safety Council ma długą historię wspierania bezpiecznych praktyk w miejscu pracy i cieszymy się z perspektywy współpracy z nimi, jak również z wieloma innymi firmami, ekspertami i studentami z całego świata, w ramach wprowadzania innowacji i rozwiązań dla tego ważnego problemu”.

Współpraca z NSC jest kolejnym krokiem w długofalowej misji firmy Amazon, w ramach której chce ona zostać najbezpieczniejszym miejscem pracy na Ziemi. Obejmuje ona w 2021 roku inwestycje na kwotę ponad 300 mln USD w projekty dotyczące bezpieczeństwa, a także realizację celu zmniejszenia wskaźnika odnotowanych wypadków o 50% do 2025 roku. Każdego dnia Amazon ściśle współpracuje z ekspertami ds. zdrowia i bezpieczeństwa, przeprowadza tysiące kontroli bezpieczeństwa w każdym budynku i aktywnie zachęca pracowników do dzielenia się opiniami na temat tego, jak poprawić ich samopoczucie w pracy. Aby zobaczyć, jak wygląda miejsce pracy w firmie Amazon i dowiedzieć się więcej o jej zespole i technologii, można zapisać się na wycieczkę po centrum logistycznym na stronie www.amazon.com/FCtours.

Już od ponad 100 lat National Safety Council jest wiodącą amerykańską organizacją non-profit działającą na rzecz bezpieczeństwa. Jako organizacja z misją, działa na rzecz wyeliminowania głównych przyczyn zgonów i urazów ciała, którym można zapobiec, koncentrując swoje wysiłki na miejscu pracy, drogach i niepełnosprawności. Tworzy kulturę bezpieczeństwa, aby ludzie byli bezpieczniejsi nie tylko w pracy, ale także poza nią.

Więcej informacji o bezpieczeństwie pracowników w firmie Amazon dostępnych jest na stronie www.amazon.com/employee-safety.

Więcej szczegółów dotyczących partnerstwa można uzyskać pod adresem www.nsc.org/amazonpartnership.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Amazon.com, Inc.
Infolinia dla mediów
e-mail: Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr

Contacts

Amazon.com, Inc.
Infolinia dla mediów
e-mail: Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr