Nexo schakelt toonaangevend accountantskantoor Armanino in om realtime attestatie te verstrekken over digitale activabezit

LONDEN--()--Nexo, de toonaangevende gereguleerde instelling voor digitale activa, heeft Armanino LLP, een van de grootste accountantskantoren in de VS en een wereldleider in oplossingen voor digitale activa, opdracht gegeven om realtime attesten te verstrekken over de bewaring van het bedrijf bezit.

Via Armanino’s TrustExplorer-attestplatform biedt Nexo investeerders, klanten en regelgevers het hoogste niveau van vertrouwen dat op de markt beschikbaar is door middel van ononderbroken toegang tot attestrapportage volgens industriestandaarden en een momentopname van Nexo’s totale activa en passiva, die dagelijks wordt bijgewerkt.

De uitgevoerde attestatieprocedures zijn in overeenstemming met de normen die zijn vastgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants, en de resultaten zullen te zijner tijd via de kanalen van Nexo worden gecommuniceerd. Volledige informatie uitgedrukt in Amerikaanse dollars, inclusief een open dashboard van activa en passiva, on-demand rapportage en andere informatie zal publiekelijk toegankelijk zijn zodra de attestopdracht is voltooid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media contact for Nexo:
Stella Zlatareva
Nexo PR Team
pr@nexo.io

Contacts

Media contact for Nexo:
Stella Zlatareva
Nexo PR Team
pr@nexo.io