Agendia presenteert gegevens van innovatief FLEX-onderzoek op ASCO 2021, MammaPrint en BluePrint blijken bruikbaar in grote verscheidenheid aan patiëntenpopulaties

  • Uit volledige transcriptoomanalyse van ER+ borstkankers bleek geen substantieel verschil in genexpressie tussen tumoren van vrouwen jonger dan 50 of ouder dan 50
  • Volledige transcriptoomanalyse bevestigt dat genexpressieprofielen van BluePrint ER+ basale tumoren en ER- basale tumoren zeer vergelijkbaar zijn, wat klinisch bruikbare informatie oplevert ter ondersteuning van beslissingen over neoadjuvante behandeling
  • Eind 2021 moeten er 10.000 patiënten ingeschreven zijn in het FLEX praktijkregister; het uiteindelijke doel is 30.000 patiënten

IRVINE, Californië en AMSTERDAM--()--Agendia, Inc., een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft aangekondigd dat nieuwe gegevens van het unieke, nationale FLEX-register vandaag werden voorgesteld op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 2021.

Het FLEX-onderzoek wordt geleid door artsen in de Verenigde Staten en maakt gebruik van een gedeelde onderzoeksinfrastructuur, voorzien van meer dan 800 klinische gegevenselementen, om hypotheses te ontwikkelen en te onderzoeken voor specifieke subgroepen van patiënten op basis van volledige transcriptoomgegevens. FLEX maakt het voor diverse groepen patiënten en hun artsen mogelijk om deel te nemen aan een klinisch onderzoek, zelfs als ze niet in de buurt van een groot onderzoekscentrum wonen.

“FLEX heeft met de enorme breedte van de groeiende hoeveelheid gegevens waartoe wij als oncologen en onderzoekers toegang hebben opnieuw zijn waarde bewezen,” aldus Cynthia X. Ma, MD, PhD, oncoloog en nationaal FLEX-hoofdonderzoeker aan de Washington University School of Medicine in St. Louis. “Het coöperatieve karakter van het register geeft artsen de kans hypotheses die in onze praktijk ontstaan op nationaal niveau te onderzoeken, om vragen van zowel klinisch als wetenschappelijk belang te beantwoorden. De diepgang en klinische betekenis van onze bevindingen zijn in de hele borstkankergemeenschap merkbaar.”

Op de virtuele ASCO 2021-conferentie gaven Agendia en haar onderzoekspartners een algemene update over het FLEX-onderzoek, waarvoor momenteel patiënten worden ingeschreven, in een poster met de titel “The FLEX real-world data platform explores new gene expression profiles and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer.”

De kracht van FLEX om relevante en dringende klinische vragen te beantwoorden werd geïllustreerd aan de hand van gegevens in een poster getiteld “Whole transcriptome analysis comparing HR+ HER2- breast cancer tumors from patients <50 years and >50 years.” Uit het onderzoek blijkt dat bij volledige transcriptoomanalyse geen substantiële verschillen in genexpressie werden gevonden tussen HR+/HER2-tumoren bij vrouwen met borstkanker, ongeacht hun leeftijd (boven of onder de 50 jaar). De gegevens ondersteunen de meest voor de hand liggende verklaring dat het schijnbare leeftijdsafhankelijke voordeel van chemotherapie bij vrouwen jonger dan 50 met genomisch laag-risico kanker, waargenomen in recente onderzoeken, niet te wijten is aan intrinsieke biologische verschillen in borstkanker, maar eerder aan verschillen in de indirecte effecten van chemotherapie op de patiënt. Deze bevindingen benadrukken de wezenlijke noodzaak van gedeelde besluitvorming tussen een patiënt en haar arts, met gebruikmaking van het genexpressieprofiel van de patiënt als onderdeel van een geïnformeerd behandelplan.

“We zijn verheugd een op leeftijd gebaseerde analyse te presenteren van de genomica in borstkanker in een vroeg stadium, die de laatste jaren zoveel aandacht heeft gekregen,” aldus Cathy Graham, MD, FACS, directeur Borstchirurgie, Glenn Family Breast Center van het Winship Cancer Institute in het Emory Saint Joseph's Hospital, en eerste auteur van een FLEX-poster over leeftijdsgebonden analyse. De trend die zich heeft afgetekend en die suggereert dat het voordeel van chemotherapie bij jongere vrouwen een neveneffect kan zijn van de onderdrukking van de eierstokken – niet noodzakelijkerwijs de cytotoxische effecten van de chemo op een tumor – wordt in deze resultaten opnieuw gezien en moet worden meegewogen wanneer mogelijk minder agressieve alternatieven beschikbaar zijn.”

De FLEX-onderzoekers, waaronder Joyce O'Shaughnessy, MD, vice-voorzitter van Breast Cancer Research en voorzitter van Breast Cancer Prevention Research in het Baylor-Sammons Cancer Center en voor het Amerikaanse Oncology Network, tevens lid van de wetenschappelijk adviesraad voor het Amerikaanse Oncology Research Network, presenteerden aanvullende gegevens van klinisch belang voor hoog-risico ER+ borstkanker in de poster getiteld “Molecular profiles of genomically High Risk ER+ HER2- breast cancer tumors classified as functionally Basal or Luminal B by the 80-gene signature.” Dit onderzoek schetst hoe met BluePrint een subgroep van hoog-risico ER+ tumoren wordt geïdentificeerd die genomisch basaal zijn, en laat zien dat uit de analyse van volledig transcriptoom-expressieprofielen blijkt dat deze kankers biologisch dichter bij ER- basale (en triple negatieve borstkanker) staan dan bij ER+ luminale kankers. ER+ basale tumoren vereisen daarom mogelijk een agressievere behandeling dan ER+ luminale tumoren, hetgeen bevestigt dat BluePrint klinisch bruikbare informatie verschaft die verder gaat dan pathologische subtypering en die als leidraad kan dienen voor beslissingen over neoadjuvante behandeling.

In een ander onderzoek van de FLEX-database werd de correlatie tussen lymfovasculaire invasie (LVI), van oudsher een pathologisch kenmerk voor een slechte prognose, en genexpressiepatronen geanalyseerd. Het onderzoek, getiteld “Gene expression associated with lymphovascular invasion and genomic risk in early-stage breast cancer,” werd gepresenteerd door Nina D’Abreo, MD, medisch directeur borstprogramma, Winthrop University Hospital, het Perlmutter Cancer Center en haar collega's, en liet zien dat de potentiële prognostische informatie die wordt verkregen door de aanwezigheid of afwezigheid van lymfovasculaire invasie (LVI)-genexpressie waarschijnlijk al wordt vastgelegd door MammaPrint en BluePrint. Belangrijk is dat de aan- of afwezigheid van LVI in MammaPrint laag-risico kankers niet geassocieerd was met waarneembare verschillen in de genexpressie in het volledige transcriptoom. LVI maakt momenteel geen deel uit van de meeste klinische risicobeoordelingen van borstkanker, en hoewel de klinische resultaten nog verder onderzocht zullen worden, suggereren deze gegevens dat MammaPrint en BluePrint mogelijk een huidige leemte in de stratificatie van borstkankers in een vroeg stadium kunnen opvullen.

Agendia's grootschalige, prospectieve FLEX-onderzoek blijft een rijke bron van gegevens van praktisch bewijs in een van de meest dynamische en inclusieve onderzoeksopzetten in het borstkankeronderzoek tot nu toe, en benadrukt de missie van het bedrijf om de diagnose en gepersonaliseerde behandeling van borstkanker voor alle patiënten te begeleiden.

Over Agendia

Agendia, een bedrijf dat zich richt op precisie-oncologie en gevestigd is in Irvine, Californië, streeft ernaar patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en hun artsen de informatie te geven die zij nodig hebben om de beste beslissing te nemen voor hun volledige behandeltraject. Het bedrijf heeft momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstests, die worden ondersteund door klinisch en praktisch bewijs van het hoogste kaliber, en die uitgebreide genomische informatie verschaffen om voor iedere patiënt de effectiefst mogelijke borstkankerbehandeling te vinden.

MammaPrint®, de op 70 genen gebaseerde herhalingsrisicoassay voor borstkanker, is de enige door de FDA goedgekeurde herhalingsrisicotest die wordt ondersteund door intercollegiaal getoetste, prospectieve uitkomstgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de op 80 genen gebaseerde moleculaire subtyperingstest, is de enige commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen waardoor de groei ervan wordt gestimuleerd. Samen verschaffen MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel dat artsen kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in pre- en postoperatieve behandelsituaties.

Agendia ontwikkelt op bewijs gebaseerde nieuwe genomische tests en gaat partnerschappen aan met baanbrekende bedrijven om de volgende generatie digitale behandelingstools te ontwikkelen. Met het lopende onderzoek wordt een arsenaal aan gegevens opgebouwd ter verbetering van de resultaten voor de patiënt en ter ondersteuning van de veranderende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen bij elke stap in het traject, van de eerste diagnose tot aan de status kankervrij.

Agendia's assays kunnen worden besteld op basis van kernbiopten of chirurgische specimens, ter onderbouwing van pre- en post-operatieve behandelbeslissingen. Ga naar www.agendia.com voor meer informatie over de assays en lopende onderzoeken van Agendia.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media Contact
Terri Clevenger
Westwicke/ICR Healthcare PR
Tel: 203.856.4326
Terri.Clevenger@icrinc.com

Contacts

Media Contact
Terri Clevenger
Westwicke/ICR Healthcare PR
Tel: 203.856.4326
Terri.Clevenger@icrinc.com