Naar aanleiding van SEC-richtlijnen betreffende de balansbehandeling van warrants kondigt Avanti Acquisition Corp. kondigt ontvangst aan van NYSE Continued Listing Standard Notice

NEW YORK--()--Avanti Acquisition Corp. (NYSE: AVAN) (het “Bedrijf”) heeft vandaag aangekondigd dat het een formele kennisgeving van niet-naleving heeft ontvangen van de New York Stock Exchange (de “NYSE”) met betrekking tot de het niet tijdig indienen van het kwartaalrapport op Formulier 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2021 (het “Formulier 10-Q”) zoals vereist volgens de criteria voor tijdige indiening die zijn vastgelegd in sectie 802.01E van de NYSE Listed Company Manual.

Op 12 april 2021 heeft de staf van de Securities en Exchange Commission (“SEC”) het “Staff Statement on Accounting en Reporting Considerations for Warrants Issued by Special Purpose Acquisition Companies (“SPACs”)” (het “Statement”) uitgegeven, dat voor alle SPAC-gerelateerde ondernemingen richtlijnen verduidelijkt met betrekking tot de boekhouding en verslaggeving van hun warrants. De onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe leidraad in het Statement heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk aantal SPAC’s de boekhoudkundige verwerking van hun warrants opnieuw heeft beoordeeld met hun professionele adviseurs, waaronder accountants en andere adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het bijstaan van SPAC’s bij het opstellen van jaarrekeningen. Dit heeft er op zijn beurt toe geleid dat de Vennootschap vertraging heeft opgelopen bij het opstellen en afronden van haar jaarrekening per en voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2021 en bij het indienen van haar Form 10-Q bij de SEC binnen de voorgeschreven termijn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media inquiries:
Johann Dumas
+1 (345) 814-5831
contact@avanti-acquisition.com
Avanti Acquisition Corp

Contacts

Media inquiries:
Johann Dumas
+1 (345) 814-5831
contact@avanti-acquisition.com
Avanti Acquisition Corp