Takeda presenteert bijgewerkte resultaten voor Mobocertinib, waarmee het klinische voordeel bij patiënten met EGFR Exon20-insertie + mNSCLC verder wordt versterkt 

– Mobocertinib, een orale gerichte therapie, toonde een mediane totale overleving van 24 maanden aan, en reacties werden waargenomen bij verschillende EGFR Exon20-insertievarianten

– Resultaten opgenomen in Mobocertinib’s New Drug Application (NDA), die onlangs door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) met prioriteit werd beoordeeld

– Gegevens die op de jaarlijkse ASCO-bijeenkomst worden vermeld versterken het potentieel van Mobocertinib in een patiëntenpopulatie zonder goedgekeurde gerichte therapieën

OSAKA, Japan & CAMBRIDGE, Massachusetts--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) heeft vandaag bijgewerkte gegevens bekendgemaakt van de fase 1/2-studie van mobocertinib (TAK-788) oraal toegediend aan patiënten met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) Exon20 insertiemutatie-positieve (insertie +) gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (mNSCLC) die eerder op platina gebaseerde chemotherapie hebben ondergaan. De resultaten toonden aan dat mobocertinib klinisch zinvol voordeel bleef vertonen na meer dan een jaar follow-up en zal worden gepresenteerd op de virtuele 57e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) op 4 juni.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Japanese Media
Ryoko Matsumoto
ryoko.matsumoto@takeda.com
+81 (0) 3-3278-3414

Media Outside Japan
Lauren Padovan
lauren.padovan@takeda.com
+1 (617) 444-1419

Contacts

Japanese Media
Ryoko Matsumoto
ryoko.matsumoto@takeda.com
+81 (0) 3-3278-3414

Media Outside Japan
Lauren Padovan
lauren.padovan@takeda.com
+1 (617) 444-1419