Smiths Medical i Ivenix nawiązują współpracę, aby zrewolucjonizować zarządzanie dożylnym podawaniem leków dzięki pierwszemu kompleksowemu pakietowi rozwiązań do infuzji na amerykańskim rynku medycznym

Przy wsparciu inwestycji strategicznej Smiths Medical partnerstwo handlowe umożliwi oferowanie najlepszych w swojej klasie systemów infuzyjnych z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności klinicznej.

MINNEAPOLIS & BOSTON--()--Smiths Medical, czołowy międzynarodowy producent wyrobów medycznych, ogłosił dzisiaj nawiązanie wyłącznego partnerstwa z Ivenix, Inc., które stawia obydwie spółki na pozycji lidera w USA, jeśli chodzi o oferowanie kompleksowego pakietu do zarządzania dożylnym podawaniem leków, aby sprostać potrzebom sektora opieki zdrowotnej w całym procesie opieki nad pacjentem. Długoterminowe partnerstwo, które obejmuje inwestycję strategiczną Smiths Medical, łączy dwie innowacyjne spółki w realizacji wspólnego celu, jakim jest zrewolucjonizowanie zarządzania dożylnym podawaniem leków i sprostanie potrzebom świadczeniodawców opieki zdrowotnej obecnie i w przyszłości.

Ivenix, spółka zajmująca się technologiami medycznymi mającymi na celu wyeliminowanie uszkodzeń ciała pacjenta powstałych w wyniku infuzji, opracowała od podstaw pierwszą i jedyną tego rodzaju pompę infuzyjną o dużej objętości, aby sprostać najnowszym wytycznym FDA w zakresie pomp infuzyjnych w odpowiedzi na powtarzające się problemy związane z bezpieczeństwem pomp. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności klinicznej to kluczowe elementy właściwego zarządzania podawaniem ratujących życie preparatów dożylnych. Obecnie błędy związane z dożylnym podawaniem leków stanowią ponad 50% spośród 1,5 miliona zdarzeń niepożądanych zgłaszanych rocznie FDA1, a zdarzenie niepożądane powstałe w w wyniku infuzji stanowią dla systemu opieki zdrowotnej koszt ponad 2 miliardów USD rocznie2.

Komplementarna oferta czołowych na rynku systemów infuzyjnych CADD®-Solis i Medfusion® firmy Smiths Medical obejmuje pompy strzykawkowe i ambulatoryjne przeznaczone dla dorosłych i noworodków w stanie krytycznym, do stosowania na salach operacyjnych oraz do leczenia bólu zarówno w szpitalu, jak i w domu. Dodając system infuzyjny Ivenix do oferty produktów w USA, Smiths Medical przyspieszy rozwój w segmencie urządzeń infuzyjnych o dużej objętości, którego wartość szacuje się na ponad 2 miliardy USD.

„Jako badaczka zajmująca się inteligentnymi pompami dożylnymi o dużej objętości, jestem świadoma wielu problemów związanych z bezpieczeństwem i użytecznością obecnych produktów - powiedziała Karen K. Giuliano, Ph.D., RN, FAAN, MBA, profesor nadzwyczajny i dyrektor Nursing-Engineering Center for Innovation na Uniwersytecie Massachusetts Amherst. - Innowacji w dziedzinie inteligentnych pomp dożylnych oczekuje od dawna i cieszę się, że lekarze intensywnej opieki mogą rozważyć nowe opcje podawania ratujących życie płynów i leków w tym bardzo ważnym obszarze bezpieczeństwa pacjentów”.

„Długoterminowe partnerstwo pomiędzy Smiths Medical i Ivenix umożliwi nam dostarczenie kolejnej generacji rozwiązań do zarządzania dożylnym podawaniem leków dla szpitali w całych Stanach Zjednoczonych i spełnia nasze zobowiązanie do wspierania pacjentów w dostępie do terapii ratujących życie oraz świadczeniodawców w dostępie do wiedzy – powiedział JehanZeb Noor, dyrektor generalny Smiths Medical. - Nasza inwestycja w spółkę Ivenix pomoże w badaniach i rozwoju niezbędnych do dalszego rozwijania tego kluczowego zasobu i dostarczania holistycznych rozwiązań dla szpitali i systemów opieki zdrowotnej”.

System infuzyjny Ivenix obejmuje pompę infuzyjną o dużej objętości z zestawami do podawania, narzędzia do zarządzania dożylnym podawaniem leków oraz dane analityczne przydatne w opiece i służące zwiększaniu wydajności. System otrzymał dopuszczenie w oparciu o procedurę 510(k) w 2019 roku i wyznacza nowy standard w dostarczaniu preparatów drogą dożylną dzięki nowemu spojrzeniu na bezpieczeństwo, prostocie i interoperacyjności. System jest opracowany z myślą zarówno o pacjencie, jak i lekarzu, oraz zaprojektowany tak, aby zmniejszyć liczbę błędów związanych z dożylnym podawaniem leków i obniżyć całkowity koszt.

„Partnerstwo to pozwala nam przyspieszyć komercyjny zasięg naszej platformy do infuzji i wspólnie stworzyć ofertę najnowocześniejszych rozwiązań infuzyjnych, które zapewnią najwyższy standard bezpiecznej i zintegrowanej opieki infuzyjnej” – powiedział Jorgen B. Hansen, prezes firmy Ivenix.

Firma Smiths Medical wprowadzi system infuzyjny Ivenix do oferty produktów infuzyjnych latem 2021 roku.

Smiths Medical

Czołowy innowator w zakresie specjalistycznych technologii medycznych o zasięgu globalnym. Firma skupia się na produktach przeznaczonych do dożylnego podawania leków i intensywnej terapii oraz urządzeniach zabezpieczających. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths-medical.com.

Ivenix

Ivenix, Inc. jest firmą z branży technologii medycznych, której wizja polega na wyeliminowaniu uszkodzeń ciała pacjentów związanych z infuzjami. Firma została założona w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają sposób dożylnego podawania leków. Firma Ivenix zaprojektowała system infuzyjny od podstaw, aby usprawnić podawanie leków i wprowadzić technologię infuzyjną w erę cyfrową. System infuzyjny Ivenix obejmuje pompę infuzyjną o dużej objętości z zaawansowanym systemem zarządzania dożylnym podawaniem leków, który wyznacza nowe standardy w zakresie prostoty, inteligencji i niezawodności. Więcej informacji na stronie internetowej ivenix.com. System infuzyjny Ivenix uzyskał zatwierdzenie FDA.

Źródła:

  1. Raport FDA, dane z badań
  2. ODPHP. Health Care Quality and Patient Safety: Adverse Drug Events (Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów: zdarzenie niepożądane) 2017

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Smiths Medical:
Bob Josephson
e-mail: Robert.Josephson@fticonsulting.com
tel.203-914-2372

Ivenix:
Caroline Curran
e-mail: caroline.curran@metiscomm.com
tel. 910-409-4126

Contacts

Smiths Medical:
Bob Josephson
e-mail: Robert.Josephson@fticonsulting.com
tel.203-914-2372

Ivenix:
Caroline Curran
e-mail: caroline.curran@metiscomm.com
tel. 910-409-4126