Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy INRO, lidera symulacji ruchu

celem rozbudowania cyfrowych bliźniaków mobilności na potrzeby dynamicznej symulacji transportu multimodalnego

Obraz wyprodukowany za pomocą Emme (www.inrosoftware.com/emme) przy użyciu danych z Metro (www.oregonmetro.gov/) (Image courtesy of INRO)

EXTON, Pensylwania--()--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dziś przejęcie INRO Software, światowego lidera w dziedzinie oprogramowania do planowania transportu multimodalnego, symulacji ruchu i wizualizacji mobilności. Przejęcie rozszerza możliwości firmy Bentley w ważnym obszarze wzrostu, jakim są cyfrowe bliźniaki mobilności. Dzieje się to w momencie, kiedy różne kraje, w tym Stany Zjednoczone, są gotowe do rozpoczęcia wielopokoleniowych inwestycji w infrastrukturę, a systemy transportowe muszą ewoluować szybciej, by sprostać zarówno celom urbanizacji, jak i redukcji emisji dwutlenku węgla, a także przejściu na pojazdy elektryczne i autonomiczne.

Firma INRO z siedzibą w Montrealu, w prowincji Quebec w Kanadzie, od ponad 40 lat przyczynia się do rozwoju symulacji i modelowania mobilności dla miejskich, regionalnych i krajowych operatorów transportowych i tranzytowych oraz agencji planowania. Odbiorcami ich oferty symulacji ruchu multimodalnego są jedne z najbardziej ruchliwych systemów transportu drogowego i metra na przykład Transport for London, Transport for New South Wales, Departament Transportu Stanu Waszyngton, Szwedzki Zarząd Transportu Trafikverket oraz system transportu publicznego w São Paulo, SPTrans.

Produkty INRO obejmują Emme, system planowania transportu multimodalnego do prognozowania transportu miejskiego, regionalnego i krajowego; Dynameq, platformę do symulacji ruchu samochodowego i planowania ruchu w całym mieście; jak również CityPhi, narzędzie do wizualizacji mobilności umożliwiające wizualizację danych i wizualną analizę wielkich zbiorów danych mobilności i geoprzestrzennych.

Połączenie możliwości zaawansowanej symulacji ruchu i pojazdów firmy INRO z oprogramowaniem do symulacji pasażerów i pieszych firmy Bentley i oprogramowaniem do inżynierii lądowej, w tym CUBE, Streetlytics, LEGION i OpenRoads, stawia firmę Bentley na bardzo silnej pozycji w zakresie dostarczania wszechstronnych cyfrowych bliźniaków mobilnych systemów transportu multimodalnego na skalę miejską, metropolitalną, regionalną i krajową.

Rozwój cyfrowych bliźniaków mobilności

Planiści miejscy starają się zrozumieć wpływ nowych możliwości i wyzwań związanych z mobilnością prywatną i współdzieloną—skłonnością do ruchu rowerowego lub pieszego, autonomicznych pojazdów połączonych z siecią oraz potencjalnych opłat za zatory komunikacyjne—na wydajność, niezawodność i dostępność systemu transportowego. W porównaniu do tradycyjnie ograniczonego wykorzystania narzędzi do modelowania transportu: odizolowanego i stosowanego w sporadycznych przypadkach, cyfrowe bliźniaki mobilności pozwalają na osiągnięcie wielu korzyści, ponieważ mogą być one stale aktualizowane o warunki inżynierskie w trakcie eksploatacji oraz o obserwowane dane o ruchu. Cyfrowe bliźniaki mobilności łączą te funkcje, dzięki czemu planowanie infrastruktury i symulacje mogą być wartościowe przez cały czas w trakcie prac inżynierskich, budowlanych i operacyjnych.

Pandemia wzmocniła wartość utrzymania „nieprzedawniającego się” planowania i modelowania inżynierskiego oraz symulacji w celu zachowania dostosowania do danego celu w nieprzewidzianych sytuacjach. Pomimo obecnego nacisku na strategię „building back better - odbudowywania lepiej”, coraz częściej uznaje się, że najbardziej ekonomicznym sposobem na zwiększenie przepustowości infrastruktury, przy jednoczesnym przeprowadzaniu niezbędnych przemian energetycznych w kierunku zrównoważenia klimatu, jest optymalizacja wykorzystania, konfiguracji oraz wydłużenie żywotności istniejących zasobów mobilnych, dodając jednocześnie zintegrowane i atrakcyjne opcje transportu publicznego.

Ten postulat daje podstawę pod cyfrowe bliźniaki mobilności, które muszą być multimodalne, wymagają szczegółowego i dynamicznego przypisywania ruchu i metod opartych na agentach w celu uzyskania rzetelności, a także muszą być skalowane do całego systemu drogowego i regionalnego – co jest unikalną cechą charakterystyczną dla rozwiązań INRO. Jako lider w dziedzinie cyfrowych bliźniaków infrastruktury, platforma iTwin firmy Bentley może teraz połączyć ciągłe pomiary 3D/4D i modelowanie rzeczywistości, inżynierię lądową i realizację projektów oraz wydajność zasobów i sieci z najlepiej sprawdzoną, zagregowaną i indywidualną symulacją pojazdów i pieszych. W ostatecznych rozrachunku cyfrowe miasta stają przed możliwością zaoszczędzenia czasu ich mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie poziomu zatłoczenia i odporności na zmiany klimatu i bezpieczeństwa.

„Jest nam niezmiernie miło powitać INRO w Bentley Systems”, powiedział Robert Mankowski, wiceprezes ds. cyfrowych miast w Bentley Systems. „Profesor Michael Florian i jego zespół kierowali badaniami nad zaawansowanymi metodami modelowania sieci multimodalnych, które pomogły w stworzeniu najnowocześniejszej symulacji mobilności, a w obecnym pokoleniu jego syn Dan wprowadza to oprogramowanie w przyszłość dzięki postępom związanym z naszymi cyfrowymi bliźniakami mobilności. Dzięki INRO i jej światowej klasy zespołowi, firma Bentley Systems może jeszcze skuteczniej przyśpieszać przechodzenie miast i regionów na technologię cyfrową, żeby „lepiej odbudować infrastrukturę”.

Dr Michael Florian, założyciel INRO, powiedział: „Bentley jest uznanym liderem w transporcie w całym cyklu życia infrastruktury, od planowania, przez projektowanie, po ciężkie prace z zakresu inżynierii lądowej i zarządzanie siecią drogową. Ja i moi koledzy jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc dołączyć do firmy Bentley, aby pomóc w realizacji wizji podzielanej przez tysiące miast i regionów miejskich na całym świecie i poprawić ich możliwości zrównoważonego rozwoju i jakość życia”.

Obraz 1: Emme

Opis: Obraz wyprodukowany za pomocą Emme (www.inrosoftware.com/emme) przy użyciu danych z Metro (www.oregonmetro.gov/)

Obraz 2: Dynameq

Opis: Obraz wyprodukowany za pomocą Dynameq (www.inrosoftware.com/dynameq) przy użyciu danych z SFCTA (www.sfcta.org/)

Obraz 3: CityPhi

Opis: Obraz wyprodukowany za pomocą CityPhi (www.inrosoftware.com/cityphi) przy użyciu danych z www.andresmh.com/nyctaxitrips/

Obraz 4: INRO Products

Opis: INRO jest światowym liderem w planowaniu transportu multimodalnego, symulacji ruchu i oprogramowania do wizualizacji mobilności.

Video: Seattle synthetic travel demand model

Opis: Ilustracja przedstawiająca około 20 milionów działań wykonanych w ciągu jednego dnia przez 3,6 miliona ludzi na podstawie zsyntetyzowanego modelu zapotrzebowania na podróże dla regionu metropolitalnego Seattle. Aktywności są pokazane w postaci animowanych wykresów pionowych z uwzględnieniem różnych kolorów stosownie do charakteru ruchu drogowego Wyświetlacz podsumowuje widoczną populację według bieżącej aktywności. Film przygotowany przez INRO przy użyciu CityPhi (www.inrosoftware.com/cityphi). Więcej informacji na temat danych źródłowych, dostarczonych przez PSRC, można znaleźć na stronie www.psrc.org/activity-based-travel-model-soundcast.

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) to firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury. Dostarczamy innowacyjne oprogramowanie, aby rozwijać światową infrastrukturę — dbając zarówno o globalną gospodarkę, jak i o środowisko naturalne. Nasze wiodące w branży rozwiązania są wykorzystywane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i kampusów oraz obiektów przemysłowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na produktach MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego i sieci oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 milionów USD w 172 krajach. www.bentley.com

© 2021 Bentley, logo Bentley, AssetWise, CUBE, INRO, Emme, Dynameq, CityPhi, iTwin, LEGION, MicroStation, OpenRoads, ProjectWise i Streetlytics są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z jej bezpośrednio lub pośrednio zależnych spółek. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Contacts

Dane kontaktowe dla dziennikarzy:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Twitter:
@BentleyPolska

Contacts

Dane kontaktowe dla dziennikarzy:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Twitter:
@BentleyPolska