42e president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, hoofdspreker op Everbridge topconferentie COVID-19: Road to Recovery (R2R), 26-27 mei 2021

Everbridge opent de inschrijving voor het voorjaarssymposium over leiderschap na een succesvol evenement in 2020, dat 40.000 hogere leidinggevenden, overheids- en gezondheidsambtenaren trok, met sprekers als oud-president George W. Bush, Anthony Fauci, MD, Scott Gottlieb, MD, Dr. Sanjay Gupta, MD, oud-stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten generaal b.d. Colin L. Powell en Sir Richard Branson

42nd President of the U.S., Bill Clinton, to Deliver Keynote at Everbridge COVID-19: Road to Recovery (R2R) Executive Summit (Graphic: Business Wire)

BURLINGTON, Massachusetts, VS--()--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), wereldleider in het beheer van kritieke gebeurtenissen (CEM), heeft vandaag de 42e president van de Verenigde Staten Bill Clinton aangekondigd als zijn eerste hoofdspreker voor de virtuele leiderschapstop Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R) op 26 en 27 mei. Het tweedaagse internationale symposium is gericht op weerbaarheidsstrategieën en best practices, nu overal ter wereld bedrijven, overheden en economieën streven naar herstel en terugkeer naar een normale situatie na de aanhoudende pandemie door het coronavirus. De deelnemers krijgen presentaties te horen van wereldleiders, gezondheidsdeskundigen en topfunctionarissen uit verschillende sectoren en regio's.

De reeks symposia van Everbridge, die in 2020 van start ging, biedt wereldleiders een waardevol forum om van gedachten te wisselen over de manier waarop economieën veilig kunnen worden heropend en mensen de mogelijkheid kunnen krijgen om naar scholen, kantoren en andere openbare ruimten terug te keren. Sprekers en deelnemers vertegenwoordigen alle sectoren van de samenleving, van bedrijfsleven en overheid, maatschappelijke organisaties en belangengroepen tot wetenschap, geneeskunde, vervoer, entertainment en de academische wereld.

“Door de knapste koppen van de overheid en het bedrijfsleven samen te brengen met de beste gezondheidsdeskundigen uit de hele wereld, behandelen we met ons COVID-19: Road to Recovery symposium van 2021 de complexe problemen en best practices die nodig zijn om deze volksgezondheidscrisis sneller op te lossen – van efficiënte distributie van vaccins tot een veilige terugkeer van mensen naar het werk en het heropenen van economieën,” aldus David Meredith, CEO van Everbridge. “Met de oprichting van de Clinton Foundation en de betrokkenheid van president Clinton bij zaken als wereldwijde gezondheid en economisch herstel verwelkomen we zijn belangrijke perspectief en zijn bewezen leiderschap op het gebied van oplossingen voor het verbeteren van het leven van mensen over de hele wereld.”

President Clinton diende als 42ste president van de Verenigde Staten twee termijnen, tussen 1993 en 2001. Onder zijn leiding beleefde het land de sterkste economische situatie binnen één generatie en de langste economische expansie in de geschiedenis van de VS, met meer dan 22 miljoen nieuwe banen. Na zijn vertrek uit het Witte Huis heeft president Clinton de Clinton Foundation opgericht, met als missie de gezondheid in de wereld te verbeteren, economieën te versterken, gezondheid en welzijn te bevorderen en het milieu te beschermen. Naast zijn werk voor de Foundation was president Clinton de hoogste gezant van de Verenigde Naties bij het herstel van de tsunami in de Indische Oceaan en speciale gezant van de VN voor Haïti. Momenteel ondersteunt de Clinton Foundation economische groei, capaciteitsopbouw en onderwijs in Haïti.

Vorig jaar verwelkomde Everbridge president George W. Bush, Anthony Fauci, MD, Scott Gottlieb, MD, Dr. Sanjay Gupta, MD, oud-stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten, generaal b.d. Colin L. Powell en oprichter van Virgin Group Sir Richard Branson als hoofdsprekers. De bijeenkomsten trokken meer dan 40.000 deelnemers, waaronder overheidsambtenaren, deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg en hogere stafmedewerkers van 150 landen, alsmede deelnemers van de Centers for Disease Control and Prevention, de Mayo Clinic, Goldman Sachs, Fannie Mae, Ford Motor Company, Humana, IBM en anderen.

Aanmelden voor het 'Spring 2021 COVID-19 R2R: The Road to Recovery' symposium van Everbridge kan door hier te klikken.

Over Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is een wereldwijd softwarebedrijf dat bedrijfssoftwaretoepassingen levert die de operationele reactie van organisaties op kritieke gebeurtenissen automatiseren en versnellen om mensen veilig te houden en bedrijven te laten draaien (Keep People Safe and Businesses Running™). Tijdens bedreigingen voor de openbare veiligheid, zoals situaties rond actieve schutters, terroristische aanslagen of zware weersomstandigheden, evenals kritieke bedrijfsgebeurtenissen zoals IT-storingen, cyberaanvallen of andere incidenten zoals productterugroepacties of onderbrekingen van de toeleveringsketen, vertrouwen meer dan 5.600 klanten wereldwijd op het Critical Event Management Platform van het bedrijf om snel en betrouwbaar informatie over bedreigingen te verzamelen en te beoordelen, degenen die risico lopen en hulpverleners te lokaliseren, de uitvoering van vooraf gedefinieerde communicatieprocessen te automatiseren door de veilige levering aan meer dan 100 verschillende communicatiemodaliteiten, en de voortgang te volgen bij het uitvoeren van reactieplannen. Everbridge bedient acht van de tien grootste Amerikaanse steden, negen van de tien grootste in de VS gevestigde investeringsbanken, 47 van de 50 drukste Noord-Amerikaanse luchthavens, negen van de tien grootste wereldwijde adviesbureaus, acht van de tien grootste wereldwijde autofabrikanten, negen van de tien grootste in de VS gevestigde zorgverleners en zeven van de tien grootste technologiebedrijven ter wereld. Everbridge is gevestigd in Boston en heeft daarnaast kantoren in 20 steden over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.everbridge.com

Opmerking betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat 'uitspraken met betrekking tot de toekomst' in de zin van de 'veilige haven'-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de verwachte kansen en trends voor groei in onze kritische communicatie- en bedrijfsveiligheidstoepassingen en onze algehele activiteiten, onze marktkansen, onze verwachtingen met betrekking tot de verkoop van onze producten, ons doel om marktleiderschap te behouden en de markten waarin we concurreren om klanten uit te breiden, en de verwachte impact op financiële resultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan op de datum van dit persbericht en waren gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen en projecties, evenals de overtuigingen en veronderstellingen van het management. Woorden als 'verwachten,' 'anticiperen,' 'moeten,' 'geloven,' 'doel,' 'projecteren,' "doelstellingen,' 'schatten,' 'potentieel,' 'voorspellen,' 'kunnen,' 'zullen,' 'konden,' 'van plan zijn,' variaties van deze termen of het negatieve equivalent van deze termen en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst te identificeren. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele factoren of omstandigheden omvatten die buiten onze controle liggen. Onze werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die vermeld of geïmpliceerd worden in uitspraken met betrekking tot de toekomst vanwege een aantal factoren, waaronder maar niet beperkt tot: het vermogen van onze producten en diensten om te presteren zoals bedoeld en om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; ons vermogen om bedrijven en activa die we kunnen overnemen met succes te integreren; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en de verkoop aan bestaande klanten te behouden en te verhogen; ons vermogen om de verkoop van onze Mass Notification-toepassing te verhogen en/of ons vermogen om de verkoop van onze andere toepassingen te verhogen; ontwikkelingen in de markt voor gerichte en contextueel relevante kritische communicatie of de daarbij behorende regelgevingsomgeving; onze schattingen van marktkansen en prognoses van marktgroei kunnen onnauwkeurig blijken te zijn; we zijn historisch gezien niet consistent winstgevend geweest en zullen in de toekomst mogelijk geen winstgevendheid behalen of behouden; de lange en onvoorspelbare verkoopcycli voor nieuwe klanten; de aard van ons bedrijf stelt ons bloot aan inherente aansprakelijkheidsrisico's; ons vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, te integreren en te behouden; ons vermogen om succesvolle relaties te onderhouden met onze channelpartners en technologiepartners; ons vermogen om onze groei effectief te beheren; ons vermogen om te reageren op concurrentiedruk; mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot privacy en beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen, en de andere risico's beschreven in onze risicofactoren die worden besproken in de deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC'), inclusief maar niet beperkt tot ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020, ingediend bij de SEC op 26 februari 2021. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht geven onze standpunten weer op de datum waarop ze worden gedaan. Wij zijn niet van plan om en verplichten ons niet tot het bijwerken of herzien van uitspraken met betrekking tot de toekomst, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst dienen niet te worden gezien alsof het gaat om onze standpunten vanaf een datum na de datum van dit persbericht.

Alle namen van Everbridge-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van Everbridge, Inc. in de VS en in andere landen. Alle overige genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen Everbridge:
Jeff Young
Media Relations
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Joshua Young
Investor Relations
joshua.young@everbridge.com
781-236-3695

Contacts

Contactpersonen Everbridge:
Jeff Young
Media Relations
jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Joshua Young
Investor Relations
joshua.young@everbridge.com
781-236-3695