UVD Robots przekazuje szkołom w USA największą flotę robotów dezynfekujących

37 robotów odegra kluczową rolę w powrocie do szkół uczniów z Nowego Meksyku, ciężko doświadczonego przez pandemię COVID.

Uczniowie ze szkoły GMCS’ Twin Lake wzięli udział w konkursie na imię dla robota, co miało wspomóc proces socjalizacji i podnieść morale. Szkolny robot będzie teraz nosił nazwę Mr. Fox. Roboty UVD zostały pierwotnie opracowane do zwalczania zakażeń nabytych w szpitalach (HAI) i są obecnie wdrażane w ponad 60 krajach na całym świecie w sektorze opieki zdrowotnej, branży hotelarskiej, kompleksach biurowych i placówkach edukacyjnych, spełniając nowe podwyższone oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i czystości. (Fot. Business Wire)

ODENSE, Denmark & GALLUP, N.M.--()--Okręgowa rada szkolnictwa Gallup McKinley County Schools (GMCS) w Nowym Meksyku wybrała firmę Blue Ocean Robotics, producenta autonomicznego robota dezynfekującego UVD Robots wyposażonego w technologię UV-C, na dostawcę 37 robotów UVD Robots, które zostaną wykorzystane w okręgowych placówkach szkolnych do zwalczania koronawirusa i innych chorób zakaźnych.

„COVID zebrał ogromne żniwo wśród mieszkańców naszego okręgu. Naszym głównym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym uczniom i personelowi oraz opracowanie planu możliwie najbezpieczniejszego powrotu do szkół - powiedział Michael Hyatt, główny inspektor Gallup McKinley. - Poszukiwaliśmy zakrojonego na szeroką skalę, długoterminowego rozwiązania w zakresie dezynfekcji, które w najbliższych latach pozwoliłoby na dezynfekowanie zarówno powierzchni, jak i powietrza w naszych placówkach, a tym samym zwalczenie COVID, wirusów wywołujących przeziębienie, grypę i inne choroby zakaźne”.

Okręg GMCS obejmuje szereg obszarów wiejskich borykających się z problemami infrastrukturalnymi powodującymi, że nauczanie zdalne staje się problematyczne, a około 1500 uczniów nie posiada domowego łącza internetowego. W okręgu jest również wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy lepsze wyniki uzyskują, ucząc się w trybie stacjonarnym.

„W przeciwieństwie do stacjonarnych robotów dezynfekujących robot UVD Robot jest rozwiązaniem w pełni autonomicznym. Do usuwania wirusów i bakterii z powierzchni i powietrza wykorzystuje technologię UV-C, dzięki której unicestwia 99,99 procent mikroorganizmów znajdujących się w każdym dezynfekowanym pomieszczeniu w zaledwie 10 minut” - powiedział Claus Risager, dyrektor generalny Blue Ocean Robotics.

„Robota UVD Robots wybraliśmy po niezwykle wnikliwej analizie wielu typów robotów dezynfekujących - powiedział Hyatt. - Robot UVD spełnia wszystkie nasze wymagania, w tym te dotyczące doskonałości technicznej, skuteczności działania, jakości pracy, wsparcia technicznego i konserwacji oraz ogólnych kosztów eksploatacji”.

„Mamy zaszczyt ogłosić najszersze w historii wykorzystanie autonomicznych robotów dezynfekujących w amerykańskim okręgu szkolnym - powiedział Per Juul Nielsen, dyrektor generalny UVD Robots. - Jesteśmy niezwykle dumni z nawiązania z GMCS współpracy na rzecz walki z COVID, dzięki której w okręgu szkolnym zastosowany zostanie poziom dezynfekcji stosowany w placówkach szpitalnych”.

Press kit

UVD Robots to unikalna marka jednej z największych na świecie grup opracowujących specjalistyczne roboty usługowe - Blue Ocean Robotics - w skład której wchodzą m.in. takie marki jak GoBe Robots i PTR Robots. Siedziba Blue Ocean Robotics mieści się w Danii. Firma ostatnio znalazła się w rankingu 10 najlepszych innowacyjnych firm z branży robotyki za rok 2021 tworzonym przez magazyn Fast Company.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Camilla Almind Knudsen
Blue Ocean Robotics
tel. +45 61 10 02 74
e-mail: cak@blue-ocean-robotics.com

Release Summary

UVD Robots kill Covid on surfaces and in the air, helping New Mexico schools bring kids back to school safely, providing hospital-grade disinfection.

Contacts

KONTAKT:
Camilla Almind Knudsen
Blue Ocean Robotics
tel. +45 61 10 02 74
e-mail: cak@blue-ocean-robotics.com