CureApp en Jichi Medical University werken samen aan een hypertensietherapeutische app: primair eindpunt bereikt in fase III klinisch onderzoek in Japan

Een belangrijke stap op weg naar het realiseren van een baanbrekende nieuwe behandelmethode voor hypertensie – de eerste in zijn soort in Japan

CureApp and Jichi Medical University collaborate on a hypertension therapeutics app: Primary endpoint met in Phase III clinical trial in Japan (Graphic: Business Wire)

TOKIO--()--CureApp, Inc. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio; CEO: Kohta Satake; hierna ‘het bedrijf’) heeft een Japanse fase III multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie van hun digitale therapieën (‘DTx’ ) app om hypertensie te behandelen, die gezamenlijk werd onderzocht door een team onder leiding van professor Kazuomi Kario aan de Jichi Medical University. De resultaten van deze studie lieten een statistisch significant verschil zien in de gemiddelde systolische bloeddruk over een periode van 24 uur – het primaire eindpunt van deze studie, dat een hypotensief effect aantoont. In de toekomst zal de Vennootschap goedkeuring vragen aan de regelgevende instanties op basis van de resultaten van deze studie.

Samenvatting van de klinische proef en de werkzaamheid van de hypertensie-therapeutica-app

Dit onderzoek, dat in december 2019 begon, evalueerde de werkzaamheid en veiligheid van de DTx-app bij gebruik bij patiënten met essentiële hypertensie die geen orale behandelingen met antihypertensiva hadden gekregen. Voor deze vergelijkende studie werden de proefpersonen in twee groepen verdeeld. Dit omvatte een controlegroep die alleen levensstijlveranderingen toepaste op basis van de richtlijnen voor het beheer van hypertensie 2019 (hierna “de richtlijnen”), en een interventiegroep die de DTx-app gebruikte naast de levensstijlveranderingen die in de richtlijnen worden voorgesteld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

[Contact Details]
[For research inquiries]
Department of Cardiovascular Medicine, Jichi Medical University
Professor Kazuomi Kario
Ph: +81 285-58-7538 E-mail: kkario@jichi.ac.jp

[For inquiries regarding therapeutics apps]
CureApp, Inc.
PR Representative, Yuuki Mishima
Ph: +81 3-6231-0183 E-mail: pr-team@cureapp.jp

Contacts

[Contact Details]
[For research inquiries]
Department of Cardiovascular Medicine, Jichi Medical University
Professor Kazuomi Kario
Ph: +81 285-58-7538 E-mail: kkario@jichi.ac.jp

[For inquiries regarding therapeutics apps]
CureApp, Inc.
PR Representative, Yuuki Mishima
Ph: +81 3-6231-0183 E-mail: pr-team@cureapp.jp