ReNew Power, přední indická společnost v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, se díky spojení s firmou RMG Acquisition Corporation II, na základě transakce v hodnotě 8 miliard dolarů, stává veřejně obchodovatelnou firmou

  • ReNew Power, přední indická společnost v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, uzavřela smlouvu o spojení s firmou RMG Acquisition Corporation II (dále jen „RMG II“). Po ukončení transakce bude nově vzniklý subjekt obchodován na burze NASDAQ pod novým symbolem „RNW“
  • Podle předběžných konsolidovaných čísel je hodnota celé transakce zhruba 8 miliard dolarů. Očekává se, že tato transakce bude dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2021, při splnění standardních podmínek
  • Celkový očekávaný výnos z této transakce je 1,2 miliardy dolarů, z čehož 855 milionů dolarů připadá na kmenové akcie ReNew Power (dále jen „PIPE“) a 345 milionů dolarů na hotovost na účtech firmy RMG II, z čehož je nutné odečíst případné odpisy. Očekávaný čistý výnos z této transakce bude zhruba 610 milionů dolarů, které budou využity na splacení stávajících dluhů a na financování dalšího růstu společnosti
  • Investiční prostředky na financování PIPE poskytli institucionální investoři a fondy a společnosti BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Mr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund a Zimmer Partners
  • Díky vertikálně integrovanému obchodnímu modelu a předvídatelným hotovostním toků, založeným na dlouhodobých smluvních dohodách, patří firma ReNew Power mezi nejziskovější společnosti v oboru, a to nejen v Indii, ale i v celosvětovém měřítku. Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie jsou podstatně levnější než energie získávaná z fosilních paliv, lze v následujících deseti letech očekávat další rychlý růst obnovitelných zdrojů energie
  • Management společnosti RMG II má rozsáhlé zkušenosti v mezinárodním energetickém průmyslu

DILLÍ (Indie) & NEW YORK--()--Společnost ReNew Power Private Limited (dále jen „ReNew“ nebo „firma“), přední indický výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a firma RMG Acquisition Corporation II (dále jen „RMG II“) (index NASDAQ: RMGB) dnes oznámila, že podepsala smlouvu o spojení obou firem, na jejímž základě se společnost ReNew stane veřejně obchodovatelnou firmou na burze NASDAQ.

Po dokončení transakce bude společnost přejmenována na ReNew Energy Global PLC a stane se veřejně obchodovatelnou společností pod symbolem „RNW“. Tato transakce ještě více posílí přední pozici firmy ReNew v oblasti solární a větrné energetiky na indickém trhu a pomůže jí ve střednědobém horizontu financovat růstové příležitosti a také splatit dluhy.

ReNew Power - přední indická firma v oblasti čistých a obnovitelných zdrojů energie

Firma ReNew byla založena v roce 2011 a je předním indickým nezávislým výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů (IPP). Z hlediska celkového instalovaného výkonu paří firma ReNew mezi 15 největších nezávislých výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů (IPP) na světě a provozuje více než 100 větrných a solárních elektráren v 9 státech Indie. Firma také vlastní a provozuje distribuované solární projekty pro více než 150 zákazníků z komerční a průmyslové sféry po celé Indii.

Společnost ReNew byla první indickou energetickou firmou, která v oblasti obnovitelných zdrojů energie překročila instalovaný výkon 1 GW, respektive 2 GW a v současné době je jedinou indickou firmou v oblasti obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem vyšším než 5 GW. V současnosti firma provozuje obnovitelné zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem téměř 10 GW (včetně projektů, které firma realizuje na základě vyhraných výběrových řízení).

Společnost ReNew dosahuje růstu především díky finanční stabilitě, která je zajištěna dlouhodobými kontrakty s renomovanými partnery. V současné době má firma nasmlouvané odběry vyrobené elektřiny na základě dlouhodobých smluv o odběru elektřiny (PPA), jejichž průměrná doba platnosti je více než 24 let. Řadu těchto smluv firma ReNew uzavřela se státními agenturami a podniky, jako jsou Solar Energy Corporation of India (SECI) nebo NTPC Limited. V posledních více než 10 letech firma ReNew také buduje a rozšiřuje svou robustní a diverzifikovanou síť dodavatelů, využívá ty nejlepší nové technologie, věnuje se optimalizaci nákladů a realizaci mnoha různých projektů nejen v oblasti energetiky.

Kromě výroby elektřiny z čistých zdrojů se společnost ReNew věnuje také souvisejícím oborům, jako je například uchovávání a ukládání elektrické energie. V roce 2020 firma ReNew vyhrála dvě jedinečná výběrová řízení, jejichž zadavatelem je státní společnost SECI a předmětem dodávky je zajištění spolehlivých a cenově příznivých dodávek zelené energie. Jedním z těchto výběrových řízení bylo zajištění nepřetržitých dodávek elektrické energie vyráběné výhradně z čistých zdrojů a druhý tendr má zajistit dodávky elektřiny ve špičkách, a to na základě kombinace hybridní výroby elektřiny z čistých zdrojů s využitím energie uložené v bateriích.

V průběhu roku 2020 firma ReNew také vstoupila do sektoru digitálních služeb a koupila indickou firmu Climate Connect se sídlem v Puné, která je předním hráčem v oblasti umělé inteligence pro správu a předpovídání zátěže elektrické rozvodné sítě.

Přehled trhu - poptávka po obnovitelných zdrojích energie v Indii bude i nadále růst

Obchodní model firmy ReNew navíc podporují i poslední trendy na indickém energetickém trhu a také cíle indické vlády v oblasti zelené energetiky pro nadcházející desetiletí. V následujících deset letech se v Indii očekává růst spotřeby elektřiny na osobu, přičemž zhruba dvě třetiny poptávky by měly být uspokojovány z energeticky obnovitelných zdrojů energie. Indie se také zavázala snížit emise uhlíku v rámci boje proti globálnímu oteplování, což povede ke změnám způsobu výroby elektrické energie a k přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Stejně tak si indická vláda stanovila ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2030 celkového instalovaného výkonu 450 GW ve svých elektrárnách založených na obnovitelných zdrojích energie, což představuje významný tržní potenciál. Navíc stále klesající náklady na pořízení technologií pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů přispějí k dalšímu růstu významu těchto projektů.

V době, kdy přechod Indie na obnovitelné zdroje energie nabírá obrátky, má tak společnost ReNew, díky své široké působnosti, skvělému finančnímu zázemí a špičkovým technologiím, příležitost pokračovat ve stávající růstové trajektorii.

Komentář vedení a akcionářů firem

„Indický sektor obnovitelné energetiky v posledních deseti letech zažívá rychlý růst,“ řekl Sumant Sinha, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel firmy ReNew. „Během této doby je firma ReNew jednou z nejvýznamnějších hybných sil a daří se jí dosahovat trvale udržitelného růstu a ekonomické konkurenceschopnosti. V následujících deseti letech si chce firma ReNew udržet stávající tempo růstu tržního podílu, přispět k ekologizaci indického energetického průmyslu a pomoci indické vládě splnit ambiciózní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Časem chceme naše stávající kapacity ještě rozšířit a nabízet našim zákazníkům ukládání energie do baterií a další chytrá energetická řešení. Vizí společnosti ReNew je posílit svou pozici globální jedničky v oblasti čisté energetiky, být i nadále hlavním hybatelem přechodu Indie na čistou energetiku a pomáhat při elektrifikaci a dekarbonizaci indické ekonomiky.“

„Když jsme v prosinci loňského roku vydali počáteční emisi akcií (IPO), hledali jsme partnera, který chce prosazovat změny v globálním měřítku, má velké zkušenosti a ten nejlepší management,“ řekl Bob Mancini, generální ředitel a předseda představenstva firmy RMG II. „Takového partnera jsme ve společnosti ReNew našli a těšíme se na spolupráci s jejich neuvěřitelně talentovaným manažerským týmem, pod Sumantovým vedením. A při prověřování firmy ReNew jsme zjistili nejen to, že se jedná o skvělou firmu, ale také, že patří mezi nejlepší firmy v oblasti obnovitelné energetiky v Indii. Firma roste zejména díky dlouholetým smluvně ošetřeným partnerstvím s ústřední indickou vládou i samosprávami jednotlivých místních států a také na podkladě inovací a silného finančního zázemí. Díky tomu bude společnost ReNew moci využít pozitivního vývoje na indickém energetickém trhu i v následujících deseti letech i vzdálenější budoucnosti. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto neuvěřitelného příběhu.“

„Od zahájení naší partnerské spolupráce se Sumant Sinha a celá společnost RenNew Power ztotožňuje se silnou vizí našeho manažerského týmu a patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Michael Bruun, ředitel divize správy portfolia ve firmě Goldman Sachs. „Jsme hrdí na to, že můžeme v následujících letech spolupracovat s jedním z nejznámějších světových investorů. A nyní, díky této průlomové akci, můžeme ke spolupráci na tomto environmentálním, sociálním a společenském (ESG) projektu přizvat i další velké investory.“

Přehled hlavních informací o transakci

Předběžná konsolidovaná tržní kapitalizace sloučením vzniklé firmy bude zhruba 4,4 miliardy dolarů, při ceně na akcii 10 dolarů (dle úpisu PIPE), a to za předpokladu, že akcionáři firmy RMG II nevyužijí svá práva na odkup svých akcií. Celkový výnos z této transakce bude zhruba 1,2 miliardy dolarů, z čehož 855 milionů připadá na úpis akcií v rámci PIPE a 345 milionů na hotovost uloženou spravovanou firmou RMG II, a to před započtením případných odkupů ze strany akcionářů firmy RMG II.

Zisk z transakce bude použit na financování růstové strategie firmy ReNew včetně vybudování nasmlouvaných energetických kapacit a realizace energetických projektů a také na snížení zadlužení firmy ReNew. Vedení firmy ReNew a její stávající skupina akcionářů, včetně, mimo jiné, firem Goldman Sachs, the Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority a JERA Co., Inc. (JERA), která drží 100% vlastnický podíl na společnosti ReNew, bude většinu investic převádět do nové společnosti a předpokládá se, že dohromady budou po ukončení transakce ve sloučené společnosti držet vlastnický podíl zhruba 70 %.

Management společnosti ReNew zůstane v nezměněné podobě a generálním ředitelem a předsedou představenstva sloučením vzniklé společnosti bude i nadále Sumant Sinha, který bude řídit strategický růst a další expanzi.

Představenstvo sloučením vzniklé společnosti se bude skládat ze zástupců stávajících akcionářů firem ReNew, RMG II a z nezávislých ředitelů. Za společnost RMG II bude do představenstva nově vzniklé společnosti jmenován Bob Mancini. Před uzavřením transakce pak budou do představenstva jmenovány ještě další osoby.

Transakci již schválilo představenstvo firmy ReNew a správní rada společnosti RMG II. Dokončení této transakce podléhá standardním podmínkám včetně schválení ze strany Antimonopolního výboru Indie (Competition Commission of India) a ze strany akcionářů firmy RMG II. Dokončení transakce se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Poradci

Finančními poradci firmy ReNew pro tuto transakci jsou společnosti Goldman Sachs (India) Securities Private Limited a Morgan Stanley India Company Private Limited (dále jen „Morgan Stanley“). Společnost Morgan Stanley & Co. LLC je také upisovatelem akcií společnosti RMG II pro účely PIPE. Právními poradci firmy ReNew pro tuto transakci jsou kanceláře Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates a Cyril Amarchand Mangladas.

Výhradním finančním poradcem firmy RMG II pro tuto transakci je společnost BofA Securities a pro účely PIPE je tato společnost také hlavním upisovatelem akcií. Právním poradcem firmy RMG II pro tuto transakci je kancelář Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Pro indické právní záležitosti je hlavním poradcem firmy RMG II společnost Khaitan & Co LLP.

Poradcem pro účely PIPE je společnost Ropes & Gray LLP.

Informace o konferenčním hovoru pro investory

Společnosti ReNew a RMG II uspořádaly ve středu 24. února 2021 v čase 8:30 dopoledne východoamerického času (EST) společný konferenční hovor s investory za účelem diskuze o této transakci.

K přímému přenosu tohoto konferenčního hovoru bylo možné se připojit prostřednictvím telefonních čísel 1-877-407-9039 (pro volající ze Spojených států amerických) nebo 1-201-689-8470 (pro volající ze zahraničí). Záznam telefonní konference si můžete poslechnout na telefonních číslech 1-844-512-2921 (pro volající ze Spojených států amerických) nebo 1-412-317-6671 (pro volající ze zahraničí), a to až do 10. března 2021 do 23:59 východoamerického času (EST). Pro poslech záznamu je potřeba zadat přístupové heslo: 13716796.

O společnosti ReNew Power Private Limited

ReNew Power Private Limited je z hlediska instalovaného výkonu největší nezávislou energetickou společností v Indii vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů a v celosvětovém žebříčku jí patří 12. místo. Firma ReNew vyvíjí, staví, vlastní a provozuje větrné a solární elektrárny a projekty pro fyzické osoby, komerční i průmyslové zákazníky. K prosinci 2020 firma ReNew po celé Indii provozovala větrné a solární projekty o celkovém instalovaném výkonu téměř 10 GW (včetně projektů, které jsou ve stádiu uvádění do provozu nebo výstavby). Firma ReNew dlouhodobě organicky i anorganicky roste. Mezi stávající akcionáře firmy ReNew patří řada předních investorů, jako jsou společnosti Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF anebo JERA. www.renewpower.in

O společnosti RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (index NASDAQ: RMGB) je bianco společnost založená pro účely realizace fúze, sloučení firem, výměny akcií, vyřešení převodu majetku, odkupu akcií, reorganizace a dalších činností souvisejících se slučováním jedné nebo více firem. Firma RMG II v rámci své počáteční emise akcií (IPO), která se uskutečnila 14. prosince 2020, vybrala 345 milionů dolarů. Tato částka byla navíc ještě kvůli velkému zájmu upisovatelů navýšena. Za financování a řízení společnosti RMG II je odpovědný manažerský tým ve složení Jim Carpenter, Bob Mancini a Phil Kassin, kteří mají dohromady více než 100 let zkušeností s investicemi, provozováním firem, finančními transakcemi a řízením veřejně obchodovatelných společností. Firma RMG II chce využít schopností svého manažerského týmu v oblasti identifikace nových příležitostí, akvizic a provozování podniků z různých oborů k tomu, aby se zapojovala do transakcí, které mohou přinášet dlouhodobý zisk. www.rmgacquisition.com/

Důležité informace o této transakci a kde je najít

V souvislosti s navrhovaným spojením obou firem chce firma RMG II podat Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission - SEC) předběžná a konečná prohlášení/plné moci pro zastupování při obchodování s cennými papíry. Předběžná a konečná prohlášení/plné moci budou, spolu s ostatními potřebnými dokumenty, zaslány nebo předány akcionářům firmy RMG II a to k datu hlasování valné hromady akcionářů o navrhovaném spojení firem a tyto dokumenty budou obsahovat důležité informace o této transakci a souvisejících záležitostech. Doporučujeme akcionářům firmy RMG II a ostatním zájemcům, aby se důkladně a pečlivě seznámili s informacemi obsaženými v předběžném a konečném prohlášení/plné moci a dalších dokumentech, včetně informací obsažených v aktualizacích těchto dokumentů. Tyto dokumenty budou obsahovat důležité informace o firmách RMG II, ReNew a o jejich navrhovaném spojení. Jakmile budou k dispozici konečné verze prohlášení/plných mocí, budou tyto dokumenty poštou zaslány akcionářům firmy RMG II k datu hlasování valné hromady akcionářů o navrhovaném spojení obou firem. Akcionáři si také mohou bezplatně stáhnout prohlášení/plnou moc a další dokumenty z webových stránek Komise pro cenné papíry (SEC) www.sec.gov/ nebo požádat o jejich zaslání na adrese: RMG Acquisition Corporation II, 50 West Street, Suite 40C, New York, NY 10006, k rukám tajemníka, telefonní číslo: (212) 785-2579. Informace, které jsou uvedeny na webových stránkách, na které se tato tisková zpráva odkazuje, nejsou považovány za součást této tiskové zprávy.

Účastníci transakce

Za účastníky této transakce jsou považovány firmy RMG II, ReNew, jejich ředitelé a vedoucí pracovníci. Podrobnější informace o vedoucích pracovnících a ředitelích společnosti RMG II si zájemci mohou bezplatně stáhnout z webových stránek Komise pro cenné papíry (SEC), kam firma RMG II dne 11. prosince 2020 podala žádost o schválení plné moci k obchodování s cennými papíry RMG II v souvislosti s počátečním veřejným úpisem svých akcií. Informace o osobách, které mohou být podle předpisů Komise pro cenné papíry (SEC) považovány za účastníky transakce, musí být uvedena v příslušné plné moci k obchodování s cennými papíry firmy RMG II a tato informace bude akcionářům k dispozici, jakmile budou tyto dokumenty připraveny. Společnost RMG II podá Komisi pro cenné papíry také další dokumenty, ve kterých budou uvedeny další informace o účastnících transakce pro akcionáře.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení, která nejsou historickými fakty, ale patří mezi takzvaná výhledová prohlášení ve smyslu ustanovení novely Zákona Spojených států amerických o sporech v souvislosti s obchodováním s cennými papíry z roku 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Výhledová prohlášení jsou v textu obvykle uvozena slovy, jako jsou například „domnívat se“, „možná“, „bude“, „odhadovat“, „pokračovat“, „předpokládat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „bylo by“, „mělo by“, „plánovat“, „předpovídat“, „případný“, „zdá se“, „budoucnost“, „výhled“ a podobnými slovy či slovními spojeními, které vyjadřují nebo předvídají budoucí událost, trendy či stavy a které současně nejsou historickými fakty. Veškerá prohlášení v této tiskové zprávě, která nepopisují současný stav nebo nejsou historickými fakty a týkají se navrhovaného spojení firmy RMG II se společností ReNew, schopnosti firmy RMG II tuto transakci realizovat a využít výhod z ní pramenících a/nebo budoucích finančních výsledků, odhadů zisků, tržeb nebo růstu sloučením vzniklé společnosti, se považují za výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na různých předpokladech, bez ohledu na to, zda jsou tyto předpoklady v této tiskové zprávě uvedeny či nikoli a také na aktuálních očekáváních managementu firem RMG II a ReNew a nepředstavují žádnou záruku, že předpokládané či odhadované výsledky budou dosaženy. Výhledová prohlášení mají pouze informativní charakter a nejsou ani nesmí být považována za záruky, jistoty, předpovědi či definitivní potvrzení faktů či pravděpodobnosti. Skutečné události a okolnosti, které nastanou, je velice obtížné až nemožné předvídat a je proto vysoce pravděpodobné, že se skutečné výsledky budou lišit od předpokladů a odhadů uváděných ve výhledových prohlášeních. Většina událostí a okolností, které mohou nastat, jsou mimo přiměřenou kontrolu společností RMG II a ReNew. Mezi rizika a okolnosti, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od predikcí či odhadů uváděných ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: změny podnikatelského prostředí na domácích a zahraničních trzích, tržní, finanční, politické a právní podmínky a jejich změny, neschopnost zúčastněných stran celou transakci a spojení firem včas a úspěšně dokončit včetně rizika, že se včas nebo vůbec nepodaří získat všechna potřebná souhlasná stanoviska pro dokončení této transakce od úřadů a/nebo akcionářů firem RMG II a ReNew, neschopnost využít očekávaného přínosu ze spojení obou firem, výše odměn požadovaných akcionáři firmy RMG II, celková poptávka spotřebitelů po produktech firmy ReNew, hospodářská situace na domácích a světových trzích a další faktory, které ovlivňují důvěru, preference a chování spotřebitelů, kolísání směnných kurzů zahraničních měn, kapitálových a úvěrových trhů, finanční síla a koupěschopnost zákazníků firmy ReNew, schopnost firmy ReNew uplatnit a realizovat své podnikatelské záměry, změny v právních předpisech a státních nařízeních, soudní spory vedené proti společnosti ReNew, přerušení výroby a další dopady pandemie COVID-19 na podnikání společnosti ReNew včetně státních nařízení a restriktivních opatření při zvládání této pandemie, stabilita dodavatelů firmy ReNew a stabilita poptávky spotřebitelů po jejích produktech v době pandemie COVID-19 a v souvislosti s ní, dopady globálních klimatických změn na dodavatele a zákazníky firmy ReNew, schopnost firmy ReNew chránit své patenty, obchodní známky a další práva duševního vlastnictví, přerušení provozu nebo napadení informačních systémů firmy RMG II, kolísání cen, změny dostupnosti a kvality elektrické energie a dalších surovin, materiálů a produktů potřebných k jejich výrobě, kolísání směnných kurzů cizích měn, změny v daňových zákonech, právním řádu, sazbách daní a poplatků a politická a hospodářská rizika. Více informací o rizikových faktorech, které mohou ovlivnit finanční výsledky firem RMG II a ReNew najdete ve veřejně dostupných zprávách firmy RMG II, které společnost RMG II podává Komisi pro cenné papíry (SEC) včetně, mimo jiné, výroční zprávy firmy na formuláři 10-K, čtvrtletních zprávách firmy na formulářích 10-Q a aktuálních zprávách firmy na formulářích 8-K a tak v předběžných prohlášeních/návrzích plných mocí pro obchodování s cennými papíry, které firma RMG II v souvislosti s oslovováním akcionářů kvůli této transakci plánuje předložit Komisi pro cenné papíry (SEC) a své Valné hromadě akcionářů ke schválení jejího spojení se společností ReNew. V případě, že některé z výše uvedených rizikových faktorů nastanou nebo se ukáže, že předpoklady či odhady firem RMG II a ReNew ve výhledových prohlášeních byly chybné, mohou se skutečné finanční výsledky podstatně lišit od údajů uváděných ve výhledových prohlášeních. Kromě toho se mohou objevit další rizika, která v současné době nejsou firmám RMG II či ReNew známá a ta mohou rovněž způsobit, že se skutečné výsledky firem budou lišit od údajů uváděných ve výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení navíc vyjadřují pouze odhady, plány, předpovědi a názory firem RMG II a ReNew platné k datu vydání této tiskové zprávy. Společnosti RMG II a ReNew se domnívají, že v důsledku budoucího vývoje může dojít ke změně situace, což může mít za následek i změnu předpokladů dalšího růstu a finančního vývoje. Nicméně, i když se firmy RMG II a ReNew mohou v budoucnu rozhodnout, že provedou aktualizaci svých výhledových prohlášení s ohledem na případné budoucí změny situace, nemají žádnou povinnost takto činit a případnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat výslovně odmítají, s výjimkou situací, kdy je aktualizace výhledových prohlášení vyžadována ustanovením platných zákonů a předpisů. Na výhledová prohlášení firem RMG II či ReNew se nespoléhejte a po datu vydání této tiskové zprávy je zcela nevhodné podle nich hodnotit aktuální situaci. Stejně tak na výhledových prohlášeních nezakládejte svá nákupní nebo prodejní rozhodnutí.

Nejedná se o výzvu ani nabídku k jakýmkoli transakcím s cennými papíry

Tato tisková zpráva má pouze informační charakter a není výzvou ani nabídkou k jakýmkoli transakcím s cennými papíry (včetně jejich nákupu či prodeje). Všechny takové transakce s cennými papíry jsou zakázány a považovány za neplatné a neúčinné, dokud nebude, v souladu s ustanovením platným zákonů pro danou zemi, provedena řádná registrace a schválení příslušných cenných papírů. Nabídka k nákupu cenných papírů nesmí být podána žádnou jinou formou než prostřednictvím předběžné plné moci, která splňuje ustanovení článku 10 Zákona o cenných papírech z roku 1933 (Section 10 of the Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů.

Tato tisková zpráva není inzercí, reklamou, výzvou, nabídkou ani pobídkou k nákupu či prodeji cenných papírů v Indii, a to jakoukoli formou, včetně soukromých či veřejných investic a neslouží jako smlouva či dohoda o uskutečnění investičního záměru či rozhodnutí v Indii.

V Indii nesmí být až do jejich řádné registrace a schválení tyto cenné papíry přímo či nepřímo nabízeny žádné fyzické či právnické osobě ani jinému subjektu. Tento dokument a veškeré plné moci (nebo jejich ekvivalenty) či prohlášení týkajících se těchto cenných papírů nepředstavují „nabídku soukromého investování“ ani „plnou moc“ ve smyslu Zákona o firmách z roku 2013 (Companies Act, 2013), ve znění pozdějších předpisů, platných Požadavků na kapitálové investice a oznamovací povinnosti (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Indické burzy cenných papírů a ve smyslu (Securities and Exchange Board of India) z roku 2018, ve znění pozdějších předpisů ani ve smyslu ostatních platných zákonů v Indii.

Toto oznámení není „předběžnou plnou mocí“ pro nákup cenných papírů ani nepředstavuje žádnou veřejnou nabídku, informační memorandum ani „nabídku soukromého investování“ či jakýkoliv jiný oficiální dokument indického Obchodního rejstříku a/nebo Indické burzy cenných papírů a/nebo žádného indického úřadu či orgánu státního dozoru v Indii s výjimkou informací o cenných papírech, které musí být v souladu s v Indii platnými zákony povinně sdělovány nebo zveřejňovány, přičemž takové sdělení je možné pouze formou veřejně dostupné tiskové zprávy a nesmí být jednotlivě odesíláno či adresováno fyzickým osobám v Indii jednotlivě.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

ReNew Power Private Limited
Kontakt pro investory:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.

Kontakt pro média:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.
RMG Acquisition Corporation II

Kontakt pro média a investory:
Philip Kassin
prezident a provozní ředitel
pkassin@rmginvestments.com

Contacts

ReNew Power Private Limited
Kontakt pro investory:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.

Kontakt pro média:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.
RMG Acquisition Corporation II

Kontakt pro média a investory:
Philip Kassin
prezident a provozní ředitel
pkassin@rmginvestments.com