ReNew Power, jedna z największych spółek z branży energetyki odnawialnej w Indiach, wejdzie na giełdę po sfinalizowaniu wartej 8 mld USD transakcji połączenia z RMG Acquisition Corporation II

  • ReNew Power zawarła ostateczną umowę połączenia spółek z RMG Acquisition Corporation II („RMG II”); podmiot powstały po sfinalizowaniu transakcji ma wejść na giełdę NASDAQ pod symbolem „RNW”;
  • W wycenie pro forma skonsolidowana wartość przedsiębiorstwa przy założeniu pełnego rozwodnienia wynosi ok. 8 mld USD; transakcja ma zostać sfinalizowana w II kw. 2021 roku. po spełnieniu standardowych warunków;
  • Łączny zakładany dochód z transakcji wyniesie 1,2 mld USD, z czego 855 mln USD pochodzić będzie ze sprzedaży całkowicie gwarantowanego, zwiększonego pakietu akcji zwykłych prywatnym inwestorom ReNew Poer („PIPE”), a 345 mln USD stanowić będą środki pieniężne brutto oddane w zarządzanie powiernicze przez RMG II i podlegające wykupieniu; zakładany dochód podstawowy netto w wysokości ok. 610 mln USD zostanie przeznaczony na sfinansowanie realizowanej przez spółkę strategii przyspieszonego rozwoju i zmniejszenie kwoty nominalnej długu;
  • Finansowanie kupna zwiększonego pakietu akcji zagwarantują renomowani inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze i klienci zarządzani przez BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Mr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund i Zimmer Partners;
  • Stosowany przez ReNew Power model biznesowy pionowej integracji i cechująca ją przewidywalność przepływów gotówkowych, poparte wieloletnimi umowami na zakup energii, sprawiają, że spółka jest jednym z najbardziej zyskownych podmiotów w sektorze energetyki odnawialnej, nie tylko w Indiach, ale i na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych kosztuje dużo mniej niż przy wykorzystaniu paliw kopalnych, można założyć, że nadchodząca dekada przyniesie jeszcze szybszy rozwój energetyki odnawialnej;
  • Zarząd RMG II posiada bogate doświadczenie w międzynarodowym sektorze energetycznym.

NEW DELHI & NOWY JORK--()--ReNew Power Private Limited („ReNew” lub „Spółka”), jeden z największych w Indiach producentów energii ze źródeł odnawialnych i RMG Acquisition Corporation II („RMG II”) (NASDAQ: RMGB) ogłosiły dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy połączenia spółek, wskutek której ReNew wejdzie na giełdę NASDAQ.

Po sfinalizowaniu transakcji połączona spółka będzie nosiła nazwę ReNew Energy Global PLC i wejdzie na giełdę, gdzie będzie notowana pod symbolem „RNW”. Transakcja dodatkowo wzmocni czołową pozycję ReNew w branży energetyki słonecznej i wiatrowej na rynku indyjskim, zapewniając środki do realizacji średnioterminowych strategii rozwoju i zmniejszenia kwoty nominalnej długu.

ReNew Power – jedna z największych w Indiach spółek skupiających się wyłącznie na energetyce odnawialnej

Założona w 2011 r. spółka ReNew jest jednym z największych w Indiach niezależnych producentów energii ze źródeł odnawialnych. Zaliczana jest do 15 największych niezależnych producentów energii, dysponując portfelem ponad 100 działających na skalę elektrowni inwestycji wiatrowych i solarnych w ponad 9 stanach Indii. Ponadto spółka jest właścicielem i operatorem inwestycji kogeneracji energii ze źródeł słonecznych dla przeszło 150 klientów komercyjnych i przemysłowych w całych Indiach.

ReNew była pierwszą spółką z branży energii odnawialnej w Indiach, której udało się przekroczyć granicę 1 GW i 2 GW mocy zamówionej. Obecnie jest to jedyny podmiot w indyjskim sektorze energii odnawialnej dysponujący moca operacyjną powyżej 5 GW. Spółka aktualnie dysponuje łączną mocą blisko 10 GW (przy uwzględnieniu mocy pozyskanej w wygranych przetargach).

Wzrostowi ReNew sprzyja stabilność przepływów gotówkowych zapewniona wieloletnimi umowami z renomowanymi kontrahentami. Obecnie łączna moc zamówiona dla inwestycji działających w skali elektrowni została zakontraktowana na podstawie umów zakupu energii o przeciętnym okresie obowiązywania ponad 24 lat. Znaczna część umów została zawarta z agencjami rządowymi, w tym np. Solar Energy Corporation of India (SECI) czy NTPC Limited. W okresie ostatnich 10 lat ReNew stworzyła również rozbudowaną i zdywersyfikowaną sieć dostawców, co pozwoliło na zastosowanie najlepszych technologii przy optymalnych kosztach w całym portfelu inwestycyjnym.

Poza wytwarzaniem czystej energii ReNew specjalizuje się również w dziedzinach pokrewnych, takich jak magazynowanie energii. W 2020 r. Spółka wygrała dwa wyjątkowe przetargi zorganizowane przez SECI dla zapewnienia stabilnych i niedrogich dostaw ekologicznej energii. Jeden z nich był pierwszym w Indiach przetargiem na całodobową dostawę energii ze źródeł odnawialnych, drugi z kolei dotyczył inwestycji mającej obsłużyć szczytowe zapotrzebowanie poprzez połączenie wytwarzania hybrydowego solarno-wiatrowego i gromadzenia energii w akumulatorach.

Ponadto w 2020 r. ReNew rozpoczęła działalność na coraz większym rynku usług cyfrowych, przejmując Climate Connect, spółkę z siedzibą w indyjskim Pune i jednego z czołowych graczy w zarządzaniu sieciami energetycznymi w oparciu o sztuczną inteligencję i prognozowaniu obciążenia sieci.

Charakterystyka rynku – popyt na energię ze źródeł odnawialnych w Indiach będzie rósł

Model biznesowy ReNew wpisuje się w ostatnie tendencje na rynku produkcji energii w Indiach, jak również w założenia indyjskiego rządu w zakresie ekologicznej energii przyjęte na kolejną dekadę. W ciągu kolejnych dziesięciu lat poziom zużycia energii na mieszkańca w Indiach ma dynamicznie rosnąć, przy czym ok. 2/3 tego dodatkowego popytu ma zostać zaspokojone ze źródeł odnawialnych. Podjęte przez Indie międzynarodowe zobowiązania klimatyczne w zakresie ograniczenia emisji CO2 wymuszą przełomowe zmiany w strukturze energetycznej kraju, ze stopniowym zmniejszaniem udziału paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych. Jednocześnie ambitny cel osiągnięcia 450 GW mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych do roku 2030, co oznacza zwiększenie jej pięciokrotnie w stosunku do aktualnego poziomu, jaki stawia sobie rząd Indii, wskazuje na ogromny potencjał rynkowy. Dzięki postępowi technologicznemu i dużej konkurencji na aukcjach proces przechodzenia na odnawialne źródła energii będzie jeszcze szybszy.

W kontekście rosnącego tempa transformacji energetycznej skalowana strategia ReNew oparta dywersyfikacji geograficznej i różnych technologiach, poparta konsekwentną realizacją inwestycji i ścisłą dyscypliną finansową, pozwoli Spółce na długo utrzymać kurs wzrostowy.

Komentarz kierownictwa i akcjonariuszy

W ostatniej dekadzie sektor energii odnawialnej w Indiach odnotowuje dynamiczny wzrost – powiedział Sumant Sinha, założyciel, prezes i dyrektor generalny ReNew. - W okresie tym ReNew przyczyniała się do zwiększenia w tym wzroście udziału źródeł zrównoważonych i zarazem gospodarczo konkurencyjnych. W kolejnej dekadzie ReNew zamierza podtrzymać wzrost udziału w rynku i w dalszym ciągu przyczyniać się do ekologizacji sektora energetycznego w Indiach, jak również pomagać w realizacji ambitnych celów rządu Indii w zakresie energii odnawialnej. Będziemy dążyć do zwiększania naszego potencjału poprzez rozwiązania w zakresie magazynowania energii w akumulatorach w skali elektrowni oraz inteligentne rozwiązania energetyczne zorientowane na klienta. ReNew będzie realizować wizję wzmacniania swojej pozycji globalnego lidera na rynku czystej energii, w dalszym ciągu odgrywając czołową rolę w trwającej transformacji energetycznej Indii i przyczyniając się do dalszej elektryfikacji i dekarbonizacji gospodarki Indii”.

Po sfinalizowaniu pierwszej publicznej oferty w grudniu chcieliśmy nawiązać współpracę z podmiotem, który kształtuje zmianę na skalę globalną, z odpowiednim dorobkiem i najwyższej klasy kadrą zarządczą – powiedział Bob Mancini, dyrektor generalny i członek zarządu RMG II. - Partnerem spełniającym te kryteria okazała się ReNew, cieszymy się na współpracę z niesamowicie utalentowanym kierownictwem tej spółki pod wodzą Sumanta. Przeprowadzone przez nas badanie due diligence ReNew potwierdziło, że podmiot ten jest nie tylko liderem, ale również najlepiej przygotowaną firmą z branży energii odnawialnej w Indiach. Dzięki konsekwentnym działaniom zorientowanym na przemyślany wzrost oparty na długoterminowej współpracy z centralnymi państwowymi agencjami rządowymi w Indiach, skali, innowacjach technologicznych i silnej pozycji finansowej ReNew będzie w stanie wykorzystać niesamowicie korzystne trendy na rynku energetycznym Indii w kolejnej dekadzie i późniejszym okresie. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej fantastycznej przygodzie”.

Od czasu nawiązania współpracy z Sumant Sinha ReNew Power daje przykład tego, że zależy nam na wspieraniu silnych kierownictw i dynamicznie rosnących liderów rynku energii odnawialnej – powiedział Michael Bruun, dyrektor zarządzający w Dziale Zarządzania Aktywami Goldman Sachs. - Jesteśmy dumni ze wieloletniej współpracy z najbardziej znanymi inwestorami na świecie. W kontekście tego przełomowego wydarzenia cieszymy się, że jeszcze większa liczba inwestorów zdecydowała się przyłączyć do tej ważnej podróży z punktu widzenia ESG”.

Podsumowanie transakcji

Skonsolidowana i w pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa pro forma połączonej spółki wyniosłaby około 4,4 mld USD przy cenie subskrypcji PIPE wynoszącej 10 USD za akcję, przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy RMG II nie skorzysta z prawa wykupu. Wpływy pieniężne brutto szacowane są na około 1,2 mld USD, na które składa się 855 mln USD z PIPE i około 345 mln USD z gotówki utrzymywanej w funduszu powierniczym przez RMG II, przed korektami wynikającymi z potencjalnych wykupów przez udziałowców RMG II.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie strategii rozwoju ReNew, w tym zwiększenie zakontraktowanych mocy wytwórczych w zakresie odnawialnych źródeł energii na skalę przemysłową, a także na redukcję zadłużenia. Kierownictwo ReNew oraz obecna grupa akcjonariuszy, w tym Goldman Sachs, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority oraz JERA Co., Inc. (JERA), którzy obecnie posiadają łącznie 100% udziałów w ReNew, przeniosą większość swojego kapitału do nowej spółki i oczekuje się, że po zamknięciu transakcji będą reprezentować około 70% faktycznego udziału w spółce.

Zarząd spółki ReNew pozostanie bez zmian, przy czym Sumant Sinha będzie pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego połączonej spółki, nadzorując jej strategiczne inicjatywy rozwoju i ekspansji.

W skład zarządu połączonej spółki wejdą przedstawiciele obecnych akcjonariuszy ReNew, RMG II oraz niezależni dyrektorzy. Bob Mancini będzie powołany przez RMG II do zarządu. Pozostałe nominacje do zarządu zostaną dokonane przed zamknięciem.

Transakcja ta została zatwierdzona przez radę dyrektorów ReNew oraz radę dyrektorów RMG II. Jej zakończenie podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez indyjską Komisję ds. Konkurencji oraz przez posiadaczy akcji RMG II, ponadto oczekuje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w drugim kwartale 2021 roku.

Doradcy

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited oraz Morgan Stanley India Company Private Limited („Morgan Stanley”) pełnią funkcję doradców finansowych ReNew w związku z połączeniem jednostek gospodarczych. Spółka Morgan Stanley & Co. LLC występuje jako wspólny przedstawiciel ds. emisji RMG II w sprawie PIPE. Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates oraz Cyril Amarchand Mangladas pełnią rolę doradców prawnych spółki ReNew.

BofA Securities występuje jako wyłączny doradca finansowy RMG II, a także jako główny przedstawiciel ds. emisji w ramach PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP pełni rolę doradcy prawnego dla RMG II. Khaitan & Co LLP jest doradcą prawnym RMG II w zakresie indyjskich aspektów prawnych.

Spółka Ropes & Gray LLP jest doradcą przedstawicieli ds. emisji w ramach PIPE.

Telekonferencja dla inwestorów

ReNew i RMG II będą gospodarzami wspólnej telekonferencji dla inwestorów poświęconej proponowanej transakcji dziś, tj. w środę, 24 lutego 2021 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego.

Aby wysłuchać przygotowanego materiału przez telefon, należy zadzwonić pod numer 1-877-407-9039 (USA) lub 1-201-689-8470 (połączenia międzynarodowe), obsługiwany przez operatora. Funkcja powtórki telefonicznej będzie dostępna pod numerem 1-844-512-2921 (USA) lub 1-412-317-6671 (połączenia międzynarodowe), kod dostępu: 13716796, do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 23:59 czasu wschodniego.

ReNew Power Private Limited

ReNew Power Private Limited to największy pod względem mocy wytwórczych niezależny producent energii odnawialnej (IPP) w Indiach oraz 12. największy światowy tego typu podmiot na świecie. ReNew rozwija i buduje oraz jest właścicielem i operatorem projektów energii wiatrowej i słonecznej na skalę przemysłową, jak również rozproszonych projektów energii słonecznej, które generują energię elektryczną dla klientów komercyjnych i przemysłowych. W grudniu 2020 roku ReNew dysponował aktywami energii wiatrowej i słonecznej o łącznej mocy blisko 10 GW w całych Indiach, w tym projektami oddanymi do użytku i zadeklarowanymi. ReNew może również poszczycić się bogatą historią wzrostu organicznego i nieorganicznego. Wśród obecnych akcjonariuszy spółki znajduje się kilku znaczących inwestorów, w tym Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF i JERA. www.renewpower.in.

RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB) jest spółką typu blank check zawiązaną w celu przeprowadzenia fuzji, amalgamacji, wymiany udziałów, przejęcia aktywów, zakupu udziałów, reorganizacji bądź innego podobnego połączenia biznesowego z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw. RMG II pozyskała 345 mln USD w ramach pierwszej oferty publicznej z dnia 14 grudnia 2020 r., która została powiększona ze względu na znaczny popyt i obejmowała pełną opcję dodatkowego przydziału dla subemitentów. RMG II jest sponsorowana i zarządzana przez zespół składający się z Jima Carpentera, Boba Manciniego i Phila Kassina, którzy wspólnie mogą poszczycić się ponad 100-letnim doświadczeniem w inwestycjach kapitałowych, operacyjnych, transakcyjnych, a także w zarządzaniu i kierowaniu spółkami publicznymi. RMG II zamierza wykorzystać zdolność swojego personelu zarządzającego do identyfikacji, nabycia i prowadzenia działalności w szerokim zakresie sektorów, które mogą zapewnić możliwości atrakcyjnych długoterminowych zwrotów skorygowanych o ryzyko. www.rmgacquisition.com/

Ważne informacje o połączeniu jednostek gospodarczych i ich źródła

W związku z proponowanym połączeniem jednostek gospodarczych RMG II zamierza złożyć wstępne i ostateczne informacje dla akcjonariuszy/prospekty emisyjne w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Wstępne i ostateczne informacje dla akcjonariuszy/prospekty emisyjne oraz pozostałe stosowne dokumenty zostaną wysłane lub przekazane posiadaczom akcji RMG II w dniu ustalenia prawa do głosowania w sprawie planowanego połączenia podmiotów i będą zawierać szereg istotnych informacji na temat tego połączenia i spraw z nim związanych. Akcjonariusze RMG II, a także inne zainteresowane osoby są proszone o zapoznanie się z wstępnymi informacjami dla akcjonariuszy/prospektem emisyjnym i jego zmianami, a po udostępnieniu także z ostatecznymi informacjami dla akcjonariuszy/prospektem emisyjnym, w związku z zabieganiem przez RMG II o pełnomocnictwa na zgromadzenie akcjonariuszy, które ma się odbyć w celu zatwierdzenia, między innymi, planowanego połączenia spółek, z uwagi na fakt, że informacje dla akcjonariuszy/prospekt emisyjny będą obejmować istotne informacje na temat RMG II, ReNew i przewidywanego połączenia podmiotów. Po udostępnieniu ostateczne informacje dla akcjonariuszy/prospekt emisyjny zostaną rozesłane do posiadaczy akcji RMG II w dniu rejestracji, który zostanie ustalony dla głosowania w sprawie proponowanego połączenia. Posiadacze akcji będą mogli również uzyskać bezpłatnie kopie informacji dla akcjonariuszy/prospektu emisyjnego po ich udostępnieniu na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov/, lub kierując wniosek do: RMG Acquisition Corporation II, 50 West Street, Suite 40C, New York, NY 10006, Attn. (do wiadomości): Secretary (sekretarz), telefon: (212) 785-2579. Informacje zawarte na stronach internetowych, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych stron, nie zostały włączone do tekstu niniejszego komunikatu prasowego ani nie stanowią jego części.

Uczestnicy pozyskiwania pełnomocnictw

Spółki RMG II, ReNew oraz odpowiednio ich dyrektorzy i członkowie zarządu mogą być uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw od posiadaczy akcji RMG II w związku z połączeniem spółek. Posiadacze akcji RMG II i inne zainteresowane osoby mogą uzyskać bezpłatnie bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyrektorów i członków zarządu RMG II w ostatecznym prospekcie RMG II złożonym w SEC w dniu 11 grudnia 2020 r. w związku z pierwszą ofertą publiczną RMG II. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z zasadami SEC mogą być uznane za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw dla posiadaczy akcji RMG II w związku z proponowanym połączeniem, zostaną przedstawione w informacjach dla akcjonariuszy/prospekcie emisyjnym dotyczącym proponowanego połączenia, gdy będą one dostępne. Dodatkowe informacje dotyczące interesów uczestników ubiegających się o pełnomocnictwa w związku z proponowanym połączeniem przedsiębiorstw zostaną zawarte w informacjach dla akcjonariuszy/prospekcie emisyjnym, który RMG II zamierza złożyć w SEC.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, lecz wypowiedziami odnoszącymi się do przyszłości w rozumieniu przepisów tzw. bezpiecznej przystani (safe harbor) amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedziom dotyczącym przyszłości towarzyszą zazwyczaj słowa takie jak „wierzyć”, „może”, „będzie”, „szacować”, „kontynuować”, „przewidywać”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „powinno”, „byłoby”, „planować”, „przewidywać”, „potencjalnie”, „wydaje się”, „dążyć”, „przyszłe”, „perspektywy” i inne podobne wyrażenia, które przewidują lub wskazują na przyszłe zdarzenia lub trendy bądź nie są wypowiedziami dotyczącymi kwestii historycznych. Wszystkie stwierdzenia inne niż wyrażenia dotyczące teraźniejszości lub faktów historycznych zawarte w niniejszej informacji prasowej, dotyczące proponowanego przez RMG II połączenia z ReNew, zdolności RMG II do przeprowadzenia transakcji, korzyści z transakcji i przyszłych wyników finansowych połączonej spółki, jak również strategii połączonej spółki, przyszłych operacji, szacowanej sytuacji finansowej, szacowanych przychodów i strat, przewidywanych kosztów, perspektyw, planów i celów kierownictwa są wypowiedziami prognozującymi. Powyższe sformułowania oparte są na różnych założeniach wskazanych lub nie w niniejszej informacji prasowej oraz na bieżących oczekiwaniach kierownictwa RMG II i ReNew i nie stanowią prognoz rzeczywistych wyników. Niniejsze wypowiedzi prognozujące mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie służą jako gwarancja, zapewnienie, przewidywanie lub ostateczne stwierdzenie faktu lub prawdopodobieństwa ani nie należy się na nich opierać. Rzeczywiste zdarzenia i okoliczności są trudne lub wręcz niemożliwe do przewidzenia i będą się różnić od założeń. Wiele rzeczywistych zdarzeń i okoliczności jest poza kontrolą RMG II lub ReNew. Potencjalne czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących, obejmują między innymi zmiany w krajowych i zagranicznych warunkach gospodarczych, rynkowych, finansowych, politycznych i prawnych; niezdolność stron do pomyślnego lub terminowego przeprowadzenia transakcji połączenia jednostek gospodarczych, w tym ryzyko niemożności uzyskania, opóźnienia lub nieprzewidzianych warunków zatwierdzenia przez organy regulacyjne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na połączone spółki lub oczekiwane korzyści z połączenia podmiotów lub brak zgody posiadaczy akcji RMG II lub ReNew; brak realizacji oczekiwanych korzyści z połączenia jednostek gospodarczych; ryzyko związane z niepewnością prognozowanych informacji finansowych w odniesieniu do ReNew; wysokość żądań wykupu składanych przez akcjonariuszy RMG II; ogólny poziom popytu konsumentów na produkty ReNew; ogólne warunki ekonomiczne i inne czynniki wpływające na zaufanie, preferencje i zachowania konsumentów; zakłócenia i niestabilność na światowych rynkach walutowych, kapitałowych i kredytowych; kondycja finansowa klientów ReNew; zdolność ReNew do realizacji swojej strategii biznesowej; zmiany w ustawodawstwie państwowym, narażenie ReNew na roszczenia sądowe i inne straty; zakłócenia i inne wpływy na działalność ReNew w wyniku pandemii COVID-19 oraz działań rządowych i środków restrykcyjnych wprowadzonych w odpowiedzi na nią; stabilność dostawców spółki ReNew, jak również zapotrzebowanie konsumentów na jej produkty w świetle epidemii chorób i obaw związanych ze zdrowiem, takich jak pandemia COVID-19; wpływ, jaki globalne tendencje zmian klimatycznych mogą mieć na spółkę ReNew oraz jej dostawców i klientów; zdolność ReNew do ochrony patentów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej; wszelkie naruszenia lub przerwy w działaniu systemów informatycznych RMG II; wahania cen, dostępności i jakości energii elektrycznej oraz innych surowców i zakontraktowanych produktów, a także wahania kursów walutowych; zmiany przepisów podatkowych i zobowiązań podatkowych, taryfy, ryzyka prawne, regulacyjne, polityczne i ekonomiczne. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe RMG II lub ReNew, są uwzględniane każdorazowo w raportach publicznych RMG II składanych w SEC, w tym w Raporcie rocznym na formularzu 10-K, raportach kwartalnych na formularzu 10-Q i raportach bieżących na formularzu 8-K, jak również we wstępnych i ostatecznych informacjach dla akcjonariuszy/prospektach emisyjnych, które RMG II zamierza złożyć w SEC w związku z dążeniem RMG II do uzyskania pełnomocnictw na zgromadzenie akcjonariuszy, które ma się odbyć w celu zatwierdzenia m.in. proponowanego połączenia jednostek gospodarczych. Jeżeli którekolwiek z tych czynników ryzyka zaistnieje lub założenia RMG II lub ReNew okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wyników sugerowanych w niniejszych wypowiedziach prognozujących. Mogą istnieć dodatkowe czynniki ryzyka, których ani RMG II, ani ReNew obecnie nie znają lub które RMG II i ReNew obecnie uważają za nieistotne, a które mogą również spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych określonych w wypowiedziach prognozujących. Ponadto wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają oczekiwania, plany lub prognozy RMG II i ReNew dotyczące przyszłych wydarzeń i poglądów na dzień wydania niniejszej informacji prasowej. RMG II i ReNew zakładają, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji spowodują zmianę ich oceny. Chociaż RMG II i ReNew mogą zdecydować się na aktualizację tych wypowiedzi prognozujących w pewnym momencie w przyszłości, spółki wyraźnie zrzekają się wszelkich zobowiązań z tym związanych, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Powyższe wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako reprezentatywne dla ocen RMG II lub ReNew na jakikolwiek dzień po publikacji niniejszego komunikatu prasowego. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na niniejszych wypowiedziach prognozujących.

Zakaz oferowania i zaproszenia

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych w związku z proponowanymi transakcjami lub w inny sposób, ani też nie prowadzi się sprzedaży papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danej jurysdykcji. Nie może zostać złożona żadna oferta dotycząca papierów wartościowych z wyjątkiem prospektu spełniającego wymogi art. 10 ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami.

Niniejszej informacji prasowej nie należy traktować jako reklamy, zaproszenia, oferty, sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych, czy to w drodze oferty prywatnej, czy publicznej w Indiach, ani też nie może ona ani żadna jej część stanowić podstawy lub źródła w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną w tym zakresie w Indiach.

Papiery wartościowe nie będą przedmiotem oferty ani sprzedaży, jak również nie były przedmiotem oferty ani sprzedaży w Indiach za pośrednictwem jakiegokolwiek dokumentu ofertowego lub innego dokumentu bądź materiału dotyczącego papierów wartościowych, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby ani oferty kierowanej do ogółu społeczeństwa w Indiach. Niniejsza informacja lub jakiekolwiek memorandum ofertowe lub prospekt emisyjny (lub równoważny dokument informacyjny) sporządzone w związku z oferowaniem papierów wartościowych nie jest dokumentem ofertowym ani okólnikiem ofertowym ani „ofertą emisji prywatnych wraz z wnioskiem” ani „prospektem emisyjnym” w rozumieniu Ustawy o spółkach, 2013, z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych Rady Papierów Wartościowych i Giełd Indii (ang. Issue of Capital and Disclosure Requirements) z 2018 r., z późniejszymi zmianami lub jakichkolwiek innych przepisów prawa obowiązującego w Indiach. Niniejsza informacja nie została oraz nie zostanie zarejestrowana jako „prospekt emisyjny” ani oświadczenie zastępujące prospekt emisyjny w odniesieniu do oferty publicznej, memorandum informacyjnego, ani jako „oferta emisji prywatnych z wnioskiem” ani żaden inny materiał ofertowy w jakimkolwiek rejestrze spółek w Indiach lub w indyjskiej Radzie Papierów Wartościowych i Giełd lub w jakimkolwiek innym organie ustawowym lub regulacyjnym o podobnym charakterze w Indiach, z wyjątkiem informacji dotyczących papierów wartościowych, których ujawnienie lub złożenie w Indiach jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym żaden taki dokument nie będzie rozpowszechniany ani rozprowadzany wśród jakichkolwiek osób w Indiach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

ReNew Power Private Limited

Dla inwestorów:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.

Dla mediów:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.

RMG Acquisition Corporation II

Dla mediów i inwestorów:
Philip Kassin
Prezes i dyrektor operacyjny
pkassin@rmginvestments.com

Contacts

ReNew Power Private Limited

Dla inwestorów:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.

Dla mediów:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.

RMG Acquisition Corporation II

Dla mediów i inwestorów:
Philip Kassin
Prezes i dyrektor operacyjny
pkassin@rmginvestments.com