Ontex FY 2020 resultaten: Omzetdaling voornamelijk door lagere verkoop in Europa, verbetering operationele marge

Nieuwe CEO stelt strategische prioriteiten om groei en waardecreatie te herstellen

Alle definities van de Alternatieve Performantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in Toelichting 5 van de Toelichtingen bij de Geconsolideerde Financiële Informatie.

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) kondigt vandaag haar resultaten aan voor het kwartaal en de twaalf maanden eindigend op 31 december 2020.

 • Omzet: €2.087 miljoen, -9% op gerapporteerde basis, -3% LFL t.o.v. 2019 in een context van verschuivende vraagpatronen, en contractverliezen in Europa
 • Recurrente EBITDA: €236 miljoen, -4% op gerapporteerde basis, met een marge van 11,3% (+55 bps): sterke inkoopwinsten, gunstige grondstoffenindices, deels tenietgedaan door lagere operationele leverage
 • Omzet en Recurrente EBITDA geïmpacteerd door sterke wisselkoerstegenwind sinds maart 2020
 • Recurrente winst per aandeel (EPS): €1,01, 6% lager
 • Vrije kasstroom: €60 miljoen, nettoschuld 1,6% lager, leverage onder controle op 3,6x per 31 december 2020

Nieuwe strategische prioriteiten
Sinds haar aanstelling op 1 januari heeft CEO Esther Berrozpe nieuwe strategische prioriteiten voor Ontex gesteld om de groei en waardecreatie te herstellen, gericht op de volgende kerngebieden:

 • Focus op de portefeuille: vereenvoudiging van de bedrijfs- en productportefeuille
 • Klant centraal: versterken van klantrelaties en herstel van de groei
 • Innovatie: heroriëntatie van O&O-investeringen om het tempo van nieuwe productlanceringen op te voeren
 • Operationele uitmuntendheid: herstel van productie- en serviceprestaties
 • Milieu en sociaal: langetermijndoelen bepalen en stappenplan opstellen
 • Organisatie en cultuur: de groepscultuur transformeren om verantwoordelijkheid en prestaties te stimuleren in een gestroomlijnde organisatie

Esther Berrozpe, CEO van Ontex, licht toe: “'Ik ben verheugd dat ik de functie van CEO van Ontex heb overgenomen. De Onderneming beschikt over een aantal belangrijke activiteiten die, eens ze worden herschikt, een aanzienlijk potentieel voor waardecreatie voor onze aandeelhouders vertegenwoordigen. Initiatieven uit het verleden bleken niet afdoende en hebben niet de verwachte positieve resultaten opgeleverd. We zijn reeds gestart met het stellen van prioriteiten voor de toekomst om Ontex terug te brengen naar groei, duurzame marges en het genereren van kasstromen met een stevige financiële structuur. We zullen onze plannen op een latere datum uiteenzetten met het volledige management team.

Ik weet dat ik kan rekenen op de inzet van de werknemers van Ontex om deze uitdaging aan te gaan en aan een nieuw succesvol hoofdstuk voor de Groep te bouwen.”

2021 Vooruitzichten
Op basis van onze huidige visibiliteit verwachten we een daling met lage dubbele cijfers van de LFL-omzet van de Groep in het eerste kwartaal tegenover een hoge vergelijkbare basis in 2020, waarbij de omzet in Europa in dit kwartaal een dieptepunt zal bereiken. Verwacht wordt dat de omzet zich vanaf het tweede kwartaal zal herstellen.

De onmiddellijke focus ligt op het omzetten van onze strategische prioriteiten in uitvoerbare actieplannen in een context van stijgende grondstoffenprijzen.

We zullen updates geven over onze vooruitzichten voor 2021 naarmate het jaar vordert.

Kerncijfers FY 2020 en Q4 2020

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

In miljoen €, behalve per aandeel data

 

2020

 

2019

 

Variantie

 

2020

 

2019

 

Variantie

Gerapporteerde omzet

 

2.086,8

 

2.281,3

 

-8,5%

 

525,5

 

592,6

 

-11,3%

LFL Omzet

 

2.210,7

 

2.281,3

 

-3,1%

 

570,8

 

592,6

 

-3,7%

Recurrente EBITDA

 

235,6

 

245,1

 

-3,9%

 

52,5

 

72,7

 

-27,7%

Recurrente EBITDA Marge

 

11,3%

 

10,7%

 

55 bps

 

10,0%

 

12,3%

 

-227 bps

Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen

 

309,7

 

245,1

 

26,4%

 

78,0

 

72,7

 

7,2%

Recurrente EBITDA Marge aan constante wisselkoersen

 

14,0%

 

10,7%

 

323 bps

 

13,7%

 

12,3%

 

139 bps

Recurrente winst voor de periode

 

81,6

 

86,4

 

-5,5%

 

 

 

 

 

 

Recurrente winst per aandeel

 

1,01

 

1,07

 

-5,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

(37,9)

 

(70,3)

 

-46,2%

 

 

 

 

 

 

Winst voor de periode

 

54,0

 

37,3

 

44,9%

 

 

 

 

 

 

Gewone winst per aandeel

 

0,67

 

0,46

 

44,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije Kasstroom

 

59,5

 

109,7

 

-45,8%

 

 

 

 

 

 

Nettoschuld

 

847,6

 

861,3

 

-1,6%

 

 

 

 

 

 

Nettoschuld / LTM Recurrente EBITDA

 

3,60x

 

3,51x

 

0,09x

 

 

 

 

 

 

Toelichting van toepassing op dit document

Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen).

Alle definities van de Alternatieve Performantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in Toelichting 5 van de Toelichtingen bij de Geconsolideerde Financiële Informatie.

Door afronding is het mogelijk dat de som van de gepresenteerde cijfers niet precies overeenstemmen met de gepresenteerde totalen, en weerspiegelen percentages mogelijk niet precies de absolute cijfers.

Dividend over het boekjaar 2020
De Raad van Bestuur van Ontex zal vóór de Algemene Vergadering een besluit nemen over zijn dividendvoorstel.

FY 2020 Hoogtepunten
Als gevolg van de COVID-19 pandemie werd 2020 gekenmerkt door volatiliteit van de vraag, de operationele omstandigheden en de wisselkoersen.

Nadat een sterke stijging van de vraag onze verkoop in het eerste kwartaal naar recordhoogtes dreef, vooral in Europa, daalde de activiteit sterk in het tweede kwartaal, en de vraag via de traditionele distributiekanalen keerde niet meer terug naar het niveau van vóór de pandemie. In de tweede helft van het jaar werd onze omzet beïnvloed door de verschuiving naar online verkoop waar retailermerken minder sterk aanwezig zijn, als gevolg van de pandemie. Bovendien daalde de vraag in meerdere opkomende markten vanwege de economische teruggang. Onze gerapporteerde omzet weerspiegelt ook de sterke en blijvende devaluatie van de meeste valuta's van opkomende markten.

De omzet daalde het volledige jaar 2020 met 3,1% LFL en met 8,5% op een gerapporteerde basis tot € 2.087 miljoen. Dit omvat een ongunstig wisselkoerseffect van € 130 miljoen door de sterke devaluatie van een aantal belangrijke functionele valuta's tegenover de euro, voornamelijk de Mexicaanse peso, de Braziliaanse real en de Turkse lira. De daling in de LFL-omzet weerspiegelt hoofdzakelijk de lagere vraag naar producten voor persoonlijke hygiëne in de opgevolgde retailkanalen vanaf het tweede kwartaal, en contractverliezen in Europa. Dit wordt deels gecompenseerd door de veerkrachtige prestaties in Healthcare en groei in Brazilië, Turkije en de VS.

De recurrente EBITDA van € 236 miljoen in 2020 daalde met 3,9% ten opzichte van vorig jaar en de recurrente EBITDA-marge steeg met 55 basispunten tot 11,3%. Bij constante wisselkoersen bedroeg de recurrente EBITDA € 310 miljoen (een stijging met 26,4%): Sterke besparingen op de inkoop en lagere grondstoffenindices compenseerden de impact van een lagere omzet en een lager operationeel hefboomeffect, inflatie op de kosten en COVID-19-gerelateerde uitgaven van € 14 miljoen. Het wisselkoerseffect over het hele jaar was een ongunstige € 74 miljoen.

De vrije kasstroom bedroeg € 60 miljoen, een daling met € 50 miljoen in vergelijking met 2019 door een lagere kasstroom uit recurrente handelsactiviteiten en hogere uitgaven voor niet-recurrente elementen. Investeringsuitgaven, na aftrek van de verkopen, bedroegen € 105 miljoen.

De nettoschuld bedroeg € 848 miljoen per 31 december 2020, een daling met € 30 miljoen ten opzichte van 30 september 2020 en € 14 miljoen ten opzichte van 31 december 2019. De leverage bleef onder controle met 3,60x op 31 december 2020 en we konden op 31 december 2020 volledig voldoen aan onze leverage-convenant met de banken. De nettoschuld, exclusief IFRS 16 Lease-verplichtingen, bedroeg aan het eind van het jaar € 715 miljoen.

Transform to Grow (T2G)
Ontex heeft € 66 miljoen aan T2G gerelateerde brutowinsten opgeleverd ten aanzien van de Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen in 2020.

De operationele werkstromen hebben brutowinsten van € 102 miljoen gecreëerd. Op het gebied van inkoop (procurement) bleven we voor op onze doelstellingen, zonder rekening te houden met de gunstige effecten van de lagere grondstoffenindices, maar zoals reeds gemeld, heeft de verwezenlijking van onze verbeteringsdoelstellingen op vlak van productie en toeleveringsketen meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk verwacht en bleef deze achter bij de verwachtingen.

De terugval van de activiteiten bij meerdere klanten van retailmerken belemmerde de ontplooiing van geplande initiatieven om waardeproposities van klanten te verbeteren en de productmix te optimaliseren. Bijgevolg hebben de commerciële werkstromen van T2G niet de verwachte voordelen opgeleverd en hebben de ongunstige evolutie van volumes en prijs/mix, alsook de marketinginvesteringen ter ondersteuning van onze merken, een negatieve impact gehad van € 36 miljoen op de Recurrente EBITDA in 2020.

De geraamde kosten voor de implementatie van T2G voor 2019-2022 zijn met € 25 miljoen verlaagd, van € 85 miljoen naar € 60 miljoen, als gevolg van lagere herstructureringskosten en besparingen op prestatiegebonden professionele honoraria en managementbonussen. Zoals eerder bekendgemaakt, blijven onze investeringsuitgaven voor 2020 en 2021, inclusief investeringen met betrekking tot T2G, binnen 5% van de netto-omzet.

Operationeel overzicht: Producten

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

in miljoen €

 

2020

 

2019

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

 

2020

 

2019

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.086,8

 

2.281,3

 

-8,5%

 

-3,1%

 

525,5

 

592,6

 

-11,3%

 

-3,7%

Babyverzorgings-producten

 

1.162,5

 

1.345,7

 

-13,6%

 

-7,1%

 

290,8

 

356,0

 

-18,3%

 

-9,3%

Incontinentie-producten voor volwassenen

 

679,5

 

692,0

 

-1,8%

 

+3,3%

 

175,8

 

174,9

 

+0,5%

 

+8,6%

Dameshygiëne-producten

 

212,2

 

212,7

 

-0,2%

 

-1,5%

 

50,0

 

53,1

 

-6,0%

 

-9,9%

Overige

 

32,6

 

30,9

 

+5,4%

 

+16,8%

 

9,0

 

8,6

 

+5,4%

 

+19,2%

De omzet van Babyverzorgingsproducten daalde in FY 2020 met 7,1% in vergelijking met vorig jaar. Na een sterke stijging aan het eind van het eerste kwartaal als gevolg van de uitbraak van de pandemie, kromp de marktvraag naar babyverzorgingsproducten in de detailhandel en versnelde die in de onlinekanalen door veranderende koopgewoonten van consumenten. Contractverliezen hebben eveneens bijgedragen aan de lagere omzet in Europa. De vraag in verschillende opkomende markten daalde door de economische neergang en dat drukte op de groei in Brazilië en de VS. Over het geheel genomen deden babybroekjes het beter dan babyluiers, vooral in de Divisie AMEAA.

Incontinentieproducten voor volwassenen (Adult Inco) behaalden voor het derde opeenvolgende jaar de beste omzetprestaties in hun categorie met een groei van 3,3% in FY 2020. De verkoop van Adult Inco-producten in de retailkanalen steeg met 8% dankzij onze leidende positie als leverancier van eigen merken aan onze retailklanten in Europa en de sterke verkoop van Ontex-producten in Brazilië, Mexico en Turkije. In onze Divisie Healthcare compenseerden de groei in het selfpaykanaal, thuisbezorging en e-commerce de verminderde activiteit bij ziekenhuizen en verzorgingstehuizen als gevolg van de pandemie. De verschuiving in de vraag naar broekjes voor volwassenen zette zich voort, wat resulteerde in een omzetgroei die groter was dan die van de totale categorie.

De omzet van Dameshygiëneproducten daalde met 1,5% voor het boekjaar 2020. De lagere omzet in Europa, als gevolg van een lagere instore vraag naar retailmerken en contractverliezen, woog zwaarder dan de door de Divisie AMEAA gerapporteerde groei in de eerste helft van het jaar.

Operationeel overzicht: Divisies

 

 

Boekjaar

 

Vierde kwartaal

in miljoen €

 

2020

 

2019

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

 

2020

 

2019

 

% ∆ zoals
gerap-
porteerd

 

% ∆
o.b.v.
LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.086,8

 

2.281,3

 

-8,5%

 

-3,1%

 

525,5

 

592,6

 

-11,3%

 

-3,7%

Europa

 

872,2

 

956,9

 

-8,8%

 

-6,8%

 

220,7

 

249,7

 

-11,6%

 

-7,7%

AMEAA

 

774,1

 

882,9

 

-12,3%

 

-0,7%

 

191,4

 

235,1

 

-18,6%

 

-4,0%

Healthcare

 

440,5

 

441,6

 

-0,2%

 

+0,1%

 

113,4

 

107,8

 

+5,2%

 

+6,2%

De omzet van 2019 in AMEAA en Healthcare werd aangepast als gevolg van een herschikking van klantenverantwoordelijkheden tussen deze Divisies vanaf 1 januari 2020, zonder impact op de totale Ontex omzet. Details worden toegelicht in Appendix.

Europa
De omzet in 2020 in de Divisie Europa daalde met 6,8% als gevolg van een inkrimping van de vraag van onze retailklanten vanaf het tweede kwartaal en een netto negatief saldo van contractwinsten en -verliezen. De omzet van retailmerken werd beïnvloed door de stijgende onlineverkoop waar retailmerken minder aanwezig zijn en door de grotere concurrentie van A-merken. De daling van de omzet was voornamelijk te wijten aan lagere volumes, vooral in Babyverzorging en in mindere mate in Dameshygiëne. De Adult Inco-omzet liet een groei zien. De verkoop van onze online abonnementsdienst voor babyluiers in Frankrijk, gelanceerd in 2019, versnelde sterk.

Americas, Middle East, Africa and Asia (AMEAA)
De omzet in de Divisie AMEAA eindigde in FY 2020 0,7% lager in vergelijking met de stevige prestaties van 2019. De hogere prijs/mix compenseerde in alle drie de categorieën ruimschoots de lagere volumes en helemaal in Babyverzorging, terwijl de volumes van Adult Inco hoger waren. De omzet in Americas steeg dankzij de solide groei in Brazilië en de VS, terwijl onze activiteiten in Mexico te maken kregen met een krimpende vraag als gevolg van de economische neergang door de pandemie. De omzet in MEAA daalde, omdat de sterke prestaties in Turkije, waaronder de toename van de verkopen van nieuwe babyluiers en de aanhoudende groei van ons leidende Inco-merk Canped, niet konden opwegen tegen de lagere omzet in andere regio's, waar de vraag vaak afnam als gevolg van de economische neergang, de sluiting van winkels en de toegenomen concurrentiedruk.

Healthcare
De omzet van de Divisie Healthcare in FY2020 lag met +0,1% in lijn met vorig jaar. Marktaandeelwinsten in snelgroeiende selfpaykanalen en sterke thuisbezorgings- en e-commerce-activiteiten die gestimuleerd werden door de lockdownmaatregelen, compenseerden de lagere vraag van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen waarvan de bezettingsgraad sterk werd beïnvloed door de pandemie. Broekjes voor volwassenen lieten een solide groei zien na de succesvolle herlancering van onze hoofdlijn.

FINANCIEEL OVERZICHT

Geselecteerde financiële informatie

 

 

Boekjaar

in miljoen €

 

2020

 

2019

 

% ∆

Ontex Gerapporteerde Omzet

 

2.086,8

 

2.281,3

 

-8,5%

Kostprijs van de omzet

 

(1.477,7)

 

(1.661,3)

 

-11,0%

Brutomarge

 

609,1

 

620,0

 

-1,8%

Operationele kosten

 

(373,5)

 

(374,9)

 

-0,4%

Recurrente EBITDA

 

235,6

 

245,1

 

-3,9%

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

(37,9)

 

(70,3)

 

-46,1%

EBITDA

 

197,7

 

174,8

 

+13,1%

Afschrijvingen

 

(86,8)

 

(87,6)

 

-0,9%

Operationeel resultaat

 

110,9

 

87,2

 

+27,2%

Netto financiële kosten

 

(35,7)

 

(37,7)

 

-5,3%

Winstbelastingen

 

(21,3)

 

(12,2)

 

+74,0%

Recurrente winst voor de periode

 

81,6

 

86,4

 

-5,5%

Recurrente winst per aandeel

 

1,01

 

1,07

 

-5,6%

Winst voor de periode

 

54,0

 

37,3

 

+44,9%

Gewone winst per aandeel

 

0,67

 

0,46

 

+44,8%

 

 

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom (na winstbelastingen)

 

59,5

 

109,7

 

-45,8%

- Waarvan wijzigingen in werkkapitaal

 

20,8

 

69,1

 

-69,9%

- Waarvan investeringsuitgaven, na aftrek van verkopen

 

(105,0)

 

(101,7)

 

+3,2%

- Waarvan terugbetaling van leaseverplichtingen

 

(26,0)

 

(27,6)

 

-5,7%

Brutomarge
De brutomarge bleef staan op € 609,1 miljoen in FY 2020, een beperkte daling van 1,8% vergeleken met het voorgaande jaar. De brutomarge verbeterde echter sterk tot 29,2% in FY 2020, een verhoging van 201 basispunten in vergelijking met het voorgaande jaar. Inkoop (procurement) zorgde voor sterke besparingen door gebruik te maken van de lagere grondstoffenindices, maar de devaluatie van onze belangrijkste functionele valuta's buiten de eurozone ten opzichte van de USD, deed een deel van dit voordeel teniet en lagere volumes drukten op de operationele leverage.

Recurrente EBITDA
De Recurrente EBITDA voor FY 2020 bedroeg € 235,6 miljoen, 3,9% lager dan het voorgaande jaar, terwijl de Recurrente EBITDA-marge met +55 basispunten toenam tot 11,3%. De verbetering van de recurrente EBITDA-marge was te danken aan de hogere brutomarge. Aan constante wisselkoersen bedroeg de recurrente EBITDA € 309,7 miljoen in FY 2020, 26,4% meer dan vorig jaar en de gerelateerde marge was 14,0%, een stijging met 323 basispunten.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten
De niet-recurrente kosten bedroegen in FY 2020 € 37,9 miljoen, een daling met 46% ten opzichte van 2019. Het merendeel van deze kosten betroffen herstructureringen, voornamelijk om te besparen op overheadkosten, en geschillen. De kosten in verband met de implementatie van T2G die in 2020 werden opgenomen, bedroegen € 0,8 miljoen.

Wisselkoersresultaten
De wereldwijde uitbraak van de pandemie begin maart 2020 veroorzaakte een sterke en blijvende devaluatie van onze belangrijkste functionele valuta's buiten de eurozone met negatieve gevolgen voor de omzet en de Recurrente EBITDA. De negatieve wisselkoersimpact op de omzet van de Groep bedroeg € 130 miljoen, voornamelijk als gevolg van de devaluatie tegenover de USD en de euro van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, en in mindere mate die van de Turkse lira en de Russische roebel. Deze valuta's zorgen tevens voor het grootste deel van de negatieve impact van € 74 miljoen op de Recurrente EBITDA van FY 2020.

Netto financiële kosten
De netto financiële kosten in FY 2020 bedroegen € 35,7 miljoen, een daling met 5,3% vergeleken met vorig jaar. De daling was voornamelijk het gevolg van wisselkoersinvloeden op de interestkosten van schulden aangegaan in lokale valuta.

Winstbelastingen
De winstbelastingen van FY 2020 bedroegen € 21,3 miljoen resulterend in een effectieve belastingvoet van 28,3% tegenover 24,7% in 2019. De in 2019 ontvangen fiscale stimulansen voor industriële investeringen verklaren het grootste deel van het verschil.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal* als percentage van de omzet, exclusief wisselkoerseffecten, was in lijn met vorig jaar en weerspiegelde een consistente verbetering voor handelsvorderingen en handelsschulden, maar werd tenietgedaan door hogere voorraden op jaareinde, voornamelijk als gevolg van een lage vergelijkbare basis eind 2019 en lagere verkopen in het vierde kwartaal. De daling in het gerapporteerde werkkapitaal is voornamelijk te wijten aan wisselkoersverschillen en weerspiegelt de devaluatie van meerdere van onze functionele valuta's tegenover de euro.

Investeringsuitgaven
In boekjaar 2020 bedroegen de investeringsuitgaven, na aftrek van de verkopen, € 105,0 miljoen, ofwel 5% van de omzet.

Vrije kasstroom (na winstbelastingen)
De vrije kasstroom (na winstbelastingen) voor het boekjaar 2020 bedroeg € 59,5 miljoen. De daling van € 50,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar weerspiegelt vooral de lagere kasstroom uit operationele activiteiten, een afname van € 48,5 miljoen: € 34,6 miljoen uit recurrente handelsactiviteiten, voornamelijk als gevolg van de lagere kasstroomgeneratie van het werkkapitaal ten opzichte van vorig jaar, en € 14,0 miljoen door hogere kasuitstromen verbonden aan niet-recurrente elementen, voornamelijk voor maatregelen ter vermindering van overheadkosten, andere herstructureringen, consultancyvergoedingen en geschillen.

Nettoschuld en leverage
De nettoschuld bedroeg € 848 miljoen op 31 december 2020, een daling van € 14 miljoen in vergelijking met 31 december 2019. De leverage was op 31 december 2020 onder controle met 3,60x en we voldeden op 31 december 2020 volledig aan de leverage-convenant met onze banken. De nettoschuld exclusief IFRS 16 Leaseverplichtingen, bedroeg aan het eind van het jaar € 715 miljoen.

* exclusief handelsvorderingen die geïnd werden via factoringfaciliteiten: € 156 miljoen per jaareinde 2020, € 161 miljoen per jaareinde 2019.

BEDRIJFSINFORMATIE

Het persbericht hierboven en de bijhorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie en twaalf maanden eindigend op 31 december 2020 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van 23 februari 2021.

AUDIO WEBCAST

Het management zal een audio webcast organiseren voor investeerders en analisten op 24 februari 2021 om 11:00 am CET/10:00 am UK.

Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op: http://www.ontexglobal.com/.

Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt door het geselecteerde apparaat gestreamd, dus zorg ervoor dat je een koptelefoon hebt of dat het volume aanstaat.

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1431863&tp_key=8fcbc38677

Een volledige opname van de presentatie zal kort na afloop van de live presentatie via dezelfde link beschikbaar zijn.

FINANCIËLE KALENDER

Q1 2021

 

28 april 2021

Jaarlijkse algemene vergadering

 

25 mei 2021

H1 2021

 

29 juli 2021

Q3 2021

 

28 oktober 2021

Geconsolideerde Resultatenrekening

in miljoen €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

Omzet

 

2.086,8

 

2.281,3

Kostprijs van de omzet

 

(1.477,7)

 

(1.661,3)

Brutomarge

 

609,1

 

620,0

 

 

 

 

 

Distributiekosten

 

(194,6)

 

(203,4)

Verkoop- en marketingkosten

 

(166,0)

 

(168,3)

Algemene beheerskosten

 

(91,2)

 

(90,4)

Overige bedrijfsopbrengsten/(kosten), netto

 

(8,5)

 

(0,5)

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur

 

(25,4)

 

(58,8)

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen en significante geschillen

 

(12,4)

 

(11,5)

Operationeel resultaat

 

110,9

 

87,2

 

 

 

 

 

Financiële opbrengsten

 

1,8

 

2,6

Financiële kosten

 

(38,0)

 

(39,3)

Nettowisselkoersverschillen op financieringsactiviteiten

 

0,5

 

(1,0)

Netto financiële kosten

 

(35,7)

 

(37,7)

   

 

Winst / (Verlies) vóór winstbelastingen

 

75,2

 

49,5

 

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

(21,3)

 

(12,2)

Winst / (Verlies) voor de periode uit voortgezette activiteiten

 

54,0

 

37,3

Winst / (Verlies) voor de periode

 

54,0

 

37,3

 

 

 

 

 

Winst / (Verlies) toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

54,0

 

37,3

Winst / (Verlies) voor de periode

 

54,0

 

37,3

Geconsolideerde Balans

ACTIVA

 

31 december 2020

 

31 december 2019

in miljoen €

   

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

Goodwill

 

1.106,7

 

1.171,2

Immateriële activa

 

53,5

 

52,0

Materiële vaste activa

 

615,9

 

622,7

Recht-op-gebruik activa

 

126,8

 

150,4

Uitgestelde belastingvorderingen

 

24,9

 

29,3

Langlopende vorderingen

 

6,9

 

18,1

 

 

1.934,7

 

2.043,7

Vlottende activa

 

 

 

 

Voorraden

 

319,1

 

318,8

Handelsvorderingen

 

286,3

 

324,2

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

57,0

 

49,1

Actuele belastingvorderingen

 

18,8

 

15,8

Afgeleide financiële activa

 

18,0

 

1,4

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

430,1

 

127,8

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

2,9

 

4,2

 

 

1.132,4

 

841,2

TOTAAL ACTIVA

 

3.067,0

 

2.884,9

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

 

31 december 2020

 

31 december 2019

In miljoen €

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

Kapitaal en uitgiftepremie

 

1.208,0

 

1.208,0

Eigen aandelen

 

(38,8)

 

(40,3)

Cumulatieve omrekeningsverschillen

 

(333,5)

 

(172,6)

Overgedragen resultaat en overige reserves

 

262,7

 

203,1

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

 

1.098,4

 

1.198,2

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

 

 

 

Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen

 

26,6

 

26,9

Rentedragende leningen

 

911,4

 

919,5

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

29,2

 

34,7

Overige schulden

 

0,5

 

0,6

 

967,6

 

981,7

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

 

Rentedragende leningen

 

366,3

 

69,6

Afgeleide financiële verplichtingen

 

14,1

 

11,9

Handelsschulden

 

476,9

 

465,6

Toegerekende kosten en overige schulden

 

40,9

 

39,0

Verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

52,5

 

55,1

Actuele belastingverplichtingen

 

31,8

 

39,4

Voorzieningen

 

18,5

 

24,4

 

 

1.001,1

 

705,0

TOTAAL VERPLICHTINGEN

 

1.968,7

 

1.686,7

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

 

3.067,0

 

2.884,9

Geconsolideerd Kasstroomoverzicht

in miljoen €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

 

 

 

Winst voor de periode

 

54,0

 

37,3

Aanpassingen voor:

 

 

 

 

Winstbelastingen

 

21,3

 

12,2

Afschrijvingen

 

86,8

 

87,6

(Winst)/verlies op de verkoop van materiële vaste activa

 

3,8

 

7,9

Voorzieningen (inclusief verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen)

 

(1,7)

 

20,1

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten

 

1,9

 

2,3

Netto financiële kosten

 

35,7

 

37,7

Wijzigingen in werkkapitaal:

 

 

 

 

Voorraden

 

(29,9)

 

49,8

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

(0,8)

 

44,4

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden

 

51,5

 

(25,1)

Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

1,2

 

7,0

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

223,8

 

281,3

Betaalde winstbelastingen

 

(33,3)

 

(42,3)

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

190,5

 

239,0

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste en immateriële activa

 

(105,6)

 

(103,9)

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële activa

 

0,6

 

2,2

Betaalde overnameprijs, minus overgenomen geldmiddelen

 

(7,6)

 

-

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR INVESTERINGSACTIVITEITEN

 

(112,6)

 

(101,7)

 

 

 

 

 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

 

 

 

 

Inkomsten uit leningen

 

308,3

 

48,8

Aflossingen van leningen

 

(33,2)

 

(122,3)

Betaalde interesten

 

(29,8)

 

(31,3)

Ontvangen interesten

 

1,8

 

2,6

Herfinancieringskosten en overige financieringskosten

 

(1,1)

 

(7,3)

Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten

 

(2,5)

 

2,9

Afgeleide financiële activa

 

(0,9)

 

(1,2)

Betaalde dividenden

 

-

 

(33,1)

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR / UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

 

242,6

 

(141,0)

NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

 

320,5

 

(3,6)

Impact van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

 

(18,2)

 

0,9

 

 

 

 

 

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET BEGIN VAN DE PERIODE

 

127,8

 

130,6

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET EINDE VAN DE PERIODE

 

430,1

 

127,8

TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE

TOELICHTING 1 JURIDISCH STATUUT

Ontex Group NV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in de vorm van een “naamloze vennootschap” (“NV”) naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0550.880.915. De maatschappelijke zetel van Ontex Group NV is gevestigd te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België. De aandelen van Ontex Group worden genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussel.

TOELICHTING 2 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslag voor het opstellen van de jaarrekening
De grondslagen voor financiële verslaggeving die van toepassing zijn bij de geconsolideerde financiële rapportering voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn in overeenstemming met de principes die toegepast werden in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 van Ontex Group NV. De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn op consistente wijze toegepast doorheen de betrokken perioden.

De bedragen in deze documenten worden gerapporteerd in miljoenen €, tenzij anders vermeld. De meeste tabellen geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

COVID-19
De COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen die genomen werden om het virus in te dijken en de gevolgen ervan af te zwakken (lockdowns uitgevaardigd door overheden in de meeste landen), hebben ongunstige gevolgen gehad, en zullen naar verwachting blijven voortduren, op de activiteiten en de financiële resultaten van de Groep, met inbegrip van marktvraag, operationele winstgevendheid (EBITDA), financiële situatie en kasstromen.

Onze hele organisatie richt al haar inspanningen op het waarborgen van veilige werkomstandigheden en de levering van noodzakelijke hygiëneproducten aan onze klanten in het kader van de COVID-19-pandemie.

De gezondheid en veiligheid van al onze Ontex-collega's is onze hoogste prioriteit. Sinds de verspreiding van het COVID-19-virus naar landen waar wij actief zijn, hebben we alle richtlijnen van de relevante autoriteiten opgevolgd. Als werken op afstand niet mogelijk is, nemen we extra maatregelen die verder gaan dan de richtlijnen om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

We verbinden ons om consumenten en klanten van dienst te zijn die afhankelijk zijn van een ononderbroken levering van persoonlijke hygiëneproducten die noodzakelijk zijn in het dagelijkse gebruik. Al onze productie- en toeleveringsketens functioneren dankzij onze constant bijgewerkte bedrijfsplannen voor continuïteit, waaronder onvermoeibaar samenwerken met overheden, klanten en leveranciers van wie de ondersteuning van het grootste belang was.

We blijven de vele gemeenschappen waarin we wonen en werken ondersteunen met productdonaties en veiligheidsmiddelen waar veel vraag naar is zoals veiligheidshandschoenen van derde partijen voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en sociale hulporganisaties.

De Groep beschikt over een sterke financierings- en liquiditeitspositie. Als gevolg van de huidige economische onzekerheid hebben we als voorzorgsmaatregel besloten € 300 miljoen van de revolving kredietfaciliteit (met vervaldag in november 2022) volledig op te nemen met als doel financiële flexibiliteit te verschaffen indien nodig.

De Groep voldeed gedurende de hele verslagperiode aan alle leningcovenanten van de beschikbare kredietfaciliteiten.

Zoals hierboven beschreven, werden en kunnen onze activiteiten, financiële toestand, kasstromen en operationele resultaten negatief beïnvloed worden door de COVID-19 pandemie. De sterke financierings- en liquiditeitsstructuur van de Groep zou echter meer dan voldoende moeten zijn om de continuïteit van de Onderneming te verzekeren.

TOELICHTING 3 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na het einde van de rapporteringsperiode.

TOELICHTING 4 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft bevestigd dat de controle, die nagenoeg beëindigd is, tot op heden geen onjuistheden van materieel belang heeft aangetoond in het concept van de geconsolideerde jaarrekening en dat de boekhoudkundige gegevens zoals gerapporteerd in dit persbericht zonder materiële afwijking overeenstemmen met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.

TOELICHTING 5 ALTERNATIEVE PERFORMANTIE-INDICATOREN

Alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) worden opgenomen in de financiële rapportering omdat het management ervan overtuigd is dat deze veel gebruikt worden door bepaalde investeerders, beursanalisten en andere belanghebbenden als bijkomende maatstaf voor het beoordelen van prestaties en liquiditeit. De alternatieve performantie-indicatoren kunnen in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardig genoemde indicatoren van andere ondernemingen en hebben hun beperkingen als analytisch instrument. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de analyse van onze operationele resultaten, onze performantie of onze liquiditeit onder IFRS.

Omzet op vergelijkbare basis (LFL)
Omzet op vergelijkbare basis of LFL (Like-for-Like) wordt gedefinieerd als de omzet aan constante wisselkoersen exclusief wijzigingen in de consolidatiekring of Fusies en Acquisities.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten
De componenten die opgenomen zijn onder de rubriek niet-recurrente opbrengsten en kosten zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan de transacties, projecten en aanpassingen van de waarde van activa en passiva binnen het kader van de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de “normale” prestaties van de Groep vanwege hun omvang of aard. De niet-recurrente opbrengsten en kosten hebben betrekking op:

 • Kosten verbonden aan overnames;
 • Wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;
 • Wijzigingen in de groepsstructuur, kosten met betrekking tot herstructurering van de activiteiten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;
 • Bijzondere waardeverminderingen op activa en significante geschillen.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten van de Groep bestaan uit de volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

 • Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en
 • Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

EBITDA en recurrente EBITDA en verbonden marges
EBITDA wordt gedefinieerd als nettoresultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen, afschrijvingen. Recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten. EBITDA-marge en Recurrente EBITDA-marge zijn de EBITDA en de Recurrente EBITDA gedeeld door de omzet.

Netto financiële schuld/ LTM Recurrente EBITDA ratio (Leverage)
Netto financiële schuld wordt berekend door de korte termijn- en lange termijnschuld op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. LTM recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten voor de laatste twaalf maanden (LTM).

Vrije kasstroom
De Vrije kasstroom wordt gedefinieerd als de nettokasstroom uit operationele activiteiten (zoals gepresenteerd in het geconsolideerde kasstroomoverzicht, d.i. met inbegrip van de betaalde winstbelastingen) minus investeringsuitgaven (waarbij de investeringsuitgaven gedefinieerd worden als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), minus terugbetaling van de leaseverplichtingen en met inbegrip van de kasstroom (gebruikt in)/uit verkoop van materiële vaste en immateriële activa.

Recurrente gewone winst & recurrente gewone winst per aandeel
Recurrente gewone winst wordt gedefinieerd als winst voor de periode plus niet-recurrente opbrengsten en kosten en belastingseffect op niet-recurrente opbrengsten en kosten, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep. Recurrente gewone winst per aandeel is recurrente gewone winst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.

Werkkapitaal
De componenten van ons werkkapitaal zijn de voorraden plus de handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen plus handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden.

Bijkomende Financiële Informatie

WINST PER AANDEEL

in €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

Gewone winst per aandeel

 

0,67

 

0,46

Verwaterde winst per aandeel

 

0,67

 

0,46

Recurrente gewone winst per aandeel

 

1,01

 

1,07

Recurrente verwaterde winst per aandeel

 

1,01

 

1,07

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen tijdens de periode

 

80.851.227

 

80.804.164

Totaal aantal aandelen per 31 december

 

82.347.218

 

82.347.218

RECONCILIATIE VAN ALTERNATIEVE PERFORMANTIE-INDICATOREN

EBITDA en Recurrente EBITDA

In miljoen €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

Bedrijfsresultaat

 

110,9

 

87,2

Afschrijvingen

 

86,8

 

87,6

EBITDA

 

197,7

 

174,8

 

   

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

37,9

 

70,3

Recurrente EBITDA

 

235,6

 

245,1

Recurrente winst (Recurrente gewone winst)

in miljoen €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

Winst / (Verlies) voor de periode

 

54,0

 

37,3

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

 

37,9

 

70,3

Belastingscorrectie

 

(10,2)

 

(21,2)

Recurrente winst (Recurrente gewone winst)

 

81,6

 

86,4

Vrije Kasstroom

in miljoen €

 

Boekjaar

 

2020

 

2019

Operationeel resultaat

 

110,9

 

87,2

Afschrijvingen

 

86,8

 

87,6

EBITDA

 

197,7

 

174,8

Niet-monetaire elementen in operationele activiteiten

 

4,1

 

30,3

Wijzigingen in werkkapitaal:

 

 

 

 

Voorraden

 

(29,9)

 

49,8

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

 

(0,8)

 

44,4

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden

 

51,5

 

(25,1)

Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen

 

1,2

 

7,0

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

 

223,8

 

281,3

Betaalde winstbelastingen

 

(33,3)

 

(42,3)

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

190,5

 

239,0

Investeringsuitgaven

 

(105,6)

 

(103,9)

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële activa

 

0,6

 

2,2

Terugbetaling van leaseverplichtingen

 

(26,0)

 

(27,6)

Vrije kasstroom

 

59,5

 

109,7

2020 Structuur

 

2019

Ontex Gerapporteerde Omzet

in miljoen €

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

546,2

 

568,1

 

574,4

 

592,6

 

2.281,3

Europa

 

233,7

 

235,4

 

238,0

 

249,7

 

956,9

AMEAA

 

199,5

 

223,2

 

225,1

 

235,1

 

882,9

Healthcare

 

113,0

 

109,4

 

111,3

 

107,8

 

441,6

% ∆ o.b.v. LFL

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

-1,5%

 

-1,1%

 

0,2%

 

-1,4%

 

-1,0%

Europa

 

-6,7%

 

-10,0%

 

-6,0%

 

-2,8%

 

-6,4%

AMEAA

 

5,7%

 

10,0%

 

7,1%

 

0,4%

 

5,6%

Healthcare

 

-2,0%

 

-0,1%

 

1,3%

 

-2,0%

 

-0,7%

% ∆ zoals gerapporteerd

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

-2,1%

 

-0,6%

 

1,4%

 

-0,6%

 

-0,5%

Europa

 

-7,6%

 

-10,0%

 

-5,6%

 

-1,7%

 

-6,3%

AMEAA

 

5,0%

 

11,2%

 

10,0%

 

1,1%

 

6,7%

Healthcare

 

-1,7%

 

0,1%

 

1,2%

 

-1,4%

 

-0,5%

           

2019 Structuur

 

2019

Ontex Gerapporteerde Omzet

in miljoen €

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

546,2

 

568,1

 

574,4

 

592,6

 

2.281,3

Europa

 

233,7

 

235,4

 

238,0

 

249,7

 

956,9

AMEAA

 

201,6

 

225,7

 

226,8

 

237,8

 

891,9

Healthcare

 

110,9

 

107,0

 

109,6

 

105,1

 

432,5

% ∆ o.b.v. LFL

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

-1,5%

 

-1,1%

 

0,2%

 

-1,4%

 

-1,0%

Europa

 

-6,7%

 

-10,0%

 

-6,0%

 

-2,8%

 

-6,4%

AMEAA

 

5,7%

 

10,4%

 

6,6%

 

0,5%

 

5,6%

Healthcare

 

-2,1%

 

-1,0%

 

2,1%

 

-2,2%

 

-0,8%

% ∆ zoals gerapporteerd

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

FY

Ontex Group

 

-2,1%

 

-0,6%

 

1,4%

 

-0,6%

 

-0,5%

Europa

 

-7,6%

 

-10,0%

 

-5,6%

 

-1,7%

 

-6,3%

AMEAA

 

5,1%

 

11,7%

 

9,5%

 

1,3%

 

6,7%

Healthcare

 

-2,0%

 

-1,0%

 

2,0%

 

-1,7%

 

-0,7%

VRIJWARINGSCLAUSULE
Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig, +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Maarten Verbanck, +32 492 724 267
Maarten.verbanck@ontexglobal.com

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig, +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Maarten Verbanck, +32 492 724 267
Maarten.verbanck@ontexglobal.com