Domstolen för konkurrensfrågor har utfrågning rörande två ansökningar om kollektivt förfarande i fråga om spothandelskarteller i utländsk valuta

Utfrågningen äger rum vid domstolen för konkurrensfrågor i London den 12–16 juli 2021

LONDON--()--från den 12 till den 16 juli 2021 kommer domstolen för konkurrensfrågor (Competition Appeal Tribunal, CAT) att överväga godkännande av en ansökan om att inleda kollektivt förfarande (FX Claim UK) som väckts av Phillip Evans, den föreslagna grupprepresentanten, och en tidigare utredningsordförande vid Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (Competition and Markets Authority). Anspråket väcks mot enheter som ingår i följande bankgrupper: Barclays, Citibank, The Royal Bank of Scotland/NatWest, JPMorgan, UBS och MUFG Bank.

Varje bank har erkänt överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning i samband med spothandel med utländsk valuta. Evans föreslagna anspråk syftar till att få ersättning från bankerna på uppdrag av föreslagna grupper av personer som påstås ha lidit förluster på grund av bankernas deltagande i dessa överträdelser.

CAT har utfärdat ett rättsligt meddelande om denna utfrågning, vilket finns här.

Evans har gett Hausfeld & Co LLP, en ledande advokatbyrå som specialiserar sig på tvister, i uppdrag att framföra anspråket. Hausfeld & Co LLP:s amerikanska systerbyrå, Hausfeld LLP, är en av advokatbyråerna som leder USA:s FX-grupptalan, som resulterade i över 2,3 miljarder dollar åt de som drabbats av misskötsel av utländsk valuta i USA.

Evans ansökan uppmanar CAT att godkänna påståendet som berättigat att fortsätta som ett kollektivt förfarande på uppdrag av berättigade enheter och enskilda och att godkänna Robert Evans att agera som gruppföreträdare.

CAT kommer att höra Evans ansökan samtidigt som en annan ansökan om tillstånd att väcka talan om kollektivt förfarande avseende spothandelskarteller i utländsk valuta, inlämnad av Michael O’Higgins FX Class Representative Limited. Därför kan CAT behöva avgöra vilken av de föreslagna grupprepresentanterna som är bäst lämpad att agera som grupprepresentant. Detta skulle vara första gången som CAT har ombetts att lösa en tvist av denna typ i samband med kollektiva förfaranden.

Alla personer med ett intresse av de två ansökningarna (inklusive de föreslagna gruppmedlemmarna) kan invända mot en eller båda ansökningarna eller godkännande av en eller båda av de föreslagna grupprepresentanterna genom att lämna in en skriftlig motivering till varför de invänder till CAT senast kl. 16.00 den 4 maj 2021. Dessa personer kan också ansöka om tillstånd att lämna skriftliga och/eller muntliga synpunkter vid utfrågningen i juli genom att lämna in en sådan ansökan till domstolen, med motiveringar, senast kl. 16.00 den 4 maj 2021.

Phillip Evans kommenterade: ”Det ligger i gruppmedlemmarnas intresse att frågor om intygande och handhavande löses så snart som möjligt. Jag välkomnar domstolens beslut att förlägga intygandeutfrågningen till juli 2021.”

Med förbehåll för ändringar på grund av covid-19-pandemin kommer utfrågningen att äga rum vid Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. Information om hur man kan delta i domstolens övervägande av de två intygande-ansökningarna genom skriftliga synpunkter eller ansöka om att bli hörd vid utfrågningen i juli finns på www.fxclaimuk.com. Läs CAT:s juridiska meddelande här.

Slut

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739