Appelldomstolen for konkurransesaker skal behandle to søknader om kollektivt søksmål angående utenlandske spothandelskarteller

Høringen vil finne sted ved appelldomstolen for konkurransesaker i London fra 12. til 16. juli 2021

LONDON--()--Fra 12. til 16. juli 2021 vil appelldomstolen for konkurransesaker (Competition Appeal Tribunal, CAT) vurdere om det skal godkjennes en søknad om kollektivt søksmål (FX Claim UK) fremsatt av Phillip Evans, den anbefalte klasserepresentanten, og en tidligere etterforskningsleder i Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet. Kravet føres mot enheter som utgjør en del av følgende bankgrupper: Barclays, Citibank, The Royal Bank of Scotland/NatWest, JPMorgan, UBS og MUFG Bank.

Hver av bankene har innrømmet brudd på EUs konkurranselovgivning med hensyn til valutaspothandel. Evans' fremlagte krav søker kompensasjon fra bankene på vegne av de anbefalte klassene av personer som angivelig har lidd tap på grunn av bankenes deltakelse i disse lovbruddene.

CAT har utstedt en juridisk melding om denne høringen, og du finner den her.

Evans har instruert Hausfeld & Co LLP, et ledende advokatfirma innen tvisteløsning, om å føre saken. Det amerikanske selskapet som er tilknyttet Hausfeld & Co LLP, Hausfeld LLP, er medprosessfullmektig i det amerikanske FX-klassesøksmålet, som ble tilkjent over 2,3 milliarder USD på vegne av de som ble berørt av FX-lovbrudd i USA.

Evans ber CAT om å godkjenne kravet som berettiget til å fortsette som et kollektiv søksmål på vegne av kvalifiserte enheter og enkeltpersoner, og godkjenne Evans som klasserepresentant.

CAT vil behandle Evans’ søknad samtidig som en annen søknad om tillatelse til å føre kollektivt søksmål knyttet til utenlandske spothandelskarteller fremlagt av Michael O’Higgins i FX Class Representative Limited. Som et resultat av dette kan det hende at CAT må avgjøre hvilke av de anbefalte klasserepresentantene som er best egnet til å representere klassen. Dette vil være første gang CAT blir bedt om å løse en tvist om representasjon i forbindelse med kollektive søksmål.

Enhver person med interesse i de to søksmålene (inkludert de anbefalte klassemedlemmene) kan komme med innvendinger mot det ene eller begge søksmålene eller mot godkjenning av den ene eller begge klasserepresentantene ved å henvende seg skriftlig til domstolen med begrunnelse for innvendingene innen kl. 16.00 den 4. mai 2021. Disse personene kan også søke om tillatelse til å levere skriftlige og/eller muntlige innstillinger under høringen i juli ved å sende en slik søknad til domstolen, med begrunnelse, innen kl. 16.00 den 4. mai 2021.

Phillip Evans kommenterte: «Det er i klassens interesse at spørsmål om sertifisering og representasjon blir løst så snart som mulig. Jeg samtykker til domstolens beslutning om å beramme sertifiseringshøringen for juli 2021.»

Med forbehold om eventuelle ordninger som følge av Covid-19-pandemien, vil høringen finne sted i Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London, EC4Y 8AP. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du deltar i domstolens vurdering av de to CPO-søksmålene ved å sende inn skriftlige observasjoner eller søke om å bli hørt under høringen i juli, kan du gå til www.fxclaimuk.com og se CATS juridiske melding her.

Slutt

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739