Det britiske konkurrenceankenævn, Competition Appeal Tribunal, skal behandle to begæringer om kollektive søgsmål, som omhandler valutahandelskarteller

Behandlingen finder sted i Competition Appeal Tribunal i London den 12.-16. juli 2021

LONDON--()--Fra 12. til 16. juli 2021 vil Competition Appeal Tribunal (CAT) tage stilling til, hvorvidt det skal godkende en begæring om kollektivt søgsmål/gruppesøgsmål (FX Claim UK) indbragt af Phillip Evans, repræsentant for gruppen og tidligere formand for undersøgelseskomitéen ved den britiske Competition and Markets Authority. Søgsmålet er rettet mod enheder, der indgår i følgende bankkoncerner: Barclays, Citibank, The Royal Bank of Scotland/NatWest, JPMorgan, UBS og MUFG Bank.

Hver af bankerne har indrømmet overtrædelser af EU's konkurrencelovgivning i forbindelse med spothandel med valuta. Phillip Evans’ foreslåede krav søger kompensation fra bankerne på vegne af foreslåede grupper af personer, som hævdes at have lidt tab som følge af bankernes deltagelse i de pågældende overtrædelser.

CAT har udstedt en bekendtgørelse vedrørende dette retsmøde, som kan findes her.

Phillip Evans har engageret Hausfeld & Co LLP, et førende advokatfirma inden for tvister og konflikter, til at føre sagen. Hausfeld & Co LLP’s amerikanske søsterselskab, Hausfeld LLP, er et af de førende advokatfirmaerne i et lignende kollektivt søgsmål i USA, der inddrev mere end 2,3 mia. USD til personer, som var blevet berørt af overtrædelser mht. valutahandel i USA.

Phillip Evans' begæring anmoder CAT om at godkende kravet som kvalificeret til at fortsætte som kollektivt søgsmål på vegne af berettigede enheder og enkeltpersoner samt at godkende, at Phillip Evans agerer som repræsentant for gruppen.

CAT behandler Phillip Evans' begæring samtidigt med en anden begæring om kollektivt søgsmål relateret til valutahandelskarteller, der er fremsat af Michael O’Higgins FX Class Representative Limited. Det betyder, at CAT skal afgøre, hvilken af repræsentanterne der er bedst egnet til at handle som repræsentant for gruppen. Dette er første gang, at CAT er blevet bedt om at afklare en tvist af denne type i relation til kollektive søgsmål.

Enhver person med interesse i de to begæringer (herunder foreslåede medlemmer af gruppen) kan gøre indsigelse mod en af eller begge begæringerne eller bemyndigelsen af en af eller begge foreslåede repræsentanter ved at kontakte CAT og angive deres grunde til at gøre indsigelse senest kl. 16.00 den 4. maj 2021. Disse personer kan også anmode om tilladelse til at fremsætte skriftlige og/eller mundtlige bemærkninger under retsmødet i juli ved at sende en ansøgning herom, understøttet med begrundelser, til domstolen senest kl. 16.00 den 4. maj 2021.

Phillip Evans udtaler: "Det er i gruppens medlemmers interesse, at spørgsmål om certificering og valg af repræsentant afgøres så hurtigt som muligt. Det glæder mig, at domstolen har besluttet at afholde retsmødet om certificeringen i juli 2021."

Med forbehold for eventuelle ændringer som følge af Covid-19-pandemien vil retsmødet finde sted i Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. For oplysninger om, hvordan du deltager i domstolens behandling af de to begæringer ved at aflevere skriftlige bemærkninger eller for at ansøge om at blive hørt ved retsmødet i juli, skal du gå ind på www.fxclaimuk.com og læse CATs bekendtgørelse her.

Slut

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739

Contacts

Matt Baldwin
Coast Communications
matt@coastcommunications.co.uk
+44 7930 439739