Altimetrik otwiera nowy oddział w Polsce w ramach wspierania wzrostu w Europie

DETROIT--()--Altimetrik, czołowa spółka zajmująca się wspieraniem rozwoju działalności cyfrowej, ogłosiła dzisiaj otwarcie nowego oddziału we Wrocławiu w celu sprostania zapotrzebowaniu ze strony klientów i dalszej ekspansji w Europie.

„Stworzenie ośrodka technologicznego w Polsce było decyzją strategiczną, która pozwoli nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony klientów” – powiedział Raj Sundaresan, dyrektor generalny Altimetrik. „Kładziony przez nas nacisk na działalność cyfrową, innowacje oraz inżynierię produktu i danych zdaje się doskonale rezonować z silnym polskim sektorem technologicznym oraz pozycją Polski zapewniającą bliskość zarówno wykwalifikowanych pracowników jak i centrów biznesowych”.

Polski rynek technologiczny regularnie odnotowuje stabilny wzrost rzędu 5-10% w skali roku. Polska jest również jednym z czołowych krajów docelowych tzw. nearshoringu (outsourcingu procesów biznesowych do kraju sąsiedniego), w którym każdego roku studia kończy około 15 000 nowych inżynierów oprogramowania. W tym gronie znajdują się m.in. najzdolniejsi programiści na świecie, a Polska zajmuje 3. miejsce w rankingu Top Coder w skali globalnej.

To powinno zapewnić Altimetrik kapitał ludzki potrzebny do rozwoju kluczowych praktyk, w tym znaczącej praktyki DevSecOps, która stanie się jednym z filarów rozwoju firmy w 2021 podczas gdy krajobraz biznesowy staje się coraz mniej reaktywny i bardziej świadomie skoncentrowany na wdrażaniu aspektów bezpieczeństwa na coraz wcześniejszych etapach rozwoju aplikacji. Rodzi to olbrzymi potencjał do wczesnego informowanie klienta o zagrożeniach i łagodzeniu ich skutków, oraz konstruktywnej dyskusji na temat wartości InfoSec dla biznesu, co z kolei przekłada się na tranformację sposobu dostarczania oprogramowania w której Altimetrik wspiera klientów na każdym etapie.

„W Altimetrik utrzymujemy bardzo wysoką poprzeczkę jeśli chodzi o wymagania rekrutacyjne” – stwierdził Jarek Wawro, dyrektor działu inżynierii i Centrum Technologicznego Altimetrik w Polsce. „Obserwujemy duże zainteresowanie naszych wymagających amerykańskich klientów rozszerzeniem działalności na Europę Wschodnią. Nasz zespół w Polsce dostarcza im nie tylko świetnych fachowców, ale i jest w stanie pomóc im lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze funkcjonowaniem w Europie - zgodnością z przepisami UE, bezpieczeństwem, własnością intelektualną, prawami autorskimi i wszystkimi innymi aspektami niezbędnymi do zapewnienia sukcesu w biznesie. To kompleksowe podejście bardzo pomaga w przyciąganiu nowych klientów do tego regionu”.

Wrocławski oddział Altimetrik zatrudnia ponad 60 osób i zamierza w najbliższych miesiącach mocno poszerzyć działalność o obszar analityki danych oraz uczenia maszynowego – domeny w których Polska wydaje się mieć potężne źródło talentów. Ciekawymi obszarami w których Altimetrik Poland będzie szukał wzrostu są również obecnie bardziej niszowe ale wzbudzające już duże zainteresowanie dużych klientów biznesowych technologie i języki jak Flutter, Go czy Rust.

Dzięki dołączeniu polskiego oddziału do istniejących już oddziałów w USA, Indiach, Urugwaju, Japonii i Kanadzie Altimetrik jest jeszcze lepiej przygotowany na zaspokajanie rosnących potrzeb naszych klientów w zakresie działalności cyfrowej w każdej ze stref geograficznych.

„Przewidujemy podobną skalę wzrostu, jakiego doświadczyła nasza firma na całym świecie” – mówi Sundaresan. „Do końca 2021 roku naszym celem jest przekroczenie liczby 250 pracowników w oddziale wrocławskim i zdobycie uznania jako jeden z najlepszych pracodawców technologicznych w Polsce".

Altimetrik

Altimetrik jest firmą zajmującą się wspieraniem rozwoju działalności cyfrowej. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają organizacjom na zwiększenie skali digitalizacji w celu przyspieszenia wzrostu przychodów bez zakłócania bieżącej działalności biznesowej. Z perspektywy rozwiązań kompleksowych nasi praktycy i sprawne zespoły inżynierskie tworzą rozwiązania, które zapewniają siłę napędową dla przekształceń i osiągają cele biznesowe. Ponadto nasze rozwiązania i produkty zapewniają klientom narzędzia, które napędzają wzrost i rentowność biznesu. Altimetrik, mający oddziały na całym świecie i ponad 2500 doświadczonych i zaangażowanych pracowników, współpracuje ze spółkami z listy Fortune 500 i firmami średniej wielkości, aby zwiększyć ich sprawność, wzmocnić ich pozycję i wspierać ich sukces.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKTY:

Matt McLoughlin
Gregory FCA w imieniu Altimetrik
e-mail: Matt@GregoryFCA.com
tel. 610-228-2123

Jeffrey Fleischman
Dyrektor ds. Marketing
Altimetrik
e-mail: Jeffrey.Fleischman@altimetrik.com

Contacts

KONTAKTY:

Matt McLoughlin
Gregory FCA w imieniu Altimetrik
e-mail: Matt@GregoryFCA.com
tel. 610-228-2123

Jeffrey Fleischman
Dyrektor ds. Marketing
Altimetrik
e-mail: Jeffrey.Fleischman@altimetrik.com