Statnett, Norjan valtion omistama sähköverkko-operaattori, on laatinut Cognitelle sopimuksia datan kontekstualisointialustan ja digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseksi älykkäässä omaisuudenhoidossa ja sähköverkon analyysissä

OSLO, Norja--()--Cognitelle on laadittu kolme sopimusta norjalaisen sähköverkko-operaattori Statnettin toimesta. Sopimusten tavoitteena on kehittää ja toteuttaa datan kontekstualisointialusta ja digitaalisia ratkaisuja sähköverkon analyysin sekä älykkään omaisuudenhoidon osa-alueilla.

Valitsemalla Cogniten Statnett pääsee käyttämään laajennuskelpoista ja pilviteknologiaan perustuvaa teknologiaa, jonka avulla sähköverkko-operaattori pääsee lähemmäksi kunnianhimoisia digitalisaatiotavoitteitaan. Uuteen energiajärjestelmään siirtyminen riippuu osittain tehokkaasta sähköverkosta, joka pystyy integroimaan uusia uusiutuvan energian lähteitä sekä kestää yhteiskunnan sähkön käytön lisääntymistä. Vapaa ja kontekstualisoitu data tehostaa osaltaan siirtymää.

”Tämä kumppanuus vahvistaa tavoitettamme lisätä datalähtöisyyttä päätöksentekoprosesseissamme. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja ja otamme ne käyttöön ydintoiminnassamme, mikä lisää tehokkuutta, parantaa asiakkaiden vastausaikaa sekä laskee kustannuksia”, sanoo Beate Sander Krogstad, Statnettin IT-osaston varatoimitusjohtaja.

Cognite ja Statnett ovat kahden viime vuoden aikana osallistuneet tiedonhaku- ja kehitysprojektiin löytääkseen parempia ja tehokkaampia tapoja hakea ja käsitellä dataa sähköverkon alalla. Tässä tiedonhakuun ja kehitykseen perustuvassa yhteistyössä tuli esille datan kontekstualisointialustan tarve. Kyseessä on ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää dataa ja metadataa eri lähteistä ja järjestelmistä.

Statnettin laatimat sopimukset pitävät sisällään myös Cogniten teollisen DataOps-alustan nimeltä Cognite Data Fusion käytön osana Statnettin data-alustaa. Yli 50 teollisuusyritystä ympäri maailmaa, kuten Hafslund E-CO, Aker BP ja OMV, käyttävät Cognite Data Fusion -alustaa älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää toimintaa ja tuotantoa varten. Statnettissa Cognite Data Fusion mahdollistaa, että hakemukset ja analyytikot pääsevät helposti käsiksi kontekstualisoituun dataan. Alusta myös mahdollistaa sen, että Statnett pystyy kehittämään uusia asianmukaisia sovelluksia, jotka pohjautuvat kontekstuaalisointialustaan.

”Cogniten ratkaisut voivat edistää sähkö- ja hyödyketeollisuuden digitalisoitumista, ja nyt Statnett pystyy sisällyttämään nämä ratkaisut omaan toimintaansa. Tämän kumppanuuden käynnistyessä myös muut kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä, jotta voimme löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia”, sanoo John Markus Lervik, Cogniten toimitusjohtaja.

Nopeampaa analyysiä, älykkäämpää huoltoa

Cogniten ratkaisuja käytetään muun muassa sähköverkon analyysin osa-alueella. Yhteiskunnan sähköistyessä Statnettin kaltaisten sähköverkko-operaattorien tulee pystyä yhdistämään uusia sähköntuotantojärjestelmiä ja kuluttajia verkkoon turvallisesti ja tehokkaasti. Jotta analyytikot voivat käsitellä sähköverkkoon yhdistettäviä sovelluksia, heidän tulee tutkia suurta datamäärää selvittääkseen, tuleeko verkko päivittää suuremman kuorman käsittelyä varten.

Kun Statnettin analyytikoilla on käytössään kaikki tarvittava tieto, joka koskee sähköverkkoon yhdistettäviä sovelluksia, he voivat käsitellä näitä sovelluksia entistä tehokkaammin. Tämä sujuvoittaa Statnettin työnkulkua ja auttaa sähköverkko-operaattoria avustamaan asiakkaita yhdistymisprosessin aikana.

Cogniten teknologiaa käytetään myös älykkäässä omaisuudenhoidossa. Nykyään Statnett järjestää säännöllistä huoltoa muuntajille, sähkökaapeleille, kaasueristeisille syöttöasemille ja muille sähköverkon osille. Cognite Data Fusion -alustan ansiosta kontekstuaaliseen dataan pääsee helpommin käsiksi, ja näin ollen Statnett pystyy selvittämään peremmin eri osien tilan ja sen muutokset ajan kuluessa.

Cogniten sopimustarjous sai korkeimman kokonaispistemäärän osana avointa tarjouspyyntöprosessia. Cogniten tarjouksessa kävi ilmi korkea asiantuntemus, ja se vastasi Statnettin tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Tietoa Cognitesta

Cognite on maailmanlaajuinen, ohjelmistopalveluja tarjoava yritys, joka tukee paljon käyttöomaisuutta omistavien yritysten siirtymistä kokonaan digitaaliseen datalähtöisyyteen kaikkialla maailmassa. Keskeisin tuotteemme Cognite Data Fusion (CDF) on teollinen alusta datan käyttöä ja kontekstualisointia varten. Se siirtää käsittelemätöntä dataa todellisen maailman teollisuuteen ja mahdollistaa siten nopean käyttöönoton ja ratkaisujen luomisen. CDF antaa yritysten käyttöön kontekstualisoitua OT/IT/ET-dataa. Sen avulla voi kehittää ratkaisuja, jotka lisäävät turvallisuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta sekä edistävät tuottoa. Käy verkkosivullamme www.cognite.com ja seuraa meitä Twitterissä @CogniteData tai LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

Tämän ilmoituksen alkuperäiskielinen versio on tekstin ainoa virallinen versio. Käännös on tarjolla vain lukijan mukavuuden vuoksi, ja sitä tulee verrata alkuperäiskieliseen versioon, joka on ainoa oikeudellisesti todistusvoimainen teksti.

Contacts

Michelle Holford
Globaali PR-päällikkö, Cognite
+1 (512) 744 3420 (USA)
+47 482 90 454 (Norja)
michelle.holford@cognite.com

Contacts

Michelle Holford
Globaali PR-päällikkö, Cognite
+1 (512) 744 3420 (USA)
+47 482 90 454 (Norja)
michelle.holford@cognite.com