Arthur D. Little inngår samarbeid med den europeiske romfartsorganisasjonen for å levere en serie satellittstudier

ADL skal bidra med å identifisere og vurdere bruksområder og applikasjoner for neste generasjons satellittkommunikasjon

Arthur D. Little has partnered with the European Space Agency to deliver multiple SatCom studies. (Photo: Business Wire)

LONDON--()--Arthur D. Little (ADL) kunngjør i dag at selskapet har blitt tildelt flere høyt prioriterte prosjekter fra den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), for å identifisere de mest lovende tjenesteområdene for neste generasjons satellittkommunikasjonsinfrastruktur (SatCom). ADL vil gjennomføre en omfattende prosess som involverer nøkkelpersoner innenfor transport-, energi-, infrastruktur- og medieindustriene, samt interessenter innen nødtjenestene, for å identifisere og vurdere mulige applikasjonsområder og tjenester som kan leveres via satellitt i det kommende tiåret.

Totalt vil ADL stå ansvarlig for fire studier. Tre av disse er del av det strategiske programmet til Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES), «Space Systems for Safety and Security»:

  • Safety of Future Transport
  • Safeguarding Essential Services
  • Satellite Applications for Public Safety

Som en del av sin «Open Consulting» tilnærming vil ADL gjennomføre disse studiene med støtte fra Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA).

Den fjerde studien er en ARTES4.0 Business Application Feasibility Study, og støttes av den norske romfartsorganisasjonen:

  • Port of the Future

ADL vil gjennomføre denne studien i samarbeid med Marlink og CLS.

Samfunnet er sterkt avhengig av telekommunikasjonsnettverk og hensikten med 4S å støtte utviklingen av sikre SatCom-systemer for å bedre robustheten i den digitale infrastrukturen på tvers av Europa og resten av verden, samt tilby innovative tjenester og løsninger. Ettersom bakkenettverk blir mer og mer sårbare for forstyrrelser og angrep, kan integreringen av SatCom-systemer med den eksisterende infrastrukturen føre til at nettverkene forblir stabile og trygge.

Studien The Safety of Future Transport vil fokusere på hvordan den neste generasjon SatCom-systemer kan øke sikkerhet og effektivitet innen de raskt utviklende sektorene luftfart, maritim og jernbane, med potensielle applikasjoner relatert til ubemannede skip og luftfartøy og automatiserte trafikkstyringssystemer. Safeguarding Essential Services vil fokusere på hvordan SatCom kan bidra med å beskytte kritisk infrastruktur som kraftverk og offentlige medier. Satellite Applications for Public Safety vil fokusere på hvordan SatCom kan fungere som støtte til eksisterende iPublic Protection and Disaster Relief (PPDR) nettverk brukt av nød- og redningstjenester.

The Port of the Future er en økonomisk og teknologisk mulighetsstudie for å benytte jordobservasjon og SatCom-tjenester for havneindustrien. Målsetningen er å utvikle en plattform for å overvåke miljøavtrykket i form av luft- og vannkvalitet i havneområdene og en plattform for gi fartøy tilstrekkelig informasjon for effektiv inn- og utseiling fra havneområdene.

Uttalelse fra Francesco Marsella, Managing Partner og Global S&O Practice Leader ved ADL: "SatCom spiller en økende rolle i å beskytte samfunnet og gjøre infrastrukturen sikrere og mer motstandsdyktig. Ettersom bakkenettverk blir mer utsatt for driftsstans grunnet hendelser som naturkatastrofer og cyberangrep, kan SatCom bidra til å støtte og opprettholde europeiske telekomsystemer. Disse studiene vil være essensielle for å videreutvikle eksisterende satellittsystemer og identifisere fremtidige tjenesteområder”

Uttalelse fra Lars Thurmann-Moe, Managing Partner, ADL Norway: “Betydningen av den maritime sektoren er ofte undervurdert, da en klar majoritet av varer fremdeles transporteres sjøveien. SatCom er allerede sentral for kommunikasjon og navigering ved maritime operasjoner, men det er enda mye som kan gjøres for å forbedre disse operasjonene samtidig som man reduserer sektorens miljøavtrykk – for eksempel identifiseringen av oljelekkasjer”

Uttalelse fra Matteo Ainardi, Head of Aerospace & Defense Competence Center ved ADL,: "Satellittindustrien i dag forstyrres av nye teknologier slik som storskala low earth orbit (LEO) konstellasjoner, gjenbrukbare bæreraketter og fase-arrangerte antenner. Det er riktig tidspunkt å vurdere utviklingen i etterspørselen etter SatCom-løsninger samt utvikle en ny generasjon med SatCom-kapasitet som kan utnytte disse teknologiske gjennombruddene til fordel for det europeiske samfunnet som helhet. ADL er sterkt involvert i kommersiell romfart, noe som gjør oss svært begeistret for å jobbe sammen med ESA på disse studiene, og vi ser frem til å utnytte vår industriekspertise til å bidra med å definere fremtidige tjenesteområder for SatCom-baserte løsninger og applikasjoner”

For å lære mer om Artur D. Little’s arbeid innenfor romfartsindustrien, besøk www.adlittle.com/en/industries/aerospace-defense

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk