Andersen Global rozbudowuje swoją platformę w Afryce o współpracującą kancelarię z Kongo

SAN FRANCISCO--()--W ramach rozszerzania działalności w Afryce, Andersen Global wchodzi na rynek Kongo dzięki zawarciu umowy o współpracy z kancelarią podatkowo-prawną Africa Tax & Legal Services (ATLS).

Kancelaria posiada siedzibę w Pointe-Noire i cieszy się na świecie opinią jednej z czołowych kongijskich kancelarii. Na czele zespołu składającego się z 10 specjalistów stoi partner zarządzający Eric Tasi Ndjodo. Kancelaria oferuje szeroki zakres rozwiązań dotyczących podatków, prawa przedsiębiorstw, prawa spółek, prawa pracy i zasobów ludzkich, świadcząc usługi na rzecz branż takich jak IT, sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy.

„Nasza kancelaria w dalszym ciągu skupia się na zapewnianiu najwyższej klasy rozwiązań, nieustannie rozwijając naszą wiedzę i zasoby - powiedział Eric. - W związku ze wzrostem potrzeb naszych klientów, niewyłączna współpraca z naszymi nowymi partnerami z Andersen Global pozwoli uzupełnić nasze możliwości w zakresie świadczenia zintegrowanych i jednolitych usług dla klientów z całego świata”.

„Eric i jego zespół wyznaczają standardy w zakresie obsługi klienta na swoim rynku - powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Podobna filozofia i renoma najlepszych w swojej klasie rozwiązań czynią z nich idealne uzupełnienie naszej organizacji, pozwalając nam wzmacniać naszą platformę w regionie”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 6 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 227 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700