Celyad Oncology Doseert met succes Eerste Patiënt in Expansiecohorte van de CYAD- 101 Fase 1 alloSHRINK Studie voor mCRC

  • Voorlopige data van de expansiecohorte worden verwacht tijdens eerste helft 2021

MONT-SAINT-GUIBERT, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD) (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD), een biotechnologiebedrijf in klinische fase gefocust op de ontdekking en ontwikkeling van chimere antigen receptor T cel (CAR T) therapieën voor kanker, kondigde vandaag de succesvolle dosering aan van de eerste patiënt in de expansiecohorte van de Fase 1 alloSHRINK studie voor CYAD-101, de allogene T cell receptor (TCR) inhiberend molecule (TIM)-gebaseerde, niet-genetisch bewerkte CAR T kandidaat van het bedrijf voor de behandeling van refractaire gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC).

CAR T therapieën hebben historisch maar weinig succes gehad voor de behandeling van solide tumoren, met inbegrip van gevorderde gemetastaseerde colorectale kanker,” zei Dr. Eric Van Cutsem, Professor van Interne Geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. “Gebaseerd op het bemoedigende responspercentage dat we observeerden in het dosisescalatiesegment van de alloSHRINK studie, geloven we dat deze expansiestudie die gebruikt maakt van FOLFIRI als preconditionerende chemotherapie een robuustere dataset zal opleveren en klinisch voordeel voor deze patiënten.”

Dr. Anne Flament, Director of Clinical Development bij Celyad Oncology, gaf als commentaar, "De expansiecohorte in onze lopende alloSHRINK studie zal waardevolle gegevens opleveren over de effectiviteit van het hoogste dosislevel van CYAD-101 volgend op preconditionerende therapie in mCRC patiënten. Gedurende het afgelopen jaar hebben we met het CYAD-101 programma wat wij geloven het eerste bewijs ooit te zijn van klinisch voordeel gebruik makend van een allogene CAR T in solide tumoren gepresenteerd, en we kijken er naar uit om voort te bouwen op die gegevens om verder onze positie uit te bouwen als een leider in de sector van CAR T celtherapieën voor de behandeling van solide tumoren.”

Over CYAD-101 en de alloSHRINK Studie

CYAD-101 is een niet-genetisch bewerkte, allogeen (afgeleid van gezonde donoren) CAR-T kandidaatsmedicijn in onderzoeksfase, ontwikkeld om een chimere antigen receptor gebaseerd op NKG2D, een receptor die geëxpresseerd wordt op natural killer (NK) cellen en bindt aan acht stress-geïnduceerde liganden, samen tot expressie te brengen met het nieuwe inhiberende peptide TIM. De expressie van TIM reduceert het signaal van het TCR complex, dat verantwoordelijk is voor graft-versus host disease.

alloSHRINK is een open-label Fase 1 studie die de veiligheid en klinische activiteit nagaat van drie opeenvolgende toedieningen van CYAD-101 elke twee weken toegediend samen met preconditionerende chemotherapie in patiënten met refractaire mCRC. In de expansiecohorte van de studie zal CYAD-101 toegediend worden aan de aanbevolen dosis van één miljard cellen per infusie samen met FOLFIRI (combinatie van 5-fluorouracil, leucovorin en irinotecan) chemotherapie.

Over Celyad Oncology

Celyad Oncology is een biotechnologiebedrijf in klinische fase gefocust op de ontdekking en ontwikkeling van chimere antigen receptor T cel (CAR T) therapieën voor kanker. Het Bedrijf ontwikkelt een pijplijn van allogene (off-the-shelf) en autologe (gepersonaliseerde) CAR T celtherapie kandidaten voor de behandeling van zowel bloedkankers als solide tumoren. Celyad Oncology werd opgericht in 2007 en is gebaseerd in Mont-Saint-Guibert, België en New York, NY. Het Bedrijf heeft financiering ontvangen van het Waalse Gewest (België) om de voortgang van zijn CAR T celtherapie programma’s te ondersteunen. Voor meer informatie, bezoek alstublieft www.celyad.com.

Toekomstgerichte verklaring

Deze versie kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, in de zin van de toepasselijke effectenwetten, met inbegrip van het Privé Akte van de Hervorming van het Proces van Effecten van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen bevatten met betrekking tot: de klinische activiteit van CYAD-101. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of prestaties van Celyad Oncology materieel verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's en onzekerheid omvatten de duur en de ernst van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen die daarop worden genomen. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in de dossiers en rapporten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) van Celyad Oncology, waaronder het jaarverslag op Form 20-F dat op 25 maart 2020 bij de SEC is ingediend en de daaropvolgende dossiers en rapporten van Celyad Oncology. Deze toekomstgerichte verklaringen spreken slechts vanaf de datum van publicatie van dit document en de daadwerkelijke resultaten van Celyad Oncology kunnen materieel verschillen van die welke door deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Celyad Oncology wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken om elke verandering in haar verwachtingen met betrekking tot dit document of elke verandering in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, weer te geven, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving.

Contacts

Investors and Media:
Sara Zelkovic
Communications & Investor Relations Director
Celyad Oncology
investors@celyad.com

Daniel Ferry
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
daniel@lifesciadvisors.com

Contacts

Investors and Media:
Sara Zelkovic
Communications & Investor Relations Director
Celyad Oncology
investors@celyad.com

Daniel Ferry
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
daniel@lifesciadvisors.com