Interactive Brokers wkracza na rynek Europy Środkowej

Środkowoeuropejski oddział Interactive Brokers będzie obsługiwać inwestorów i zarządców majątku w dynamicznie rozwijającym się regionie

Thomas Peterffy, Founder, Chairman and Founder, Interactive Brokers (Photo: Business Wire)

GREENWICH, Connecticut--()--Globalna firma brokerska Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR) ogłosiła dziś powołanie do życia podmiotu Interactive Brokers Central Europe Zrt., (IBCE) i otwarcie biura w Budapeszcie. Wliczając nowo powstały węgierski oddział, globalna firma brokerska posiada obecnie dziesięć podmiotów na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Hong Kongu, Indiach, Japonii, Luksemburgu, Singapurze i Wielkiej Brytanii, które obsługują ponad milion kont klientów w ponad 220 krajach i regionach świata.

„Utworzenie oddziału na Węgrzech wpisuje się w długotrwały trend powoływania do życia podmiotów na całym świecie, dzięki którym możemy rozszerzać naszą obecność na globalnych rynkach ‒ powiedział Thomas Peterffy, prezes Interactive Brokers. - Planujemy, że Budapeszt stanie się naszym głównym ośrodkiem w Europie Środkowej, pozwalając nam nadążyć za dynamicznym wzrostem notowanym zarówno w Europie Zachodniej i Wschodniej, jak i na całym świecie”.

Ponad jedna czwarta wszystkich kont w Interactive Brokers pochodzi obecnie z Europy i Afryki, co odzwierciedla solidny wzrost w tym obszarze. Według stanu na dzień 30 listopada, liczba kont na całym świecie wzrosła o 52% w stosunku do roku poprzedniego, z czego 80% odnotowano w obrębie działalności prowadzonej poza Stanami Zjednoczonymi.

Interactive Brokers oferuje klientom z całego świata możliwość inwestowania w akcje, opcje, transakcje terminowe, waluty, obligacje i fundusze na 135 rynkach w 33 krajach w ramach pojedynczego Zintegrowanego Rachunku Inwestycyjnego. Klienci mogą również korzystać z atrakcyjnych cen, konkurencyjnych w branży stawek marży, korzystnych kursów walut z rynku Forex i zaawansowanej technologii. Firma jest znana również z nieodpłatnego udostępniania różnorodnych zasobów edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa.

„Czekamy z niecierpliwością na chwilę, w której podzielimy się wiedzą i znajomością rynków kapitałowych z naszymi przyszłymi klientami z całej Europy Środkowej” ‒ dodał Peterffy.

Spółka założona ponad 43 lata temu przez Peterffy’ego, który w 1965 r. wyemigrował z Węgier do Stanów Zjednoczonych, stała się jedną z najprężniej działających na świecie podmiotów zajmujących się obrotem papierów wartościowych, o kapitale własnym wynoszącym ponad 8,5 mld dolarów, kapitale rynkowym ‒ 23 mld dolarów i funduszach klientów ‒ 286,7 mld dolarów.

Oprócz czterech dekad doświadczenia w zakresie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i blisko dwóch dekad, jeśli chodzi o regulacje brytyjskie, firma Interactive Brokers uzyskała również licencje na działalność brokerską w Kanadzie, Hong Kongu, Japonii, Australii, Indiach i Luksemburgu, a w tym roku dołączyła do nich licencja wydana w Singapurze. Węgierski Bank Centralny ‒ Magyar Nemzeti Bank zatwierdził licencję na prowadzenie działalności brokerskiej przez Interactive Brokers Central Europe Zrt. w dniu 12 grudnia 2020 r. Funkcję dyrektora generalnego IBCE pełni Miklos Hanti.

Interactive Brokers Group, Inc.

Podmioty stowarzyszone z Grupą Interactive Brokers zapewniają klientom na całym świecie całodobową automatyczną realizację transakcji i przechowywanie papierów wartościowych, towarów i dewiz na ponad 135 rynkach w wielu krajach i walutach z poziomu jednego zintegrowanego rachunku inwestycyjnego IBKR. Obsługujemy inwestorów indywidualnych, fundusze hedgingowe, własnościowe grupy handlowe, doradców finansowych oraz brokerów wprowadzających. Dzięki czterem dekadom doświadczenia w dziedzinie technologii i automatyzacji możemy wyposażyć naszych klientów w wyjątkowo zaawansowaną platformę do zarządzania ich portfelami inwestycyjnymi. Dążymy do zapewnienia naszym klientom korzystnych cen realizacji zleceń oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem i portfelem, a także narzędzi analitycznych i produktów inwestycyjnych, a wszystko to przy niskich kosztach lub za darmo, pozycjonując je tak, aby uzyskać doskonały zwrot z inwestycji. Interactive Brokers zajęła 1. miejsce w opracowanym przez Barron rankingu Best Online Broker Review z 24 lutego 2020 roku, uzyskując 5 na 5 gwiazdek

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Interactive Brokers Group, Inc.
Inwestorzy: Nancy Stuebe, 203-618-4070
Media: Kalen Holliday, 203-618-4069 lub media@ibkr.com

Contacts

Interactive Brokers Group, Inc.
Inwestorzy: Nancy Stuebe, 203-618-4070
Media: Kalen Holliday, 203-618-4069 lub media@ibkr.com