Andersen umacnia swoją pozycję na Bliskim Wschodzie

SAN FRANCISCO--()--Andersen podejmuje kolejne działania na rzecz umocnienia nie tylko swojej jednolitej oferty dla klientów na całym świecie, ale także samego wizerunku marki – kancelarie członkowskie Andersen Global działające na Bliskim Wschodzie będą bowiem od teraz funkcjonować pod szyldem „Andersen”. Wcześniej tego roku pod marką „Andersen” zaczęły występować kancelarie członkowskie z Europy i Ameryki Łacińskiej.

Kancelarie członkowskie Andersen Global z Egiptu, Jordanii i Kuwejtu, działające wcześniej pod szyldem „Andersen Tax (Dział podatkowy Andersen) i „Andersen Tax & Legal” (Dział podatkowo-prawny Andersen), będą od teraz używać wspólnej nazwy „Andersen”. Oprócz tego do Andersen dołącza kancelaria Alrikaz z Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS). Ona także będzie występować pod marką Andersen. Przyjęcie wspólnej marki w regionie najlepiej odzwierciedla kompleksową ofertę usług udostępnianych przez kancelarie członkowskie Andersen swoim klientom. Można wśród nich wymienić usługi prawne dostępne w 16 krajach, z czego dwa znajdują się na Bliskim Wschodzie.

Oprócz kancelarii członkowskich w Egipcie, Jordanii i KAS, Andersen Global działa na Bliskim Wschodzie w Bahrajnie, Libanie, Omanie, Palestynie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez swoje kancelarie współpracujące. Organizacja posiada także plany dalszej ekspansji.

„Przyjęcie przez nas wspólnej globalnej marki pokazuje jak długą drogę przeszliśmy jako organizacja i gdzie dalej zmierzamy” – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. „Chcemy w dalszym ciągu budować organizację wzorcową, która będzie wyznaczać globalne standardy w zakresie najlepszych w swojej klasie, niezależnych i wzajemnie wspierających się usług. Wspólna marka wyraża naszą jednolitą ofertę i wspólne najważniejsze wartości na całym świecie”.

Korzenie globalnej platformy Andersen sięgają roku 2002, kiedy to 23 byłych partnerów firmy Arthur Andersen utworzyło kancelarię WTAS LLC zajmującą się wyłącznie usługami podatkowymi. W roku 2014 nastąpiło powołanie organizacji Andersen Global (wcześniej WTAS Global). Tego samego roku amerykańska kancelaria założycielska przyjęła nazwę „Andersen Tax”. Później zrobiły to także kancelarie członkowskie z Ameryki Łacińskiej, Europy i Afryki. Andersen Tax i Andersen Tax & Legal pojawiły się na Bliskim Wschodzie w roku 2017. Od tamtej pory do organizacji dołączyło ponad 20 oddziałów, 500 specjalistów z zakresu prawa i podatków oraz blisko 100 partnerów.

„Bliski Wschód to rozwijający się rynek, a podatki to rozwijająca się branża, szczególnie biorąc pod uwagę zróżnicowanie gospodarcze” – stwierdził Fouad Al Hourani, regionalny dyrektor zarządzający na Bliskim Wschodzie. „Świadczenie kompleksowych, jednolitych usług, w tym m.in. podatkowych i prawnych, pozwoliło naszej organizacji stworzyć w regionie solidne podwaliny i zbudować konkurencyjną platformę”.

Lena Hamdi, regionalny dyrektor zarządzający na Bliskim Wschodzie dodała – “Oferta usługowa naszych kancelarii członkowskich pozwala nam realizować potrzeby naszych klientów bez względu na granice narodowe. Wspólna marka to kamień milowy dla naszej organizacji. Cieszymy się z perspektywy wykonania tego kroku rozwojowego przez nasz region”.

Na przestrzeni kolejnego roku wspólną nazwę Andersen przyjmą kancelarie członkowskie z Afryki, Kanady i Izraela, natomiast Andersen Global będzie w dalszym ciągu realizować rygorystyczną ekspansję na kluczowe rynki, m.in. na Karaibach, w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 6 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 214 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700