Mavenir ogłasza pełne wsparcie dla sieci 2G i 3G w ramach rozwiązań sieciowych OpenRAN i Packet Core typu cloud native kompatybilnych z siecią 4G/5G

Jedyne rozwiązania oprogramowania sieciowego typu cloud native dla wszystkich generacji technologii mobilnych.

RICHARDSON, Teksas--()--Mavenir, jedyny w branży dostawca kompleksowego oprogramowania sieciowego typu cloud native dla sieci 4G/5G, ogłasza integrację technologii 2G i 3G z obecnymi pakietami szerokopasmowymi dla sieci 4G i 5G. Nowe kompleksowe rozwiązania typu cloud native, które obejmuje pełny zakres technologii mobilnych - 2G/3G/4G/5G, w sieciach mobilnych zarówno radiowych jak i packet core, zapewnią prawdziwie unikatowe bazujące na kontenerach rozwiązanie umożliwiające automatyzację sieci mobilnej i stosowanie zwinnych metod na szeroką skalę.

Jeżeli chodzi o komponent RAN, funkcje 2G i 3G będą w pełni zintegrowane z architekturą OpenRAN, przy pełnej konteneryzacji jednostki centralnej (CU) i jednostki rozproszonej (DU) w celu dostarczenia kompleksowej technologii Multi Radio Access Technology (vMRAT).

Funkcje 2G i 3G będą również w pełni zintegrowane z rozwiązaniem typu packet core, opartym całkowicie na technologii chmury, wraz z architekturą opartą na usługach (SBA - Service Based Architecture). Usprawnia to dostępne obecnie rozwiązanie typu packet core w uruchomionych sieciach 4G i 5G na całym świecie, już dzisiaj pełniąc funkcję bramki, żeby zapewnić pełną integrację rozwiązań mobilnych w sieciach 2G/3G.

Pardeep Kohli, prezes i dyrektor generalny Mavenir powiedział: „Słuchaliśmy uważnie naszych najlepszych klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem w zakresie transformacji sieci, i zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy pomostu pomiędzy starszą technologią a rozwiązaniami OpenRAN i rozwiązaniami typu cloud native. Sieci 2G/3G będą jeszcze przez wiele lat odgrywały istotną rolę na wielu rynkach Przy pomocy tych rozwiązań nasi klienci zyskają możliwość automatyzacji sieci i wsparcie dla wszystkich technologii mobilnych w sieci opartej na technologii chmury”.

Rozwiązanie to zapewni możliwość rozwoju i zastosowania jednej architektury obejmującej wszystkie generacje (multi-G) technologii mobilnych, przy niezwykle sprawnej i elastycznej konfiguracji ukierunkowanej na przyspieszenie czasu wprowadzenia na rynek i eksploatację na odległość sieci rdzeniowych i radiowych. Planowany czas udostępnienia rozwiązania na dowolnej wirtualnej lub skonteneryzowanej platformie to drugi kwartał 2021 r., w tym WebScale Platform od Mavenir, która jest warstwą oprogramowania Kubernetes typu Open Source z warstwą integracyjną Mavenir Telco (Platform as a Service - Platforma jako Usługa). Będzie to odpowiedź na potrzeby operatora w zakresie bezpieczeństwa, zgodnego z prawem przechwytywania informacji, monitorowania operacyjnego, możliwości konfiguracji i wysokiej dostępności.

Mavenir jest jedynym w branży dostawcą w pełni kompleksowego oprogramowania typu cloud native i dzięki temu tradycyjne metody mogą zostać zastąpione lub rozszerzone o przyszłościowe rozwiązanie – powiedział Stefano Cantarelli, dyrektor ds. marketingu Mavenir. - Mavenir jest tu po to, aby współpracować z naszymi klientami i pomagać im przygotowywać się na przyszłość, zapewniając w pełni zaufane i płynne przejście do prawdziwie zwinnego i zautomatyzowanego świata usług i operacji. Zaufaj przyszłości z Mavenir”.

Mavenir

Mavenir jest jedynym w branży kompleksowym dostawcą oprogramowania sieciowego typu cloud native, który koncentruje się na przyspieszaniu zmian w sieciach oprogramowania i redefiniowaniu ekonomicznego korzystania z sieci dla dostawców usług komunikacyjnych. Mavenir oferuje bogatą, kompleksową ofertę produktów obejmującą wszystkie warstwy infrastruktury sieciowej. Firma Mavenir zajmuje czołową pozycję w branży rozwiniętych rozwiązań sieciowych typu cloud-native, które zapewniają użytkownikom końcowym innowacyjne i bezpieczne korzystanie z usług, począwszy od warstw aplikacji/usług 5G, po rozwiązania typu packet core i RAN. Dzięki wykorzystaniu innowacji w branży takich jak VoLTE, VoWiFi, zaawansowany system przesyłania wiadomości (RCS), Multi-ID, vEPC oraz zwirtualizowany RAN Mavenir przyspiesza zmiany w sieci dla ponad 250 klientów będących dostawcami usług komunikacyjnych w ponad 130 krajach, które obsługują ponad 50% abonentów na świecie.

Mavenir korzysta z przełomowych, innowacyjnych architektur technologicznych i modeli biznesowych, które zapewniają niezawodność, elastyczność i szybkość obsługi. Mavenir oferuje rozwiązania, które napędzają rozwój wirtualizacji funkcji sieci (NFV), aby osiągnąć oszczędności na skalę całej sieci, a przez to pomagają dostawcom usług komunikacyjnych ograniczyć koszty, uzyskać przychody i zapewnić ich ochronę. www.mavenir.com

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201110005332/en/.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Maryvonne Tubb
Mavenir
e-mail: PR@mavenir.com

Loren Guertin
MatterNow
e-mail: mavenir@matternow.com

Kevin Taylor
GlobalResultsPR
e-mail: mavenir@globalresultspr.com

Contacts

Maryvonne Tubb
Mavenir
e-mail: PR@mavenir.com

Loren Guertin
MatterNow
e-mail: mavenir@matternow.com

Kevin Taylor
GlobalResultsPR
e-mail: mavenir@globalresultspr.com