W nowoczesnym Centrum Magazynowo-Logistycznym PVH Europe zamontowano najwydajniejszy solarny dach spośród wszystkich tego typu konstrukcji na świecie

Konstrukcja, która pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich budynków PVH Europe na terenie Holandii, wpisuje się wizję PVH Corp. zakładającą korzystanie w 100% z odnawialnych źródeł energii do roku 2030.

Download

Loading media player...

PVH Europe Solar Panels

AMSTERDAM--()--PVH Europe, globalna siedziba główna Tommy Hilfiger i europejskich oddziałów Calvin Klein, marek należących do PVH Corp. [NYSE: PVH], informuje o zainstalowaniu w nowoczesnym Centrum Magazynowo-Logistycznym w Venlo (Holandia) konstrukcji uważanej za najwydajniejszą* spośród wszystkich działających obecnie na świecie solarnych dachów. Obejmuje ona ponad 48 tys. paneli słonecznych i pokrywa zapotrzebowanie na energię samego Centrum, a także – w sposób pośredni, tj. z wykorzystaniem holenderskiej publicznej sieci linii elektrycznych – dostarcza energię elektryczną do pozostałych magazynów, biur i sklepów PVH Europe na terenie kraju. Spółka Eneco, partner energetyczny PVH Europe, wystawiła certyfikat potwierdzający, że nowopowstała konstrukcja dachowa pokrywa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wyżej wymienionych budynków. Centrum Magazynowo-Logistyczne w Venlo należy do belgijskiej spółki Heylen Warehouses działającej w obszarze nieruchomości logistycznych oraz będącej spółką joint venture utworzoną wspólnie z AG Real Estate. Partnerem odpowiedzialnym za techniczną instalację dachu było przedsiębiorstwo IZEN.

Jest to kolejny krok milowy w realizacji podjętego przez PVH zamierzenia, aby do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną wśród należących do Grupy biur, magazynów i sklepów pokrywana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Działanie to wpisuje się w ustanowiony przez PVH, w oparciu o fakty naukowe, cel w zakresie emisji, odpowiadający wyśrubowanemu poziomowi dekarbonizacji wskazanemu w Umowie Paryskiej. Jest to również jeden z priorytetów wyszczególnionych w strategii odpowiedzialności korporacyjnej Forward Fashion, która ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania do zera, zwiększenie pozytywnego oddziaływania do 100% oraz poprawę jakości życia ponad miliona osób w obrębie łańcucha dostaw PVH.

Najważniejsze fakty:

  • magazyn w Venlo zajmuje powierzchnię 110 000m2 i jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe;
  • „bardzo dobry” rating zrównoważonego rozwoju według BREEAM (metody oceny budynków pod kątem ich ekologiczności);
  • najwydajniejszy na świecie solarny dach o mocy zainstalowanej 18 MWp (jednostka mocy szczytowej instalacji);
  • łącznie ponad 48 tys. paneli słonecznych o wysokiej wydajności;
  • pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich należących do PVH Europe sklepów, magazynów i biur na terenie Holandii.

„Jest to niewiarygodny krok milowy zarówno dla Centrum Magazynowo-Logistycznego w Venlo, jak i dla PVH Europe, wpisujący się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ‒ powiedział Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global i PVH Europe. - Zainstalowaliśmy konstrukcję, którą uważamy za najwydajniejszy na świecie, w pełni funkcjonalny dach solarny. Jest to ogromne osiągnięcie w kontekście zobowiązania, aby do roku 2030 całość energii elektrycznej uzyskiwana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania najwyższej klasy zespołu utalentowanych, pełnych pasji i poświęcenia współpracowników PVH” - dodał.

Obecnie nawet 600 tys. produktów marek TOMMY HILFIGER i CALVIN KLEIN jest dystrybuowanych dziennie z Centrum Magazynowo-Logistycznego w Venlo do punktów sprzedaży, w tym do sklepów własnych na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz bezpośrednio do klientów. Przyznana obiektowi ocena „bardzo dobry” w ratingu zrównoważonego rozwoju według BREEAM odzwierciedla wzorcowe standardy w zakresie energii, wody, transportu, materiałów, odpadów, zanieczyszczenia, ekologii, zdrowia i dobrostanu oraz obejmuje energooszczędne oświetlenie w obrębie całego obiektu, korzystanie wyłącznie z opakowań certyfikowanych przez FSC (Forest Stewardship Council - Radę Dobrej Gospodarki Leśnej) i recycling całości odpadów w postaci tektury, tworzyw sztucznych i materiałów drukowanych.

PVH należy do korporacyjnej inicjatywy RE100 na rzecz odnawialnej energii elektrycznej, której przewodzi Climate Group. W ramach inicjatywy podjęto zobowiązanie do zapewnienia, że do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywana ze źródeł odnawialnych.

Sam Kimmins, dyrektor RE100 w obrębie Climate Group, powiedział: „Gratuluję PVH ukończenia prac związanych z instalacją solarnego dachu w Venlo. Jest to kolejny ekscytujący etap ich ogólnoświatowych działań i partnerstwa na rzecz osiągnięcia celu inicjatywy RE100 do roku 2025. Tym samym poprzeczka znów idzie w górę, jeśli chodzi o wykorzystywanie własnych źródeł energii odnawialnej”.

„Wierzymy, że logistyczne budynki stanowić będą elektrownie słoneczne przyszłości ‒ powiedział Philippe Deschilder, dyrektor generalny Heylen Warehouses. - Partnerstwo z PVH Europe w ramach projektu solarnego dachu wpisuje się w nasze ambicje, które obejmują inwestowanie w energię odnawialną i zapewnianie klientom wartości dodanej poprzez umożliwienie im zmniejszenia śladu węglowego”.

PVH Corp.

PVH jest jedną z najbardziej uznanych firm odzieżowych i lifestyle’owych na świecie. Wspieramy marki, które napędzają modę – na dobre. Należą do nich legendarna marka CALVIN KLEIN, a także TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga i Geoffrey Beene, jak również True&Co., marka bielizny dostępna w sprzedaży online. Wprowadziliśmy na rynek różnorodne produkty pod tymi markami, jak również pod markami własnymi i licencjonowanymi o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. PVH posiada ponad 40 000 podmiotów stowarzyszonych w ponad 40 krajach, a jej roczne przychody sięgają 9,9 mld USD. To jest naszą siłą. To jest siłą PVH.

Odwiedź nasze profile na Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.

RE100

RE100 to ogólnoświatowa inicjatywa łącząca najbardziej wpływowe przedsiębiorstwa na świecie, które dążą do korzystania w 100% z odnawialnych źródeł energii. Grupa, której przewodzi Climate Group we współpracy z CDP, osiąga przychody powyżej 5,4 bld USD i prowadzi działalność w najróżniejszych sektorach. Członkowie grupy wspólnie wysyłają decydentom i inwestorom jasny sygnał do przyspieszenia transformacji w kierunku czystej gospodarki. #RE100

*PVH definiuje „najwydajniejszy na świecie solarny dach” jako najwydajniejszy solarny dach spośród funkcjonujących obecnie i instalowanych na pojedynczej konstrukcji.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
PVH Europe
Baptiste Blanc
kierownik wyższego szczebla ds. komunikacji globalnej
e-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com
tel. +31 62904 2334

Contacts

KONTAKT:
PVH Europe
Baptiste Blanc
kierownik wyższego szczebla ds. komunikacji globalnej
e-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com
tel. +31 62904 2334