Nyilatkozat a Women's Entrepreneurship Accelerator program egyéves évfordulója alkalmából

Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women

NEW YORK--()--Az alábbiakban található a Women's Entrepreneurship Accelerator vezetősége által az úttörő kezdeményezés elindításának egyéves évfordulója alkalmából kiadott nyilatkozat.

Egy évvel ezelőtt kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az elkövetkező tíz évben a Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) elnevezésű program keretében tízmillió női vállalkozó számára képzést, illetve a képességeik kibontakoztatását és társadalmi/gazdasági szerepvállalásukat segítő támogatást biztosítunk. Ezzel megkezdtük egy olyan szisztematikus átalakulás alapjainak lerakását, melynek eredményeként megszűnnek azok a korlátok, melyek megakadályozzák a nőket a saját maguk és közösségük számára egyaránt jobb jövőt biztosító pénzügyi önállóság elérésében.

A mostani különleges, a világ történelmében példa nélkül álló helyzet válaszút elé állította a nőket. Bár a COVID-19-világjárvány okozta gazdasági válság aránytalanul súlyosabban érintette őket, a talpra állás kulcsa mégis az ő kezükben van. A világ munkavállalóinak csak 39%-a nő, a pandémia idején azonban a munkájukat elvesztők 54%-a nők közül került ki, és a válsághelyzetben legsérülékenyebb ágazatokban (mint például a gyártóipar, az oktatás, az idegenforgalom, a vendéglátóipar, az élelmiszer-szolgáltató szektor, illetve a nagy- és kiskereskedelmi ágazat) jóval nagyobb arányban dolgoznak nők. A női vállalkozókat jóval érzékenyebben érintik a gazdasági megrázkódtatások. Ha azonban most nem habozunk cselekedni, és lépéseket teszünk ezeknek a tendenciáknak a visszafordítása érdekében, a nők gazdasági életben való részvétele 13 billió USA dollárral növelheti a globális GDP-t 2030-ra.(1) Ezért minden nemzetnek egyformán érdeke, hogy a nők központi szerepet kaphassanak a világjárványt követő újjáépítési erőfeszítések és a gazdaságok fellendítése terén.

Ezért kell lehetővé tenni, hogy a női vállalkozók alapvető szerepet játszhassanak az új globális gazdaság felépítésében - egy olyan fenntartható és rugalmas gazdaság létrehozásában, amely egyenlő lehetőségeket biztosít mindenki számára. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy olyan gazdasági környezetet alakítsunk ki, amelyben a nők által vezetett üzleti vállalkozások az átalakulás motorjaként működhetnek:

  • Politikai keretrendszerek: Felszólítjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamait, hogy dolgozzanak ki konkrét célokat és adatokon alapuló nemzeti célkitűzéseket tartalmazó nemzeti politikai keretrendszereket a női tulajdonban lévő üzleti vállalkozások számának és kapacitásának növelése érdekében. Elismeréssel adózunk azoknak az országoknak, amelyek a COVID-19-járványra reagálva olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek pénzügyi forrásokat és szolgáltatásokat biztosítanak a női vállalkozók számára,(2) meg kell azonban jegyeznünk, hogy a legtöbb nemzeti terv nem szán szerepet a női vállalkozásoknak és nem veszi azokat figyelembe a kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedések kialakításakor.
  • Pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés: A magán- és az állami szektornak össze kell fognia a női vállalkozásokba való befektetéseknek a világjárvány idején és azt követően való növelése érdekében. Lépéseket kell tenniük olyan innovatív, tőkebefektetést és hitelforrásokat biztosító pénzügyi megoldások és adókedvezmények kidolgozása érdekében, amelyek támogatást nyújtanak a COVID-19-világjárvány által legsúlyosabban érintett szektorok számára.
  • Beszerzések: A kormányok és a vállalatok, legyenek azok kicsik vagy nagyok, hihetetlen gazdasági változásokat indíthatnak el azáltal, hogy női tulajdonban lévő vállalkozásoktól vásárolnak. Rendkívüli mértékben bővíthetik a női vállalkozások számát az ellátási láncokban azzal, ha proaktív módon igyekeznek bevonni a női tulajdonban lévő vállalkozásokat, célkitűzéseket határoznak meg, és monitorozzák azok teljesítését, valamint támogatják a női vállalkozókat az új beszerzésekre kiírt pályázatokban való részvételben.
  • Digitális oktatás: A női vállalkozóknak hozzáférést kell biztosítani az információkhoz, lehetőséget kell kapjanak a digitális készségek elsajátítására, és képzésben kell részesüljenek, hogy vezetőkké és alkotókká válhassanak az online világban. Itt az ideje annak, hogy megszüntessük a nemi alapú digitális elszigeteltséget, és folyamatos hozzáférést biztosítsunk a nőknek a különféle rugalmas oktatási erőforrásokhoz.
  • Szociális védelem: A világon szinte mindenütt a nők és a lányok végzik a fizetség nélküli gondozási feladatok és házimunkák 75%-át, és ez az arány a pandémia idején tovább nőtt. A szociális védelmet szolgáló ellátásokat és juttatásokat, mint például a szülői szabadságot, az államilag támogatott gyermekgondozást, az egészségbiztosítást és a munkanélküli segélyt oly módon kell biztosítani, hogy azok a nők (ideértve azokat a nőket is, akik magánvállalkozók) hivatalos és informális munkavégzésére egyaránt kiterjedjenek. Ily módon stabilizálhatók a közösségek, és több nő számára nyílnak meg a vállalkozási lehetőségek.
  • Szektorokon átívelő érdekképviselet: Mindannyiunknak fontos szerepe van a nők vállalkozói lehetőségeinek támogatásában. Az állami és a magánszektor, a társadalmi szervezetek, az üzleti egyesületek és szövetségek, az iskolák és egyetemek egyaránt kivehetik a részüket egy olyan ökoszisztéma közös kiépítéséből, amely lehetővé teszi a női vállalkozások felvirágoztatását és sikeres működését.(3)

Azzal, hogy a pandémia kapcsán hozott hosszú távú intézkedések figyelmen kívül hagyják a nők igényeinek kielégítését, sok millió női munkavállaló elvesztését kockáztatjuk, és a nemi egyenlőség terén elért sok évtizednyi előrehaladást tehetünk semmissé. Ezért ezeknek az intézkedéseknek ki kell terjedniük a régóta fennálló akadályok megszüntetésére, és biztosítaniuk kell minden nő biztonságát és jogait.

A COVID-19-járvány negatív hatásai elmélyítették azokat a már meglévő egyenlőtlenségeket, amelyek a különféle háttérrel rendelkező női munkavállalókat megakadályozzák abban, hogy a többi munkavállalóval azonos feltételekkel vehessenek részt a gazdasági életben. Ezért rendkívül fontos, hogy felismerjük, válaszút előtt állunk, és ennek nyomán olyan gazdaságfejlesztési stratégiákat dolgozzunk ki, amelyek a gazdaság pandémiát követő helyreállítása során támogatják a nők gazdasági szerepvállalását.

Egy olyan világ létrehozása, amelyben helye van a női vállalkozásoknak is, egy mindenki számára előnyös változási hullámot fog elindítani. Együttes fellépéssel kell küzdenünk az egyenlőtlenségek felszámolásáért és olyan fenntartható gazdaságok kiépítéséért, amelyekben a nők központi szerepet kapnak.

Ahhoz, hogy a pandémia előttihez képest erősebbé, inkluzívabbá és rugalmasabbá tegyük társadalmainkat, elengedhetetlen a női vállalkozásokba való befektetés. Ettől függ a jövőnk.

(Aláírók:)

Anita Bhatia
UN Women, helyettes ügyvezető igazgató

Pamela Coke-Hamilton
The International Trade Centre (ITC), ügyvezető igazgató

Annemarie Hou
UN Office for Partnerships, megbízott ügyvezető igazgató

Deborah Gibbins
Mary Kay Inc., operatív igazgató

Amit a Women's Entrepreneurship Acceleratorről tudni kell...

A Women's Entrepreneurship Accelerator egy számos partner támogatásával elindított program, melynek célja a női vállalkozók inspirálása, képzése, képességeik kibontakoztatása és szerepvállalásuk elősegítése szerte a világon. Az Accelerator program küldetése a nők vállalkozásainak működését megnehezítő akadályok felszámolása a következő négy módon: képzés, forrásbiztosítás, érdekképviselet és részvétel. A globális kezdeményezést, amelyhez korlátozások nélkül bármely szervezet csatlakozhat, a Mary Kay indította el. A program az Egyesült Nemzetek Szervezete hat testületének közreműködésével került kidolgozásra, és az ENSZ következő szervezeteivel való stratégiai együttműködés keretében kerül megvalósításra: az ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Partnerségi Hivatala (United Nations Office for Partnerships [UNOP]), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization [ILO]), a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Centre [ITC]), az ENSZ Globális Megállapodása (UN Global Compact [UNGC]) és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme [UNDP]). Az Accelerator program célja 10 millió nő gazdasági felemelkedésének elérése 2030-ra.

További információk a következő internetes címen állnak rendelkezésre: https://www.we-accelerate.com/. Kövessen minket a közösségi oldalakon: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator)!

Amit a UN Womenről tudni kell...

A UN Women az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nemek egyenlőségével és a nők felemelkedésével foglalkozó egysége. A nők és lányok jogainak globális képviselőjeként fellépő UN Women létrehozásának célja a nők érdekvédelmi igényei érvényesítése terén globális szinten való előrelépés felgyorsítása volt.

A UN Women támogatja az ENSZ tagállamait a nemi egyenlőség elérését célzó globális normák kidolgozásában, és együttműködik a kormányzatokkal és civil szervezetekkel olyan jogszabályok, politikák, programok és szolgáltatások kialakításában, melyek e normák hatékony bevezetését, illetve a nők és lányok érdekében való globális érvényesítését hivatottak biztosítani. A szervezet globális szintű tevékenységet végez annak érdekében, hogy a Fenntartható fejlődési célok megvalósításával a nők és lányok számára elérkezzen egy olyan világ, amelyben egyenlő jogokkal rendelkeznek, és az élet minden területén támogatja a nőket az egyenlő szerepvállalásban a következő stratégiai prioritásokra összpontosítva:

o A nők vezető szerepet vállalnak és részt vesznek a kormányzati rendszerekben, és a férfiakéval azonos előnyöket élveznek

o A nők számára biztosított a biztos jövedelem, a tisztességes munka és a gazdasági függetlenség

o Minden nő és lány szabad, az erőszak minden formájától mentes életet él

o A nők és lányok hozzájárulnak a fenntartható béke és rugalmasság eléréséhez, az eddiginél nagyobb befolyást gyakorolnak e téren, és a férfiakkal azonos mértékben részesednek a természeti katasztrófák és háborús konfliktusok megelőzése érdekében biztosított humanitárius segítségben.

A UN Women ugyanakkor koordinálja és népszerűsíti az ENSZ egyéb egységeinek a nemek egyenlősége elérésének érdekében végzett munkáját, és részt vesz az ENSZ által a 2030-ra kitűzött célokat tartalmazó integrált, fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszerrel, az Agenda 2030-cal kapcsolatos mindennemű konzultációban és megállapodásban. A szervezet tevékenységének célja a nemek egyenlőségének a Fenntartható fejlődési célok közti alapvető célként való elfogadtatása és egy befogadóbb világ megvalósítása.

Amit az International Trade Centre-ről tudni kell…

Az International Trade Centre (ITC) a Kereskedelmi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete közös ügynöksége. Az ITC "Aid-for-Trade" elnevezésű, kereskedelemösztönző támogatást biztosító programja keretében, az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghatározott Fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében támogatja a fejlődő és átalakuló gazdaságok mikro-, kis- és középméretű vállalkozásait abban, hogy versenyképesebbek legyenek a globális piacokon és hozzájáruljanak a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Az ITC egy további, "SheTrades" elnevezésű kezdeményezésének célja, hogy hárommillió női vállalkozó és női tulajdonban lévő üzleti vállalkozás számára biztosítsa a nemzetközi piacokon való jelenlétet 2021-re. A "SheTrades" program együttműködést alakít ki kormányokkal, vállalatokkal és üzleti támogató szervezetekkel kutatások végzése, lehetőségeket biztosító kereskedelempolitikák és szabályozások kidolgozása, finanszírozási források elérhetővé tétele, a kormányzati pályázatok/tenderek megnyitása és vállalati ellátási láncokhoz való hozzáférés biztosítása céljából. A "SheTrades" kezdeményezés változatos tanulási programokat és környezetet, valamint rugalmas tanmenetet biztosít a női vállalkozók számára a www.shetrades.com címen elérhető weboldalon. További információkért kérjük, látogasson el a www.intracen.org internetes címre, és kövesse az ITC-t a közösségi oldalakon: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr.

Amit az International Labour Organizationről tudni kell…

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (The International Labour Organization [ILO]) az Egyesült Nemezetek Szervezetének egyik szakosított intézménye, amelyet egy pusztító háborút követően 1919-ben hoztak létre annak a premisszának az alapján, hogy az általános, tartós béke csak akkor biztosítható, ha társadalmi igazságosságon alapul. Az ILO fő céljai a munkajogok érvényesítésének támogatása, a tisztességes foglalkoztatási lehetőségek elősegítése, a szociális védelem erősítése és a munkával kapcsolatos kérdésekről folyó párbeszéd elmélyítése. Az ILO egyedi, háromoldalú felépítése azonos szavazati jogokat biztosít a munkavállalók, a munkáltatók és a kormányok képviselői számára annak biztosítása érdekében, hogy a társadalom szereplőinek nézetei hűen tükröződjenek a szervezet által kidolgozott munkaügyi normákban, politikákban és programokban.

Az ILO már több mint egy évtizeddel ezelőtt elindított egy női vállalkozók fejlesztését célzó kezdeményezést, a "Women's Entrepreneurship Development" (ILO-WED) programot, amely az ILO kis- és középméretű vállalkozásokat támogató egysége, az SME (Small and Medium Enterprises Unit) irányítása alá tartozik. Az ILO-WED célja a nők gazdasági lehetőségeinek bővítése a vállalkozást indító, megerősítő és fejlesztő nőket támogató kampányok és tevékenységek révén, valamint a nemi egyenlőség kérdésének képviselete, illetve prioritásként való elfogadtatása az ILO vállalkozásfejlesztési területen végzett munkája során. Honlap: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (International Labour Organization)

Amit a United Nations Global Compactről tudni kell…

Az ENSZ Főtitkárának különleges kezdeményezéseként létrejött United Nations Global Compact (Egyesült Nemezetek Globális Megállapodása) célja, hogy szerte a világon felszólítsa a vállalatokat, hogy működésüket és stratégiáikat tíz általánosan elfogadott emberi jogi, munkaügyi, környezetvédelmi és korrupcióellenességi alapelvhez igazítsák. A 2000-ben elindított UN Global Compact kezdeményezés célja iránymutatás biztosítása, valamint a globális üzleti közösség támogatása az ENSZ értékeinek általános elfogadtatásában és céljainak elérésében felelős vállalati gyakorlatok alkalmazásával. A megállapodáshoz több mint 160 országban mintegy 1000 vállalat és 3000 nem üzleti szervezet, valamint 60 helyi hálózat csatlakozott, melynek eredményeként a megállapodás a világon a legjelentősebb, vállalati fenntarthatóságot célzó kezdeményezéssé vált.

További információkért kérjük, kövessen minket a közösségi oldalakon (@globalcompact) és látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: unglobalcompact.org.

Amit a United Nations Office for Partnerships-ről tudni kell…

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Partnerségi Hivatala (United Nations Office for Partnerships [UNOP]) a különféle érdekcsoportok összekapcsolását és a Fenntartható fejlesztési célok (SDG) elérését célzó lehetőségek és megoldások kidolgozását szolgáló, megbízható platformként lép fel. A UN Office for Partnerships globális, regionális és az egyes országokban folytatott tevékenységének célja az SGD célok megvalósítását szolgáló együttműködés révén a világ átalakítása az emberek és a bolygó javára.

A Hivatal felügyeli az ENSZ különféle alapjainak működését (ideértve az együttműködési célú "United Nations Fund for International Partnerships" nevet viselő alapot és a "United Nations Democracy Fund" elnevezésű alapot), valamint az SDG Action Hub (az ENSZ Fenntartható fejlesztési célok megvalósítását segítő intézkedési központja) és az ENSZ Főtitkárság SGD szószólóinak (SDG Advocates) tevékenységét. További információkért kérjük, látogasson el a következő internetes címre: https://www.un.org/partnerships/.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

Több mint 55 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor "láthatatlan" korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív bőrápolási, dekorkozmetikai és táplálékkiegészítő termékek és illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay elkötelezett a nők és családjuk szerepvállalásának támogatása iránt, és ennek érdekében szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel, főként olyan területekre összpontosítva erőfeszítéseit, mint a rákkutatási, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, a közösségi életterek szépítése és a gyermekek támogatása álmaik elérésében. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra - és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket. További információkért látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: www.marykay.com.

(1) McKinsey Global Institute, COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects, by Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan, and Xavier Azcue (July 2020)

(2) Including Canada, Colombia, Egypt, Guatemala, Georgia, Honduras, Ireland, Mexico, Morocco, Paraguay and the UK. Gender-sensitive policy responses to COVID-19 from different countries can be found on UN Women and UNDP's COVID-19 Global Gender Response Tracker, https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html

(3) Strengthening Support for Women Entrepreneurs in COVID-19 Response and Recovery Advocacy Tool p.2 Available at: https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/09/strengthening-support-for-women-entrepre

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

UN Women
Oisika Chakrabarti
oisika.chakrabarti@unwomen.org
+1-646-781-4522

International Trade Centre
Vittorio Cammarota
vcammarota@intracen.org
+41 (0)22 730-0322

Contacts

Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

UN Women
Oisika Chakrabarti
oisika.chakrabarti@unwomen.org
+1-646-781-4522

International Trade Centre
Vittorio Cammarota
vcammarota@intracen.org
+41 (0)22 730-0322