Falende markt? kENUP en YUVEDO doen tijdens online conferentie op hoog niveau oproep tot projecten voor de aanpak van de groeiende dreiging van ziekte van Parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen.

Market and Regulatory Failure? High-Level Online Conference Kick-starts Open Public Call for Projects Tackling the Growing Threat of Parkinson’s and Other Neurodegenerative Diseases (Photo: Business Wire)

BERLIJN--()--Op vrijdag 18 september 2020 hielden YUVEDO Foundation en kENUP Foundation een online conferentie op hoog niveau om een openlijke openbare oproep te doen tot projecten voor de aanpak van de groeiende dreiging van ziekte van Parkinson (PD) en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Ondanks de bekende medische, sociale en economische uitdagingen van neurodegeneratieve aandoeningen, is er de afgelopen jaren te weinig gebeurd om de onderliggende oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen aan te pakken.

Een deskundigentrapport van professor Maier-Rigaud van NERA Economic Consulting, gepresenteerd tijdens de conferentie, liet zien dat er aanwijzingen zijn dat de markt en de regelgeving rond de ontwikkeling van therapieën voor zieke van Parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen falen: Hoge risico's bij productontwikkeling gaan gepaard met enorme kosten, maar met weinig potentiële winst. Dit heeft ertoe geleid dat veel farmaceutische bedrijven hun R&D-investeringen in gewone of biologische geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen hebben stopgezet.

‘Project Brainstorm is gericht op het ontwikkelen van een financieringsmechanisme dat de juiste prikkels biedt om het onderliggende marktfalen te elimineren,’ aldus Jörg Karenfort, medeoprichter van YUVEDO Foundation en partner bij DENTONS.

‘Project Brainstorm, opgezet door patiënten met brede steun van vooraanstaande onderzoekers, vormt een tijdige reactie op het potentiële marktfalen bij de ontwikkeling van therapieën voor neurodegeneratieve aandoeningen. Ik onderschrijf de behoefte aan verder empirisch onderzoek naar deze aandoeningen, bij voorkeur in combinatie met een blauwdrukproject zoals het innovatieve Brainstorm-financieringsproject,’ aldus Katarina Barley, vicevoorzitter van het Europees Parlement.

Holm Keller, Executive Chairman van de kENUP Foundation zegt: ‘Brainstorm heeft tot doel de strijd tegen neurodegeneratieve aandoeningen nieuw leven in te blazen door het initiëren van een nieuw innovatief financieringsmechanisme waarbij risicokapitaal tegen preferentiële voorwaarden beschikbaar wordt gesteld voor gecoördineerde, wetenschappelijk veelbelovende projecten die nog niet door de farmaceutische industrie ter hand zijn genomen. Dit helpt de dealflow in het domein van neurodegeneratieve aandoeningen te vergroten.’

‘Om de strijd tegen ziekten als Parkinson en Alzheimer nieuwe impulsen te geven en te versnellen, roep ik iedereen op om bij te dragen aan Project Brainstorm. De YUVEDO Foundation stelt een belangrijk volksgezondheidsprobleem aan de orde dat het liefst zo snel mogelijk moet worden opgelost,’ aldus Elmar Brok, voormalig lid en commissievoorzitter van het Europees Parlement.

Brainstorm zoekt momenteel in relevante wetenschappelijke en commerciële gemeenschappen naar projecten waarin therapieën voor neurodegeneratieve aandoeningen worden ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het succes van het portfolio. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Brainstorm kunnen contact opnemen met Brainstorm op www.brainstormfund.org.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tobias Mac-Lean
maclean@kenup.eu

Contacts

Tobias Mac-Lean
maclean@kenup.eu