TELEROUTE, ONDERDEEL VAN DE ALPEGA GROUP, BEVESTIGT DUIDELIJK HERSTEL VAN VRACHTAANBIEDINGEN NA CORONASCHOK

BARCELONA, Spanje & BRUSSEL--()--De activiteit die op de Teleroute-vrachtbeurs, onderdeel van de Alpega Group, is geregistreerd kent sinds enkele weken een opwaartse trend na de sterke toename van de vraag naar hun oplossing tijdens de coronacrisis, wat de veerkracht en het anticyclische karakter van deze Europese toonaangevende vrachtbeurs aantoont.

Na de schok die het coronavirus in eerste instantie veroorzaakte op de Europese markt, bevestigt de vrachtbeurs Teleroute, die samen met 123Cargo en Wtransnet een van de grootste Europese samenwerkingsnetwerken voor vervoer vormt, een opmerkelijke opleving van het aantal vrachtaanbiedingen in de afgelopen weken, waardoor de activiteit weer op het niveau van voor corona en in de laatste weken van juli zelfs nog hoger is en dit zonder enig teken van de gebruikelijke seizoensdip.

Het zwaarste moment voor de transportsector ten gevolge van de crisis vond plaats in april, toen door de volledige stopzetting van de industriële activiteit in heel Europa het vrachtvolume dramatisch daalde. Hierna volgde een tweede periode van supply chain-verstoring, waarin expediteurs en transporteurs, die op zoek waren naar nieuwe routes voor nieuwe volumes, zich tot Teleroute wendden om de vraag te beheren en het aantal nieuwe gebruikers op Teleroute met 1200 toenam.

Fabrice Douteaud, COO van Teleroute, zei over deze trend: “We zijn erg trots op de veerkracht die de transport- en expeditiebedrijven hebben laten zien door hun belangrijke werk in deze zeer moeilijke tijden voort te zetten. We hebben tijdens deze crisis een uitzonderlijke vraag naar onze vrachtbeurs gemerkt en dit bewijst onze waarde voor de markt: het mogelijk maken van samenwerking tussen transportprofessionals.”

Frankrijk, de drijvende kracht achter het herstel van het vrachtaanbod in Europa

Na de maand april met volumes die onder het gemiddelde lagen, zien we midden in de zomer een zeer opmerkelijk herstel van het vrachtaanbod op Teleroute, met een verdubbeling voor Frankrijk als land van herkomst.

Hierdoor is de activiteit in juli ruimschoots over het maandelijkse gemiddelde aantal geposte vrachtaanbiedingen heen gegaan, met name op de binnenlandse markt (90% van de volumes) en gelijkmatigverspreid in de export naar België, Duitsland en Spanje.

Als we daarnaast kijken naar de import, zijn de cijfers nog beter. In de afgelopen twee maanden hebben we volumes waargenomen die ver boven het gebruikelijke liggen en die het herstel laten zien van de belangrijkste landen die goederen naar Frankrijk versturen: Italië, dat met 37% van de vrachtaanbiedingen vooroploopt, Duitsland (29%), België (23%) en Spanje (7%).

Italië verdubbelt vervoersactiviteit in juli dankzij export

Uit de gegevens op basis van de vrachtaanbiedingen die op Teleroute zijn gepost vanuit Italië, een van de landen die het meest door de pandemie is getroffen, blijkt een verrassend herstel in juli verdubbeld dankzij het heropstarten van de transacties met Frankrijk, dat goed is voor 57% van de Italiaanse export. Duitsland met 18% en Spanje met 15% volgen in de top 3.

Wat de inkomende vrachten betreft, heeft Italië in juli het aantal importaanbiedingen verdubbeld ten opzichte van de voorgaande maanden, waardoor de activiteit boven het gemiddelde in 2019 uitkomt en slechts iets lager is dan in de maanden met de hoogste activiteit op de vrachtbeurs. Het terug op gang komen van de goederenstroom wordt aangevoerd door Frankrijk (40% van de vrachtaanbiedingen) en Duitsland (15%), de landen die de meeste vrachten naar de Italiaanse markt aanbieden.

Enorme groei van de Duitse binnenlandse transportmarkt

Als we kijken naar Duitsland, een andere belangrijke motor van de Europese economie, zagen we in juli een sterke heropleving van de activiteit, dewelke 25% boven het maandgemiddelde in 2019 lag, met een groei van de binnenlandse markt, die in juni al voelbaar was en die goed was voor 50% van de vrachtaanbiedingen met Duitsland als herkomst en/of bestemming.

De overige vrachtaanbiedingen zijn verdeeld in 28% import, voornamelijk uit Italië en Frankrijk, en 22% export (de resterende 22%) met als belangrijkste bestemmingen Frankrijk en Nederland.

Cijfers die, in overeenstemming met de op Teleroute geregistreerde aanbiedingen, de Europese transportmarkt die Teleroute bedient in vrijwel de gehele regio op het normale niveau brengen en die, als dit aanhoudt, in de rest van het jaar boven 2019 zullen uitkomen.

Alpega Group

End-to-End transportsoftware

De Alpega Group is een wereldwijde leverancier van logistieke software die modulaire oplossingen aanbiedt voor elke complexe logistieke en transportbehoefte. Door het samenbrengen van de beste oplossingen en hun marktkennis heeft de Alpega Group het enige schaalbare end-to-end-softwarepakket voor de transportsector ontwikkeld.

Het Alpega TMS-systeem stelt transportprofessionals in staat om de logistieke en supply chain-processen te beheren. De software transformeert internationale en lokale supply chains in collaboratieve ecosystemen waarin alle betrokken partijen worden samengebracht. Dankzij de unieke schaalbaarheid en de best-of-breed standalone-oplossingen van Alpega TMS zijn verladers verzekerd van een systeem dat mee-evolueert met hun behoeften, ongeacht de complexiteit van hun logistieke processen. Onze vrachtaanbestedingsoplossing, TenderEasy, biedt een eersteklas oplossing voor het sourcen van leveranciers van lucht-, land- en zeetransport. De vrachtbeurzen 123Cargo, Teleroute en Wtransnet op hun beurt zijn toonaangevende Europese marktplaatsen die spotzendingen en voertuigcapaciteit met elkaar matchen.

Dankzij deze platformen, de bijbehorende gegevensstromen en onze meer dan 30 jaar ervaring in transport, kunnen we bedrijven helpen hun supply chain-planning en -uitvoering te optimaliseren en tegelijkertijd te profiteren van lagere kosten en een betere zichtbaarheid. Alle oplossingen van Alpega kunnen met elkaar worden gecombineerd voor nog meer toegevoegde waarde voor de klant. Onze community van 80.000 transporteurs en 200.000 leden staat elke dag elektronisch met elkaar in verbinding om hun kritieke transportprocessen succesvol te beheren. Alpega is wereldwijd actief in 80 landen en heeft meer dan 500 personen van 31 verschillende nationaliteiten in dienst.

Meer informatie is te vinden op www.alpegagroup.com.

Contacts

Perscontact
Verónica Rodríguez
Hoofd Brand & Communications, Alpega Group
veronica.rodriguez@alpegagroup.com

Contacts

Perscontact
Verónica Rodríguez
Hoofd Brand & Communications, Alpega Group
veronica.rodriguez@alpegagroup.com