SFL – Resultaten eerste halfjaar 2020

Huurinkomsten: € 91,2 miljoen
EPRA-winst: € 50,1 miljoen
Toerekenbare nettowinst: € 113,7 miljoen
Portefeuille-waarde: € 7.239 miljoen (+ 1,1%)
EPRA NNNAV: € 95,7 per aandeel (0,2% lager dan 6 maanden / 8,5% hoger dan 1 jaar)

PARIS--()--De tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020 werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Société Foncière Lyonnaise (Parijs: FLY) op 28 juli 2020, tijdens haar vergadering onder voorzitterschap van Juan José Brugera.

In een markt die door de Covid-19-crisis in beroering werd gebracht, daalden de huurinkomsten en EPRA-winsten, maar bleef de taxatiewaarde van de portefeuille stijgen en bleef de NAV van de Groep stabiel, wat getuigt van de strategische veerkracht van SFL.

De accountants hebben hun beoordeling van de jaarrekening voltooid en hebben hun verslag over de tussentijdse financiële informatie uitgebracht, dat geen kwalificaties of nadruk op de materie bevat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com
Evidence - Grégoire Silly - T +33 (0)6 99 10 78 99 - gregoire.silly@evidenceparis.fr
www.fonciere-lyonnaise.com

Contacts

SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com
Evidence - Grégoire Silly - T +33 (0)6 99 10 78 99 - gregoire.silly@evidenceparis.fr
www.fonciere-lyonnaise.com