Dole maakt zijn beloftes bekend: mens en planeet onderling afhankelijke voorspoed brengen

Dole gaat voedzame voedingsmiddelen toegankelijk maken voor 1 miljard mensen en stappen ondernemen om fruitverlies en fossielgebaseerde verpakking te verminderen naar nul per 2025, alsmede de koolstofuitstoot voor 2030 te verlagen naar nul

The Dole Promise, inspired by Japanese philosophy, Sampo Yoshi. (Graphic: Business Wire)

SINGAPORE--()--Dole Packaged Foods en Dole Asia Fresh, divisies van Dole Asia Holdings Pte. Ltd. maakten vandaag “The Dole Promise” bekend, die tot doel heeft om de toegankelijkheid van duurzame voeding te verhogen, voedselverspilling, kunststof in verpakking en koolstofuitstoot te verlagen en waarde te creëren voor de belanghebbenden van het bedrijf, waaronder boeren en aandeelhouders.

The Dole Promise weerspiegelt de erkenning dat 'business as usual' onacceptabel is in het vooruitzicht van een dreigende voedselcrisis en de groeiende verwachtingen van de volgende generatie," aldus Pier Luigi Sigismondi, President van Dole Packaged Foods. “De impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie zou kunnen betekenen dat 265 miljoen extra mensen aan het eind van het jaar aan de rand van de hongersnood zullen verkeren,1 een verdubbeling van de aantallen van vorig jaar. Tegelijkertijd moeten de uitdagingen van klimaatverandering, afval als grondstof en afname van natuurlijke hulpbronnen nog worden aangepakt. We zijn van mening dat het tijd is voor verandering en we ondernemen actie waar we het effectiefst kunnen zijn – en dat is binnen ons bedrijf.”

De belofte volgt de geest van ‘Sampo Yoshi,’ een 18e-eeuwse Japanse filosofie die het welzijn van maatschappij en bedrijven als onderling afhankelijk ziet en verzekert dat het bedrijf nuttig is voor verkoper, koper en gemeenschap.

Het triple-win-concept van ‘Sampo Yoshi’ is al eeuwenlang onderdeel van de Japanse cultuur en staat nu centraal in The Dole Promise, als we ons aandeel op ons nemen om het evenwicht in de wereld te herstellen door ons dubbel zo sterk te richten op onze missie om de gezondheid van de planeet centraal te stellen bij alles wat we doen,” aldus Richard Toman, President Dole Asia Fresh Division. “Het is een belofte die Dole doet om het als bedrijf anders te doen en de krachten te bundelen met diegenen die zich in dezelfde mate inzetten om het goede van de aarde terug te geven.”

The Dole Promise geeft vorm aan deze filosofie door onder meer het volgende:

Better for people (beter voor mensen):

  • Toegang tot duurzame voeding voor 1 miljard mensen per 2025
  • Stappen ondernemen naar weinig of geen bewerkt suiker in alle producten van Dole per 2025

Better for Planet (beter voor de planeet):

  • Stappen ondernemen naar weinig of geen fruitverlies van landbouwbedrijven van Dole naar markten per 2025
  • Stappen ondernemen naar weinig of geen fossiel-gebaseerde kunststof verpakking per 2025
  • Zich richten op een netto-koolstofuitstoot die gelijk is aan nul bij ondernemingen van Dole per 2030

Better for all Stakeholders (beter voor alle belanghebbenden):

  • Dole zal alle boeren, gemeenschappen en mensen die voor Dole werken positief blijven beïnvloeden – door zich in te zetten voor gelijke kansen, een inkomen om van te leven en een steeds toenemend niveau van veiligheid, voeding en welzijn. Het bedrijf streeft ernaar mensenrechten te verbeteren in de directe exploitaties en toeleveringsketens door een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid op te bouwen. Het bedrijf richt zich ook op een toename van 50% in de waarde van haar bedrijven in 2025.

Het groeiende probleem van voedselongelijkheid dat vóór de pandemie bestond, heeft nu crisisproporties bereikt en de aanpak ervan behoeft een gezamenlijke inspanning. De inzet van Dole om de toegankelijkheid van duurzame voeding te doen toenemen zal hierin een rol spelen, samen met de inspanning van het bedrijf om voedselverspilling tegen te gaan.

Onze belofte houdt niet alleen het verbeteren van onze huidige wereld in,” aldus Sigismondi. "We hebben een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties om te werken aan een rechtvaardigere en duurzamere toekomst.”

De introductievideo, “Dear Leaders of the World,” geeft stem aan de zorgen van de huidige jeugd over de toekomst van hun generatie als er nu niets veranderd.

De volgende generatie werpt terecht de vraag op waarom we problemen als klimaatverandering zo lang hebben laten liggen. Er zijn intergenerationele repercussies. Daarom verhogen wij onze inspanningen op belangrijke gebieden als reduceren van koolstofuitstoot en werken naar het verwijderen van kunststof verpakking uit onze toeleveringsketen. Onze belofte plaatst de essentie van de planeet en mensen centraal in alles wat we doen,” voegde Sigismondi toe.

De complete waardeketen op een hoger plan brengen

Het aanpakken van de vele hiaten in de toegang tot goede voeding en de reductie van afval kan niet alleen worden gedaan. Dole is partner van Solidaridad; een internationale maatschappelijke organisatie met meer dan vijftig jaar ervaring in het realiseren van eerlijke en duurzame toeleveringsketens van producent naar consument op vijf continenten. Zij ontwikkelen innovatieve oplossingen voor gezonde en duurzame voedselsystemen, waarbij zij ervoor zorgen dat boeren en medewerkers een inkomen hebben om van te leven, invloed hebben op hun lot en in evenwicht met de natuur kunnen produceren. Dole neemt ook deel aan de hulp van Forum for the Future, een organisatie die samenwerkt met bedrijven, overheden en de burgermaatschappij om de verschuiving naar een duurzame toekomst te versnellen, Future Food Institute een excellencecentrum voor voedselintelligentie en het voedselinnovatie-ecosysteem en Rocana, een risicokapitaalparticipatiemaatschappij gericht op schone en functionele voeding.

Later dit jaar lanceert Dole het investeringsfonds Sunshine for All™ om wereldwijd aanvullende strategische samenwerkingsverbanden en strategische investeringen op deze gebieden te ondersteunen. De jaarlijkse investering van US$ 2 miljoen zal werken met innovators, start-ups en progressieve partners om een bijdrage te leveren aan de Dole Promise op belangrijke gebieden als voedingsproducten, relevante materialen, adviseurs en implementatie van kritieke praktijken om de gestelde ambities waar te helpen maken.

Daarnaast brengt Dole deze commitments binnen de muren van het bedrijf met werknemersprogramma's die alle werknemers van Dole informeren en aanmoedigen om “The Dole Promise” uit te dragen.

Om alle details van de Dole Promise en het investeringsfonds Sunshine for All te bekijken, gaat u naar sunshineforall.com en downloadt u de Dole Promise visual hier.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., is wereldmarktleider en innovator in de productie en marketing van verpakt fruit en gezonde snacks van hoge kwaliteit. Dole Asia Holdings behoort ook tot de grootste producenten en marktdeskundigen van vers fruit en groente van hoge kwaliteit. Bezoek voor meer informatie dolesunshine.com of doleintlcsr.com. The Dole Promises zijn eigendom van de Dole Asia Holdings groep van bedrijven en zijn van toepassing op hun producten en kunnen worden bekeken op sunshineforall.com

1 https://www.mercycorps.org/blog/quick-facts-global-hunger#global-hunger

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

MEDIACONTACT:
Brittney Theriault
btheriault@golin.com

Contacts

MEDIACONTACT:
Brittney Theriault
btheriault@golin.com