Dole ogłasza swoje obietnice, niosąc wspólne korzyści dla ludzi i planety

Dole zapewni odżywczą żywność dla 1 miliarda osób i zobowiązuje się do wyeliminowania marnowania owoców i ograniczenia do zera opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025 oraz do zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r.

The Dole Promise, inspired by Japanese philosophy, Sampo Yoshi. (Graphic: Business Wire)

SINGAPUR--()--Dole Packaged Foods i Dole Asia Fresh, działy Dole Asia Holdings Pte. Ltd., ogłosiły dzisiaj „Obietnicę Dole”, której celem jest zwiększenie dostępu do zrównoważonej żywności, ograniczenie marnowania żywności, zawartości tworzyw sztucznych w opakowaniach i emisji dwutlenku węgla, a także wzrost wartości dla interesariuszy spółki, w tym rolników i udziałowców.

Obietnica Dole wyraża przekonanie, że prowadzenie działalności jak dotychczas jest nie do przyjęcia w obliczu zbliżającego się kryzysu żywności i rosnących oczekiwań młodego pokolenia – powiedział Pier Luigi Sigismondi, prezes Dole Packaged Foods. - Wpływ globalnej pandemii COVID-19 może spowodować, że do końca bieżącego roku [1] kolejne 265 milionów ludzi znajdzie się na granicy śmierci głodowej, co stanowi liczbę dwukrotnie większą niż w zeszłym roku. Jednocześnie nadal konieczna jest odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, marnowaniem zasobów i wyczerpującymi się zasobami naturalnymi. Uważamy, że nadszedł czas na zmiany i podejmujemy działania tam, gdzie odniosą one największy skutek – w naszej własnej organizacji”.

Obietnica opiera się na „Sampo Yoshi”, filozofii japońskiej z XVIII wieku, zgodnie z którą dobrobyt społeczeństwa i przedsiębiorstw są wzajemnie powiązane i zapewniają działanie biznesu korzystne dla sprzedających, kupujących i społeczności.

Oparta na trójstronnych korzyściach koncepcja ‘Sampo Yoshi’ od wieków stanowi element kultury japońskiej, a teraz posłuży za podstawę Obietnicy Dole. Staramy się przyczyniać do przywrócenia równowagi na świecie, koncentrując wysiłki na realizacji naszej misji, w ramach której zdrowie planety jest najważniejszą wartością przyświecającą wszystkim naszym działaniom – powiedział Richard Toman, prezes działu Dole Asia Fresh. - Obietnica Dole dotyczy nowego sposobu prowadzenia działalności i połączenia sił z tymi, którzy są równie zaangażowani w dbanie o dobro planety przy korzystaniu z jej zasobów”.

Obietnica spółka Dole oparta na tej filozofii obejmuje następujące aspekty:

Lepsza dla ludzi:

  • dostęp do zrównoważonej żywności dla miliarda ludzi do 2025 r.
  • całkowite odejście od stosowania przetworzonego cukru we wszystkich produktach Dole do 2025 r.

Lepsza dla planety:

  • wyeliminowanie marnowania owoców począwszy od farm Dole, a skończywszy na rynkach sprzedaży, do 2025 r.
  • wyeliminowanie opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025
  • wyznaczenie celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w ramach działalności Dole do 2030 r.

Lepsza dla wszystkich interesariuszy:

  • Dole będzie nadal wywierać pozytywny wpływ na życie wszystkich rolników, społeczności i osób pracujących dla Dole dzięki zobowiązaniu spółki do zapewniania równych szans, pensji wystarczających na utrzymanie oraz rosnącego poziomu bezpieczeństwa, dobrego odżywienia i dobrostanu. Spółka zamierza również działać na rzecz praw człowieka w ramach swojej bezpośredniej działalności i łańcuchów dostaw, tworząc kulturę przejrzystości i odpowiedzialności. Spółka postawiła sobie także za cel zwiększenie wartości działalności do 2025 r.

Rosnący problem nierówności w zakresie wyżywienia, które istniał przed pandemią, obecnie osiągnął skalę kryzysową i potrzebne są wspólne wysiłki, aby mu zaradzić. Zobowiązanie Dole do zwiększenia dostępności zrównoważonej żywności będzie miało wpływ na poprawę sytuacji, podobnie jak działania spółki w kierunku ograniczenia marnowania żywności.

Nasza obietnica nie ogranicza się do ulepszania świata dzisiaj – powiedział Sigismondi. - Naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest praca na rzecz bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości”.

Materiał wideo „Dear Leaders of the World” („Do przywódców świata”) daje wyraz troski dzisiejszej młodzieży o to, jak będzie wyglądać przyszłość młodego pokolenia, jeśli natychmiast nie zostaną podjęte żadne działania.

Młode pokolenie słusznie docieka, dlaczego problemy związane ze zmianami klimatycznymi zostały pozostawione bez rozwiązania na tak długo. Mają one reperkusje międzypokoleniowe, dlatego intensyfikujemy nasze działania w głównych obszarach, jakimi są ograniczanie emisji dwutlenku węgla i działania na rzecz wyeliminowania opakowań plastikowych z naszego łańcucha dostaw. Nasz obietnica stawia planetę i ludzi w centrum wszystkich działań spółki” – dodał Sigismondi.

Budowanie kompleksowego łańcucha wartości

Pokonywanie licznych nierówności w dostępie do dobrej żywności i ograniczenie ilości odpadów to zadanie zespołowe. Dole współpracuje z Solidaridad, międzynarodową organizacją społeczeństwa obywatelskiego z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu sprawiedliwych i zrównoważonych łańcuchów dostaw od producenta do konsumenta na pięciu kontynentach. Podmioty te wspólnie opracowują innowacyjne rozwiązania na rzecz zdrowych i zrównoważonych systemów żywności, które zapewniają rolnikom i pracownikom dochody wystarczające na utrzymanie, wpływ na swoją przyszłość i produkcję w zgodzie z naturą. Dole korzysta również z pomocy Forum for the Future, organizacji, która współpracuje z biznesem, rządami krajów i społeczeństwem obywatelskim, aby przyspieszyć przejście w kierunku zrównoważonej przyszłości, Future Food Institute, centrum doskonałości ds. wiedzy o żywności i ekosystem innowacji w zakresie żywności oraz Rocana, spółka venture capital zajmująca się zdrowym odżywianiem i żywieniem funkcjonalnym.

W dalszej części roku Dole uruchomi fundusz inwestycyjny Sunshine for All™, aby wspierać dodatkowe partnerstwa strategiczne i inwestycje strategiczne w te dziedziny na całym świecie. Fundusz dysponujący środkami o wartości 2 milionów dolarów rocznie będzie współpracował z innowatorami, startupami i potencjalnymi partnerami nad realizacją Obietnicy Dole w głównych obszarach, takich jak produkty żywnościowe, istotność, doradztwo i wdrażanie ważnych praktyk, aby pomóc w osiąganiu wyznaczonych celów.

Ponadto Dole realizuje te zobowiązania również wewnątrz spółki dzięki programom pracowniczym, które edukują i zachęcają wszystkie osoby zatrudnione w Dole do postępowania zgodnie z „Obietnicą Dole”.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat Obietnicy Dole i funduszu inwestycyjnego Sunshine for All, odwiedź sunshineforall.com i pobierz materiały graficzne poświęcone Obietnicy Dole tutaj.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

Dole Asia Holdings Pte. Ltd. to ogólnoświatowy lider i innowator w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości pakowanych owoców i zdrowych przekąsek. Dole Asia Holdings jest również jednym z największych azjatyckich producentów i sprzedawców świeżych owoców i warzyw wysokiej jakości. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dolesunshine.com lub doleintlcsr.com. Obietnice Dole pochodzą od grupy Dole Asia Holdings i mają zastosowanie do jej produktów, z którymi można się zapoznać na stronie sunshineforall.com.

1 https://www.mercycorps.org/blog/quick-facts-global-hunger#global-hunger

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Brittney Theriault
btheriault@golin.com

Contacts

Brittney Theriault
btheriault@golin.com