Hillstone Networks wyróżniony w przewodniku Gartner 2020 Market Guide for Network Detection and Response za rozwiązanie sBDS

SANTA CLARA, Kalifornia--()--Hillstone Networks, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieciowego dla przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, z przyjemnością informuje, że został uwzględniony w przewodniku Market Guide for Network Detection and Response* za rozwiązanie Server Breach Detection System (sBDS - system wykrywania naruszeń i ochrony bezpieczeństwa serwerów).

Raport ten zapewnia szczegółowy przegląd rynku i analizuje dostawców rozwiązań wykrywania zagrożeń w sieci i reagowania na zagrożenia (do niedawna znanego również pod nazwą analiza ruchu sieciowego), których światowi liderzy w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem powinni brać pod uwagę.

„Przedsiębiorstwa powinny rozważyć wykorzystanie rozwiązań w zakresie wykrywania zagrożeń w sieci jako uzupełnienie narzędzi opartych na sygnaturach i środowisk testowych (sandbox)” - napisali analitycy Gartner, Lawrence Orans, Jeremy D’Hoinne i Josh Chessman. - Wielu klientów firmy Gartner zgłosiło, że narzędzia wykrywania zagrożeń w sieci i reagowania na zagrożenia wykrywały podejrzany ruch w sieci, który został przeoczony przez inne narzędzia bezpieczeństwa na obwodzie sieci”.

W systemie Hillstone Server Breach Detection System (sBDS) zastosowano wiele technologii wykrywania zagrożeń, obejmujących zarówno tradycyjną technologię opartą na sygnaturach, jak również inteligentne modelowanie danych dotyczących ataków na dużą skalę oraz modelowanie analityki behawioralnej użytkownika, co stanowi idealne rozwiązanie do wykrywania ataków stanowiących nieznane zagrożenie, aby chronić cenne, krytyczne serwery i ich wrażliwe dane przed wyciekiem lub kradzieżą.

„System sBDS Hillstone łączy tradycyjne technologie wykrywania zagrożeń i maszyny analityczne oparte na sztucznej inteligencji w celu skutecznego wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa w obrębie intranetu, przy czym może być zintegrowany z innymi produktami Hillstone w celu przeciwdziałania takim zagrożeniom. Pozwala to zespołom ds. bezpieczeństwa dostrzec i zrozumieć dane zagrożenie i szybko podjąć działania ukierunkowane na jego powstrzymanie” - powiedział Timothy Liu, dyrektor ds. technologii i współzałożyciel Hillstone Networks.

*Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, Lawrence Orans, Jeremy D'Hoinne, Josh Chessman, 11 czerwca 2020 r.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności Gartner

Firma Gartner nie promuje producentów, produktów ani usług wyszczególnionych w naszych publikacjach analitycznych, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższą oceną lub innym wyróżnieniem. Publikacje analityczne firmy Gartner składają się z opinii jej jednostek badawczych i nie należy ich interpretować jako opisu stanu faktycznego. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Hillstone Networks

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego dla przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem proponowane przez Hillstone Networks obejmują aspekty widoczności, inteligentnych danych i zabezpieczeń, które sprawiają, że przedsiębiorstwa są w stanie kompleksowo rozpoznawać i rozumieć zagrożenia cybernetyczne i podejmować natychmiastowe działania, by im zapobiec. Produkty i usługi Hillstone, uznane przez czołowych analityków oraz cieszące się zaufaniem przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, obejmują kompleksowe rozwiązania dla firm, począwszy od architektury rozproszonych zasobów Edge po technologię chmury, tym samym zmniejszając całkowity koszt nabycia i eksploatacji technologii. Więcej informacji na stronie www.hillstonenet.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Zeyao Hu
Dyrektor ds. marketingu
e-mail: inquiry@hillstonenet.com

Contacts

Zeyao Hu
Dyrektor ds. marketingu
e-mail: inquiry@hillstonenet.com