Nový výzkum společnosti Western Union naznačuje budoucnost mezinárodního vzdělávání

Budoucí nároky, postoje a chování zahraničních studentů změní způsob vysokoškolského studia a péče o studenty

Meet the students of the future: new student profiles uncovered in “The Future of International Education” (Graphic: Business Wire)

DENVER--()--Společnost Western Union Company (burzovní index NYSE: WU), jednička v přeshraničních peněžních pohybech a platbách v různých měnách, dnes zveřejnila novou zprávu „Budoucnost mezinárodního vzdělání,“ kterou připravila ve spolupráci se společností The Future Laboratory. Tzv. bílá kniha (white paper) popisuje pět nových profilů studentů, které reagují na změny přístupu a chování dnešní mládeže. Tato nová zpráva naznačuje, jak by se měly akademické instituce přizpůsobit, aby splnily očekávání svých studentů z řad příznivců tzv. hybridního myšlení (Hybrid Thinkers) až po studenty s citlivým přístupem k ekologii (Greener Graduates).

Tato zpráva přichází v době, kdy univerzity a vysoké školy po celém světě reagují na pandemii COVID-19, přechází na online výuku a prodlužují semestry. Vzdělávací zařízení mohou tuto zprávu využít k tomu, aby se ujistily, že nové politiky, které zavádí, splňují potřeby a priority zahraničních studentů.

„Sledujeme nebývalou odezvu od akademických institucí na COVID-19. Řada změn zaváděných akademickými institucemi v reakci na tuto pandemii, přispívá k urychlení trendů, které budou v dlouhodobém časovém horizontu přínosné jak pro tyto instituce, tak pro jejich studenty. Například přechod na virtuální učebny pomáhá zajistit růst přeshraničního vzdělávání (Transnational learning) a současně zlepšuje dostupnost a flexibilitu nabízených kurzů,“ řekl Andrew Summerill, ředitel divize globálních plateb ve společnosti Western Union.

„Tyto změny do budoucna vzdělávacím institucím pomohou přilákat zahraniční studenty,“ řekl Summerill. „Jak víme, studenti požadují, aby univerzity a fakulty investovaly do modernizace a zkvalitnily výuku. Tento výzkum jsme prováděli z pozice důvěryhodného partnera univerzit, kterým pomáháme naplňovat očekávání budoucích studentů a zvládat problémy spojené se studiem.“

„Univerzity, které s těmito profily budoucích zahraničních studentů pracují, se stanou motorem inovací v oblasti vzdělávání a pomohou do budoucna zajistit trvale udržitelný růst vysokoškolské výuky,“ dodal Summerill.

Tyto nové trendy představují pro univerzity nástroj k přilákání zahraničních studentů a k zajištění prosperity v následujícím desetiletí. Vzhledem k tomu, že vzdělávání nyní prochází radikálním přerodem, aby vyhovovalo nárokům a požadavkům budoucích zahraničních studentů, je pro udržení kvality výuky a spokojenosti studentů nutné naučit se využívat ty nejužitečnější a nejinspirativnější prvky budoucí digitální revoluce.

Western Union Business Solutions je důvěryhodný zprostředkovatel plateb, který jménem vzdělávacích institucí po celém světě dosud převedl platby ve výši více než 14 miliard dolarů. Osm z deseti nejlépe hodnocených univerzit na celém světěi díky našim řešením šetří čas a peníze, a jejich zahraniční studenti platí školné ve 200 zemích a 130 měnách. Zprávu si můžete stáhnout zde.

The Future Laboratory je jednou z nejrenomovanějších poradenských firem, která nabízí jedinečné služby v oblasti předpovídání trendů, názorů zákazníků, strategie pro budování značky a inovací s cílem pomáhat organizacím rozvíjet se trvale udržitelným způsobem.

O společnosti Western Union

Společnost Western Union Company (burzovní index NYSE: WU) je přední světová společnost zajišťující převody peněz v různých měnách a platby přes hranice. Naše komplexní platforma spojuje digitální a fyzický svět a nabízí zákazníkům rychlý, spolehlivý a pohodlný způsob, jak posílat a přijímat peníze po celém světě, včetně možností odesílání a přijímání plateb. K 31. březnu 2020 jsme měli síť více než 550.000 místních zprostředkovatelských kanceláří, které nabízí naše značkové služby ve více než 200 zemích a umožňují posílání peněz na miliardy různých účtů. Prostřednictvím našich webových stránek westernunion.com, které jsou k dispozici ve více než 75 zemích světa, pomáháme zajišťovat peněžní toky po celém světě. Tyto webové stránky byly v roce 2019 naším nejrychleji rostoucím kanálem. Díky celosvětové působnosti firma Western Union pomáhá propojovat rodiny, přátele a obchodníky a přispívá také k ekonomickému rozvoji. Více informací naleznete na internetové adrese www.westernunion.com.

WU-G

i Times Higher Education Global University Rankings 2020 (Žebříček nejlepších světových univerzit listu Times 2020)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Cristina Hoole
Western Union
Mobil: +44-(0)7766 070978
Email : Cristina.Hoole@wu.com

Contacts

Cristina Hoole
Western Union
Mobil: +44-(0)7766 070978
Email : Cristina.Hoole@wu.com