Nowe badanie Western Union pokazuje, jak może wyglądać przyszłość międzynarodowej edukacji

Przyszłe wymagania, postawy i zachowania międzynarodowych studentów zmienią sposób ich kształcenia, wzbogacania i goszczenia przez uczelnie

Meet the students of the future: new student profiles uncovered in “The Future of International Education” (Graphic: Business Wire)

DENVER--()--spółka Western Union (NYSE: WU), będąca liderem na rynku transgranicznych, międzywalutowych przekazów pieniężnych i płatności, opublikowała dzisiaj nowy raport pt. „The Future of International Education” („Przyszłość międzynarodowej edukacji”), opracowany we współpracy z The Future Laboratory. Jest to biała księga, w której określono pięć nowych profili uczniów, jakie ukształtują się wskutek ewolucji postaw i zachowań dzisiejszej młodzieży. W sprawozdaniu zawarto przewidywania dotyczące sposobu przystosowania się przez instytucje akademickie do nowych oczekiwań studentów o różnym profilu - od myślących hybrydowo („Hybrid Thinkers”) po ekologicznych absolwentów („Greener Graduates”).

Wyniki badania wpisują się w aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19, która zmusza uczelnie na całym świecie do poszukiwania nowych rozwiązań, od zajęć online po zmiany w kalendarzu akademickim. Korzystając z wniosków zawartych w raporcie, instytucje mogą zyskać większą pewność, że wprowadzane przez nie nowe rozwiązania współgrają z potrzebami i priorytetami międzynarodowych studentów.

„Obserwujemy niesamowitą reakcję na pandemię ze strony instytucji akademickich. Wiele ze zmian obecnie wprowadzanych przez nie ze względu na pandemię przyspieszy pewne tendencje, na których w dłuższej perspektywie skorzystają zarówno instytucje, jak i studenci. Przykładowo przejście do nauczania w wirtualnych klasach spowodowało wzrost popularności +nauki transnarodowej+, która zwiększa dostępność i elastyczność oferowanych zajęć” - powiedział Andrew Summerill, dyrektor ds. płatności międzynarodowych w Western Union.

„Dzięki tym zmianom uczelniom będzie w przyszłości łatwiej przyciągać międzynarodowych studentów. Jak wiadomo, oczekują oni od uczelni inwestycji w nowe technologie zmieniające warunki, w jakich odbywa się ich nauka. Jako zaufany partner uczelni przeprowadziliśmy to badanie, aby pomóc im w obraniu odpowiedniego kierunku zmian, który pozwoli im sprostać nowym wyzwaniom”.

„Uczelnie, które w swoich działaniach uwzględnią opracowane przez nas profile studentów międzynarodowych, staną się inspiracją dla interesujących innowacji w sektorze szkolnictwa wyższego, przyczyniając się do jego zrównoważonego rozwoju i przygotowując go na wyzwania przyszłości” - dodał Summerill.

Obserwując obecne trendy, uczelnie będą wiedziały, jak w przyszłości przyciągać studentów i zapewnić sobie rozwój w perspektywie kolejnej dekady. W obliczu radykalnych przemian edukacji zorientowanych na przyszłego studenta międzynarodowego kluczową rolę w utrzymaniu angażującej kultury uniwersyteckiej i edukacji społeczno-emocjonalnej odegra połączenie najlepszych oraz najbardziej inspirujących i najprzydatniejszych elementów kolejnej rewolucji cyfrowej.

Western Union Business Solutions to zaufana firma obsługująca płatności międzynarodowe. Wartość płatności, które obsłużyła w imieniu podmiotów edukacyjnych, to ponad 14 mld USD. Osiem z dziesięciu najwyżej notowanych na świecie uczelni [1] oszczędza czas i pieniądze, korzystając z rozwiązań ułatwiających płatność czesnego przez międzynarodowych studentów w 200 krajach i 130 walutach. Raport można pobrać tutaj.

The Future Laboratory to jedna z najbardziej uznanych na świecie agencji świadczących usługi konsultingu przyszłości, stanowiące wyjątkowe połączenie prognozowania trendów, wiedzy na temat konsumentów oraz strategii marki i innowacji, które inspirują organizacje i przygotowują je na wyzwania przyszłości.

Western Union

Spółka Western Union Company (NYSE: WU) jest światowym liderem na rynku transgranicznych, międzywalutowych przekazów pieniężnych i płatności. Jej wielokanałowa platforma łączy świat cyfrowy ze światem fizycznym, dając osobom prywatnym i firmom możliwość wysyłania i otrzymywania pieniędzy oraz dokonywania płatności w szybki, łatwy i niezawodny sposób. Na dzień 31 marca 2020 r. w jej sieci działało ponad 550 tys. placówek agencyjnych oferujących usługi pod tą marką w przeszło 200 państwach i regionach, zapewniając możliwość przekazywania środków na miliardy rachunków. Ponadto serwis westernunion.com, będący jej najszybciej rozwijającym się kanałem transakcyjnym w 2019 r., dostępny jest w ponad 75 krajach i regionach, umożliwiając przekazywanie środków na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi działalności firma Western Union realizuje przekazy gotówkowe w słusznych celach, łącząc przyjaciół, rodziny i firmy, aby zapewnić integrację finansową i wspierać wzrost gospodarczy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.westernunion.com.

WU-G

[1] Times Higher Education Global University Rankings 2020

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Cristina Hoole
Western Union
tel. +44-(0)7766 070978
e-mail: Cristina.Hoole@wu.com

Contacts

Cristina Hoole
Western Union
tel. +44-(0)7766 070978
e-mail: Cristina.Hoole@wu.com