Spółka EIG zebrała 1,1 mld dolarów na Global Project Fund V

Część z całkowitego zgromadzonego kapitału 2,6 mld dolarów przeznaczona na specjalistyczną strategię bezpośredniego udzielania pożyczek.

Zajmująca czołowe miejsce na rynku platforma poświęcona pożyczkom uprzywilejowanym.

WASZYNGTON--()--Spółka EIG Global Energy Partners (EIG) ogłosiła dzisiaj pomyślne zakończenie 5. edycji funduszu na rzecz globalnego projektu (GBF V lub Fundusz) EIG o łącznej wartości zaangażowanego kapitału wynoszącej 1,1 mld dolarów, wyższej o blisko 50% niż kwota 750 mln dolarów, która była celem funduszu. Dodatkowo spółka EIG zebrała również kwotę zobowiązań wynoszącą 1,5 mld dolarów w formie odrębnie zarządzanych rachunków, za pomocą których będą realizowane inwestycje obok GPF V. Ogółem od czasu pierwszego zamknięcia GPF V w lipcu 2019 r. spółka EIG zebrała 2,6 mld dolarów zaangażowanego kapitału na bezpośrednią strategię pożyczek. GPF V jest kontynuacją platformy EIG do bezpośrednich pożyczek, która polega na inwestycjach w skali globalnej w cały kompleks energii, przesyłu, źródeł odnawialnych i infrastruktury na świecie. Ponad 70% kapitału zaangażowanego w ramach strategii pochodzi od inwestorów spoza USA, co odzwierciedla globalny charakter działalności EIG.

Dyrektor generalny EIG, R. Blair Thomas, powiedział: „Cieszymy się z zamknięcia funduszu GPF V przy ciągłym wsparciu naszej złożonej globalnej bazy inwestorów. Nasz sukces w gromadzeniu środków w obecnym otoczeniu zdecydowanie potwierdza zaufanie inwestorów w naszą zdolność do znajdowania i korzystania z atrakcyjnych możliwości w ramach całego globalnego łańcucha wartości energii i infrastruktury. Kapitał jest dla branży energetycznej jak tlen, a GPF V może pomóc sprostać znacznemu zapotrzebowaniu na kapitał ze strony projektów energetycznych i infrastrukturalnych. W tak niepewnych czasach nasze potwierdzone zdolności do gromadzenia i generowania kapitału oraz globalna platforma zapewnia nam dobrą pozycję na przyszłość”.

Prezes EIG, Randy Wade, powiedział: „GPF V umożliwia EIG budowanie na ponad 20-letnim doświadczeniu w pożyczkach bezpośrednich. Przy dużym zapotrzebowaniu na kapitał i wielu tradycyjnych źródłach pozyskiwania kapitału fundusz poszukuje możliwości globalnego przejścia z tradycyjnych węglowodorów ku bardziej zrównoważonej produkcji energii. Wierzymy, że nasze wyspecjalizowane podejście i zdyscyplinowane metody zabezpieczeń, ze zwróceniem uwagi na różnorodność sektora, powinny nam umożliwić uzyskiwanie dalszych wysokich zwrotów w ramach cykli rynkowych”.

Przedstawicielem EIG ds. emisji w przypadku GPF V był Credit Suisse, natomiast doradztwo prawne zapewniła kancelaria Kirkland & Ellis.

EIG Global Energy Partners

Spółka EIG Global Energy Partners jest czołowym inwestorem instytucjonalnym w globalny sektor energetyczny, który wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. zarządza kapitałem w wysokości 22,4 mld dolarów. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W ciągu 38-letniej historii spółki EIG zainwestowała ona ponad 33,7 mld dolarów w sektor energetyczny w ramach 360 projektów lub spółek w 36 krajach na sześciu kontynentach. Wśród klientów EIG znajduje się wiele czołowych planów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy specjalnych powstałych z darowizny, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji pod adresem: www.eigpartners.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly/Brandon Messina
EIG-SVC@sardverb.com

Contacts

Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly/Brandon Messina
EIG-SVC@sardverb.com