Eindresultaten van het ProCID-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van 3 verschillende doseringen Panzyga® (NewGam) bij patiënten met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) gepresenteerd op AAN 2020

LACHEN, Zwitserland--()--Octapharma heeft aangekondigd dat de resultaten van de ProCID-studie voor het eerst werden gedeeld als posterpresentatie tijdens de virtuele American Academy of Neurology (AAN) 2020 jaarlijkse bijeenkomst. ProCID was de eerste prospectieve studie waarin verschillende onderhoudsdoses van Panzyga® (NewGam), een intraveneus immunoglobuline (IVIg), werden vergeleken bij patiënten met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP).

IVIg is de meest voorkomende eerstelijnsbehandeling voor patiënten met CIDP, een zeldzame auto-immuungemedieerde polyneuropathie. Het standaardbehandelingsregime is een oplaaddosis van 2,0 g / kg, gevolgd door een onderhoudsdosis van 1,0 g / kg om de drie weken. Richtlijnen bevelen aan de IVIg-onderhoudsdosis en -frequentie te titreren om aan de individuele behoeften van de patiënt te voldoen1. In de meeste klinische onderzoeken is echter slechts één enkele onderhoudsdosis IVIg beoordeeld en tot dusver is in slechts één klein prospectief, gerandomiseerd onderzoek verschillende doses vergeleken2. Onderzoek naar IVIg-onderhoudsdoses boven de standaard 1,0 g / kg is daarom van groot klinisch belang. De ProCID-studie beoordeelde de werkzaamheid van Panzyga® in deze grote studie van IVIg bij CIPD-patiënten: het is de grootste klinische studie waarbij een lagere en een hogere onderhoudsdosis IVIG is geanalyseerd in vergelijking met de standaarddosis van 1 g / kg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Macarena Guillamón
Corporate Communications
macarena.guillamon@octapharma.com
Tel: +41554512121

Contacts

Macarena Guillamón
Corporate Communications
macarena.guillamon@octapharma.com
Tel: +41554512121