Proton przechodzi na wsparcie aplikacji SAP firmy Rimini Street

Czołowy malezyjski producent aut odracza niepotrzebną aktualizację do S/4HANA i inwestuje oszczędności w rozbudowę zakładu produkcyjnego.

Proton Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Proton, czołowy producent aut w Malezji, przeszedł na wsparcie Rimini Street i aplikacji SAP ECC 6.0. Dzięki korzystaniu ze wsparcia Rimini Street firmie Proton udało się natychmiast ograniczyć roczne koszty wsparcia o 50%, zapewniając sobie jednocześnie wysokiej jakości ultraresponsywne wsparcie. Ponadto producent samochodów zachował możliwość aktualizacji do SAP S/4HANA w momencie, kiedy będzie to dla niego korzystne, a nie w czasie wyznaczonym przez harmonogram aktualizacji SAP. Po przejściu Protona do Rimini Street firma mogła przeznaczyć środki i oszczędności z usług wsparcia na bardziej strategiczne obszary działalności, w tym na rozbudowę zakładu produkcyjnego w malezyjskim stanie Perak, aby zwiększyć wielkość produkcji.

Cięcia kosztów IT spowodowane wyzwaniami gospodarczymi

Firma Proton powstała ponad 35 lat temu jako pierwsza malezyjska firma motoryzacyjna. Dzięki najnowszym modelom, do których należy Proton Saga i X70, Proton zwiększył przychody ze sprzedaży z 2019 r. o 50% oraz zyskał większy udział w rynku. Jednak trudne warunki gospodarcze w Malezji zmusiły firmę Proton do ograniczenia ogólnych wydatków operacyjnych o 30%. W ramach cięcia kosztów działu IT przeglądowi zostały poddane roczne honoraria dostawców technologii, prowadząc do decyzji firmy o przejściu z SAP na usługi Rimini Street w zakresie wsparcia oprogramowania firmowego.

„Jednym z powodów, dla których przeszliśmy do Rimini Street, była możliwość aktualizacji do SAP S/4HANA w 2027 r., jeżeli organizacja nie jest jeszcze gotowa, i dalszego korzystania z potrzebnego wsparcia - powiedziała Marhalisa Matari, główny kierownik ds. zarządzania aplikacjami IT, dział technologii informacyjnych grupy Proton. - Początkowo poszukiwaliśmy oszczędności na honorariach za usługi profesjonalne dzięki wewnętrznej obsłudze projektów. Jednak przy realizacji wielu projektów jednocześnie zasoby stały się ograniczone, dlatego podjęliśmy decyzję o przejściu do Rimini Street w zakresie danych działu IT, zarządzania oraz użytkowników systemów ERP”.

Spersonalizowany, ultraresponsywny model wsparcia systemu SAP o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Proton korzysta z aplikacji SAP ECC 6.0 o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (SDMM), rachunkowości finansowej i kontrolingu (FICO), utrzymania zakładu, rozwiązań motoryzacyjnych (IS Auto), rozwiązań z dziedziny zaawansowanego planowania i optymalizacji (APO), planowania produkcji oraz rozwiązań z zakresu HR i płac. Proton, podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, korzysta z elastycznego modelu wsparcia dla firm wysokiej jakości, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Klienci otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego ze średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie środowiska oprogramowania klienta oraz z zespołem ekspertów funkcjonalnych i technicznych dostępnych przez całą dobę 365 dni w roku.

„Zespół wsparcia szybko się zaaklimatyzował, zajmując się kontynuacją działalności firmy Proton w procesie transferu wiedzy. Byłam również pod wrażeniem aktywnego podejścia zespołu do znajomości systemów i środowiska Proton, a szczególnie doceniamy zaangażowanie konsultanta technicznego, który zna naszą historię i środowisko wsparcia” - stwierdziła Matari.

Matari dodała: „Rimini Street sprawia, że klienci czują się ważni. Są bardzo pomocni w razie problemów i regularnie kontaktują się z zespołem, co jest dla mnie ważne. Również czas od zgłoszenia problemu przez zespół do udzielenia odpowiedzi ze strony Rimini Street jest bardzo krótki. Członkowie mojego zespołu nie zdążą nawet zrobić sobie kawy - tak szybko Rimini Street reaguje na potrzeby klientów”.

„W czasach niepewnych pod względem gospodarczym firmy muszą działać szybko, aby skupić się na ograniczaniu ryzyka, optymalizacji budżetu i poprawie wydajności, a jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest optymalizacja wysokich rocznych kosztów wsparcia oprogramowania firmowego, którym towarzyszy niska wartość - powiedział Andrew Seow, regionalny kierownik generalny Rimini Street na Azję Południowo-Wschodnią i Chiny. - Więcej spółek takich jak Proton korzysta z usług Rimini Street, aby ograniczyć koszty i przeznaczyć zasoby IT na podnoszenie przewagi konkurencyjnej oraz wspieranie rozwoju działalności”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.riministreet.com/, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w „Sprawozdaniu Kwartalnym” Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne sprawozdania roczne na Formularzu 10-K, sprawozdania kwartalne na Formularzu 10-Q i sprawozdania bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com