Smiths Medical przejmuje Access Scientific, LLC, poszerzając ofertę wyrobów przeznaczonych do uzyskiwania dostępu naczyniowego

MINNEAPOLIS--()--Firma Smiths Medical, czołowy międzynarodowy producent wyrobów medycznych, ogłosiła dzisiaj przejęcie Access Scientific, LLC, spółki prywatnej z siedzibą w San Diego w Kalifornii. Spółka Access Scientific jest producentem szerokiego spektrum wyrobów przeznaczonych do uzyskiwania dostępu naczyniowego i profilaktyki zakażeń, w tym produktów z serii POWERWAND™ – cewników do długotrwałego dostępu naczyniowego i cewników dożylnych pośredniej długości. Produkty z serii POWERWAND™ poszerzą katalog Smiths Medical w zakresie wyrobów przeznaczonych do uzyskiwania dostępu naczyniowego, dając specjalistom większy wybór rozwiązań w leczeniu pacjentów.

Wyroby POWERWAND™ to szereg rozwiązań przeznaczonych do uzyskiwania dostępu naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych. Ich skuteczność potwierdzono w 9 artykułach naukowych i na 9 plakatach naukowych. Stosowanie cewników do dostępu naczyniowego wiąże się z ryzykiem zakażeń krwi. Ostatnie badania kliniczne pokazują jednak, że infekcje takie nie występują w przypadku stosowania produktów POWERWAND™. Ustalono bowiem, że łącznie przez 35 tys. dni cewnikowania z ich zastosowaniem nie wystąpiły żadne infekcje bakteryjne. [1-3 ]

Korzystając z oferty produktów POWERWAND™, podmioty lecznicze mogą mieć pewność, że zapewniają pacjentom opiekę na wysokim poziomie. Nowy wyrób uzupełnia ofertę Smiths Medical obejmującą powszechnie stosowane cewniki dożylne Jelco® i porty naczyniowe Port-A-Cath®, poszerzając paletę dostępnych specjalistom rozwiązań.

„Przejęcie Access Scientific przez Smiths Medical podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości i rezultatów opieki medycznej, stawiając naszą firmę w czołówce producentów wyrobów przeznaczonych do uzyskiwania dostępu naczyniowego – powiedział JehanZeb Noor, dyrektor generalny Smiths Medical. - Uważamy, że transakcja ta wzmacnia naszą pozycję jako zaufanego źródła rozwiązań w zakresie dożylnego podawania leków i płynów. W obecnych czasach niepewności czujemy się uprzywilejowani, mając możliwość zaoferowania naszym klientom – kluczowym pracownikom służby zdrowia – dodatkowych możliwości w leczeniu pacjentów”.

Smiths Medical

Czołowy międzynarodowy dostawca specjalistycznych wyrobów i urządzeń medycznych. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim wyroby przeznaczone do dożylnego podawania leków, sprzęt stosowany w intensywnej terapii oraz urządzenia zabezpieczające. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths-medical.com.

Smiths Group

Istniejąca od 160 lat globalna spółka technologiczna. Dostarcza produkty i świadczy usługi, z których korzysta branża technologii medycznych, sektor bezpieczeństwa i obronności, przemysł, a także branża energetyczna, kosmiczna i lotnicza na całym świecie. Grupa zatrudnia ok. 22 tys. osób w ponad 50 państwach i jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths.com.

(1) Devries M, Lee J, Hoffman L. Infection free midline catheter implementation at a community hospital (2 years). American Journal of Infection Control. 2019;47(9):1118-1121.
(2) Caparas JV, Hung H-S. Vancomycin Administration Through a Novel Midline Catheter: Summary of a 5-Year, 1086-Patient Experience in an Urban Community Hospital. Journal of the Association for Vascular Access. 2017;22(1):38-41.
(3)
Pathak R, Patel A, Enuh H, Adekunle O, Shrisgantharajah V, Diaz K. The Incidence of Central Line–Associated Bacteremia After the Introduction of Midline Catheters in a Ventilator Unit Population. Infectious Diseases in Clinical Practice. 2015;23(3):131-134.

M. Devries działał w charakterze płatnego konsultanta Access Scientific.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dział relacji z mediami Smiths Medical:
e-mail: media.relations@smiths-medical.com
Ashley Voge
tel. 763-383-3111

Contacts

Dział relacji z mediami Smiths Medical:
e-mail: media.relations@smiths-medical.com
Ashley Voge
tel. 763-383-3111