Walton zatwierdza wypłatę łącznej kwoty 21,3 mln dolarów kanadyjskich na rzecz swoich inwestorów

PHOENIX--()--Walton, spółka zajmująca się inwestycjami w nieruchomości i zarządzaniem gruntami, ma przyjemność ogłosić, że w kwietniu zatwierdzono wypłatę na rzecz inwestorów łącznej kwoty 21315034 CAD. Środki zostaną wypłacone przez następujące podmioty zarządzane przez Walton: Roll-Up Corporation (RUC), McConachie Asset Management Corporation, U.S. Dollar 1 Corporation, U.S. Dollar 2 Corporation oraz WIGI Restructured Bond Corporation.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. akcjonariusze Roll-Up Corporation (RUC) otrzymali łącznie 8,3 mln CAD. RUC zarządzana jest przez spółkę Walton Global Investments, Ltd., którą utworzono z połączenia 132 kanadyjskich spółek gruntowych. Obecnie udziały w Walton ma 27 tys. akcjonariuszy. RUC posiada łącznie ok. 8714 ha niezagospodarowanych gruntów na kluczowych rynkach rozwijających się na terenie całych Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Z kolei w dniu 30 kwietnia 2020 r. należąca do Walton spółka McConachie Asset Management Corporation wypłaciła łączną kwotę 5515035 CAD z tytułu obligacji korporacyjnych. Obejmuje ona zarówno kapitał, jak i odsetki. McConachie to inwestycja mieszkaniowa w Edmonton w prowincji Alberta. Walton pełni w niej funkcję inwestora zastępczego. W minionym roku spółka Walton zakończyła wszystkie ważniejsze prace budowlane. Na wszystkie pozostałe działki zawarto już umowy. Spółka cały czas śledzi wpływ sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na realizację inwestycji.

Ponadto dnia 4 kwietnia 2020 r. Walton wypłaciła kwoty 924999,97 CAD i 274999,94 odpowiednio z U.S. Dollar 1 Corporation i U.S. Dollar 2 Corporation.

Spółka WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC) natomiast w dniu 5 maja 2020 r. dokonała wypłaty środków pieniężnych o wartości 6300000 CAD. Jest to pierwsza wypłata dokonana przez ten podmiot.

„Wszystkich pięć podmiotów należących do Walton rozpoczęło rok 2020 bardzo dynamicznie. Cieszymy się z możliwości podzielenia się zyskami z inwestorami. Cały czas bacznie obserwujemy wpływ pandemii COVID-19, pracując nad zawarciem i realizacją możliwie jak największej liczby transakcji poprzez zastosowanie opracowanych wcześniej strategii awaryjnych. Stosowany przez Walton model zarządzania nieruchomościami stanowi doskonałą szansę dla firm budowlanych i inwestorów. Liczymy, że do końca roku uda nam się zawrzeć dodatkowe transakcje” - powiedział Bill Doherty, dyrektor generalny Walton Group of Companies.

Walton

Walton jest spółką prywatną zajmującą się inwestycjami w nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami gruntowymi. Jej działalność od przeszło 40 lat skupia się na strategicznie położonych gruntach na najbardziej rozwojowych rynkach. W imieniu inwestorów i partnerów biznesowych spółka zarządza nieruchomościami na terenie Ameryki Północnej o łącznej wartości 3,8 mld USD. Walton jest właścicielem albo zarządcą ponad 42 tys. ha gruntów na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Do najważniejszych podmiotów działających w ramach grupy Walton zaliczają się Walton Global Holdings, Walton International Group oraz Walton Development and Management. Więcej informacji można znaleźć na stronie Walton.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla mediów:
Jennifer Whittle
LAVIDGE
tel. 480-236-2761
e-mail: Jwhittle@lavidge.com

Contacts

Dla mediów:
Jennifer Whittle
LAVIDGE
tel. 480-236-2761
e-mail: Jwhittle@lavidge.com