Mary Kay Inc. poskytla téměř 10 miliónů dolarů na podporu celosvětového boje proti COVID-19

David Holl, Chairman and Chief Executive Officer, Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Ve snaze pomoci zpomalit šíření pandemie COVID-19 a podpořit pracovníky v první linii, firma Mary Kay Inc. přispěla dary v hodnotě téměř 10 miliónů dolarů v zemích, kde působí, a také po celém světě v nejvíce potřebných místech. Společnost Mary Kay Inc. poskytla jednak finanční dary, ale také hygienické a dezinfekční prostředky a distribuční kanály.

“Obrovské dopady této pandemie na ekonomiku a celosvětovou populaci ještě v plném rozsahu nějakou dobu nebudeme schopni vyčíslit,” řekl David Holl, předseda představenstva a generální ředitel firmy Mary Kay Inc. “Nicméně již dnes víme následující: lidé trpí a tato nevídaná krize, jakou jsme dosud nezažili, vyžaduje, aby se každý snažil v rámci svých možností pomáhat. Je naší odpovědností pomáhat těm, které tento virus postihl, a to jak přímo, například prostřednictvím našich pracovníků v první linii, nebo nepřímo, například ženám a dětem, které se v tomto těžkém období stávají stále častěji obětí domácího násilí.”

V reakci na globální pandemii COVID-19 společnost Mary Kay Inc., její sesterské firmy po celém světě a čtyři nadace v Kanadě, Brazílii, Číně a Spojených státech amerických, které firma financuje, poskytly následující podporu pracovníkům v první linii a národním organizacím odpovědným za boj s touto pandemií po celém světě:

Podpora pracovníků v první linii:

• Firma reorganizovala své výrobní kapacity a zaměřila se hlavně na výrobu potřebných produktů, jako jsou prostředky pro osobní hygienu a dezinfekci rukou a vyrobené výrobky poskytla téměř 20 zdravotnickým organizacím, 1000 nemocnic a 1,5 milionu osob v první linii, jako jsou lékaři, zdravotníci a další pracovníci po celém světě.

• Ve snaze podpořit Síť globální pohotovosti a reakce na vypuknutí epidemie (GOARN - Global Outbreak Alert and Response Network) firma Mary Kay poskytla dary v podobě dezinfekčních prostředků na ruce Panamerické zdravotnické organizaci (Pan American Health Organization - PAHO) a regionální pobočce Světové zdravotnické organizace pro Ameriku (PAHO/WHO). Tento dar slouží jako pomoc státům na americkém kontinentě pro boj s pandemií COVID-19.

• Firma darovala desinfekční prostředky na ruce mezinárodní humanitární organizaci CARE s cílem podpořit její úsilí v boji proti COVID-19 v 63 rozvojových zemích Asie, Afriky, Evropy a Blízkého východu, které se musí s touto krizí vypořádat s velice omezenými zdroji.

• Firma Mary Kay Inc. se zapojila do nové akční platformy pro boj s nákazou COVID-19 (COVID Action Platform), kterou založilo Světové ekonomické fórum s podporou Světové zdravotnické organizace. Cílem této globální platformy, která je první svého druhu, je přijímat v rámci podnikatelského sektoru společná opatření na ochranu zdraví a živobytí postižených osob, podporovat podnikatele zasažené pandemií v dalším podnikání a mobilizovat podpůrné a pomocné aktivity na boj proti COVID-19. Tato platforma vytvoří mechanizmy pro poskytování dezinfekčních prostředků na ruce zdravotnickým týmům po celém světě, a to zejména v místech, kde tyto tolik potřebné produkty nejsou normálně dostupné.

• Firma ve spolupráci s výborem PCPC (Personal Care Products Council - Výbor pro produkty pro osobní hygienu) a s organizací Feeding America bude poskytovat dezinfekční prostředky na ruce organizacím, které je potřebují.

• Firma darovala dezinfekční prostředky na ruce zdravotnickým zařízením a nemocnicím v deseti pandemií nejvíce zasažených městech Spojených států amerických.

• Podpora v okolí centrály firmy Mary Kay a také v okolí výrobních podniků společnosti:

o Centrála společnosti Mary Kay Inc. poskytla dezinfekční prostředky na ruce a další produkty pracovníkům v první linii v okrese Dallas, policejnímu oddělení ve městě Addison, zdravotnickým zařízením Tenet Healthcare, Baylor Scott & White Health, UT Southwestern Medical Center, Steward Health Care, HCA Hospital Network, Christus Health, Medical City Dallas, Parkland Health and Hospital a také nemocnici Kay Bailey Hutchison Convention Center Pop-Up Hospital.

o V texaském Lewisville, kde je jeden z globálních výrobních závodů firmy Mary Kay inc. firma poskytla dezinfekční prostředky na ruce místním pracovníkům v první linii a policejnímu oddělení ve městě Lewisville.

o Firma Mary Kay Inc. poskytla dezinfekční prostředky na ruce také zdravotnickým zařízením a pracovníkům v první linii ze sousedního okresu Tarrant.

Podpora prevence domácího násilí a podpora pro potřebné organizace:

• Nadace Mary Kay Foundation (Spojené státy americké) oznámila, že začala přijímat žádosti o granty v boji proti pandemii COVID-19, které nabízí finanční podporu organizacím zabývajícím se ochranou a prevencí před domácím násilím. Tři organizace poskytující přístřeší obětem domácího násilí v Dallasu a okolí, konkrétně pak organizace Friends of the Family z okresu Denton, organizace The Family Place a centrum Hope’s Door New Beginning Center, obdržely každá částku 25 tisíc dolarů na podporu svých služeb a programů. Nadace firmy Mary Kay také darovala 75 tisíc dolarů organizaci Genesis Women’s Shelter & Support a její konferenci CCAW (Conference on Crimes Against Women), a to ve spolupráci s policejním oddělením v Dallasu. Cílem této podpory je ukončit veškeré násilí vůči ženám.

• Nadace The Mary Kay FoundationSM (Spojené státy americké), obchodní ředitelé firmy Mary Kay a emeritní obchodní ředitelé firmy Mary Kay darovali dezinfekční prostředky na ruce téměř 500 organizacím, poskytujícím přístřeší obětem domácího násilí po celých Spojených státech amerických s cílem zajistit zdravé a bezpečné prostředí ženám a dětem, které hledají přístřeší z důvodu domácího násilí. Těchto 500 organizací poskytne každý rok přístřeší více než 1,5 milionům obětem domácího násilí z řad žen a dětí z celých Spojených států amerických.

• Na začátku letošního roku poskytla charitativní nadace firmy Mary Kay v Kanadě (The Mary Kay Ash Charitable Foundation) granty v celkové hodnotě 100 tisíc dolarů celkem 10 organizacím, které nabízí přístřeší obětem domácího násilí. Tato charitativní nadace se rozhodla svou podporu rozšířit a poskytne menší dary téměř 40 dalším organizacím, které poskytují přístřeší obětem domácího násilí a dodá dezinfekční prostředky téměř 50 zařízením, kde jsou oběti domácího násilí ubytovány.

• Brazilský institut Instituto Mary Kay poskytl neziskové organizaci Fala Mulher finanční dar na nákup nezbytných ochranných prostředků (jako jsou dezinfekce rukou, ochranné rukavice a masky) tak, aby byla zajištěna péče pro oběti domácího násilí.

Ostatní podpora:

• Charitativní fond firmy Mary Kay v Číně (The Mary Kay China Charity Fund) poskytl finanční dar nadaci Amity Foundation (nezávislá čínská nadace poskytující podporu v oblasti veřejného zdraví, pomoc při katastrofách a epidemiích a dalších krizových situacích) a pomohl také pracovníkům, kteří jako první bojovali s epidemií COVID-19 v čínském Wu-chanu. Čínská pobočka firmy Mary Kay také darovala potraviny, prostředky na péči o pokožku a ruce zdravotnickým a dobrovolníkům v první linii boje proti této pandemii.

• Brazilská pobočka firmy Mary Kay a institut Instituto Mary Kay poskytly finanční dar nadaci FIOCRUZ - Oswaldo Cruz Foundation na výrobu 5000 moderních testů na COVID-19 pro veřejné nemocnice a finanční dar městu S?o Paulo na nákup plicních ventilátorů. Navíc poskytly finanční dar Ministerstvu zdravotnictví na nákup speciálních ochranných obleků a pomůcek pro pracovníky na jednotkách intenzivní péče ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

• Mexická pobočka firmy Mary Kay poskytne prostředky na dezinfekci rukou následujícím potřebným organizacím a komunitám: Bancos de Alimentos de Mexico (Mexická síť potravinových bank), Unidas Contigo Monterrey (organizace šířící povědomí o rakovině prsu) a Fondo Semillas Mexico (fond na prevenci domácího násilí).

• Ruská pobočka firmy Mary Kay darovala hygienické a dezinfekční prostředky pracovníkům v první linii ve Sklifofoském ústavu první pomoci v Moskvě a na jednotce intenzivní péče nemocnice A.S. Puchkova v Moskvě.

• Navíc firma Mary Kay poskytuje na boj proti pandemii COVID-19 po celém světě i v zemích, kde působí, další podporu a pomoc.

Citace hlavních partnerů v první linii:

Dr. Ciro Ugarte, ředitel organizace PAHO Health Emergencies

“Děkujeme společnosti Mary Kay za velkorysý dar v podobě dezinfekčních prostředků na ruce, který poskytla panamerické zdravotnické organizaci PAHO (Pan American Health Organization) a regionální pobočce Světové zdravotnické organizace pro Ameriku (PAHO/WHO). Tento dar nám pomůže rychleji se vypořádat s pandemií COVID-19, zpomalit šíření viru ve zdravotnických zařízeních v Americe a také ochránit zdravotníky, kteří jsou v první linii boje proti této pandemii.”

Michelle Nunn, prezidentka a generální ředitelka mezinárodní humanitární organizace CARE

“Organizace CARE každý den pomáhá v těch nejzranitelnějších oblastech s nejkřehčími systémy zdravotní péče. V době pandemie je život v těchto komunitách ještě těší. Dezinfekční prostředky na ruce jsou důležitým produktem k tomu, abychom zabránili dalšímu šíření COVID-19, a to zejména v místech s omezeným přístupem k pitné vodě a hygieně, kde je obtížné zajistit dodržování rozestupů mezi lidmi. Proto jsme společnosti Mary Kay vděčni za její velkorysý dar, který pomůže ochránit ty nejvíce zranitelné.”

Pat Drury, manažer Světové zdravotnické organizace pro síť GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network)

“Posláním sítě GOARN (Síť globální pohotovosti a reakce na vypuknutí epidemie - Global Outbreak Alert and Response Network) je, ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, poskytovat široké veřejnosti informace o epidemiích a přijatých opatření po celém světě. Do této sítě jsou zapojeny partnerské organizace a úřady z celého světa, které pomáhají zlepšit informovanost obyvatelstva a poskytují lidem kvalitní zdravotnické informační zdroje. To přispívá k záchraně životů v místech, které jsou epidemiemi nejvíce ohroženy. Vzhledem k tomu, že během pandemie COVID-19 slavíme 20. výročí našeho založení, je naše poslání nyní důležitější než kdykoli předtím. Jménem těch, kteří z tohoto velkorysého daru budou těžit, velice společnosti Mary Kay za její dar děkujeme.”

Zara Ingilizian, ředitel Světového ekonomického fóra pro spotřební průmysl a budoucnost spotřebitelských platforem

“Světové ekonomické fórum (The World Economic Forum - WEF), ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization - WHO), prostřednictvím své akční platformy COVID-19 (COVID-19 Action Platform), mobilizuje všechny své členy k ochraně životů a živobytí všech lidí postižených touto nemocí. Tato pandemie vyžaduje celosvětovou spolupráci vlád, mezinárodních organizací a podnikatelského sektoru. Firmy ze sektoru spotřebního zboží, jako je například Mary Kay, a jejich dary v podobě čistících a dezinfekčních přípravků pomáhají zachraňovat lidské životy a hrají důležitou roli v ochraně zdraví pracovníků, zdravotníků i spotřebitelů.”

Citace partnerů, organizací, které se zabývají prevencí před domácím násilím a zaváděním opatření na zmírnění dopadů této krize:

Michelle Nunn, prezidentka a generální ředitelka mezinárodní humanitární organizace CARE

“V chudých, nestabilních a válkou zasažených zemích, onemocnění COVID-19 podstatným způsobem zhoršuje již tak velké potíže, kterým ženy a dívky v těchto oblastech musí čelit, včetně genderového násilí. Musíme zajistit, abychom při přijímání opatření proti COVID-19 nezapomněli na nejzranitelnější a nejopomíjenější lidi. Velkorysý dar nadace The Mary Kay Foundation pomůže během této krize ochránit ženy a dívky před genderovým násilím a dalšími hrozbami.”

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty, Mary Kay Ashová založila svou kosmetickou firmu před více než 56 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se věnuje výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, kosmetiku pro barvení vlasů, doplňky stravy a parfémy. Firma Mary Kay podporuje ženy a jejich rodiny díky spolupráci s různými organizacemi z celého světa, které se zabývají podporou výzkumu rakoviny, ochranou obětí domácího násilí a podporováním dětských snů. Původní vize paní Mary Kay Ashové se tak i nadále naplňuje a každý den se posouváme o „jednu rtěnku vpřed“. Více informací najdete na webových stránkách MaryKay.com.

O nadaci The Mary Kay Foundation

Nadace The Mary Kay Foundation se snaží naplnit sen Mary Kay Ashové, která chtěla zlepšit kvalitu života žen po celém světě. Proto vybíráme finanční prostředky, které investujeme do průlomového výzkumu rakoviny s cílem najít lék na nádorová onemocnění, která postihují převážně ženy. Kromě toho investujeme také do boje proti domácímu násilí proti ženám.

Od roku 1996 přispěla nadace The Mary Kay Foundation částkou více než 80 milonů dolarů různým organizacím, které se snaží toto dvojjediné poslání naplňovat.

Nadace navíc podporuje iniciativy zaměřené na podporu povědomí o nádorových onemocněních, podporu komunitních programů a změny legislativy, které mají pomoci udělat svět pro ženy lepším a bezpečnějším.

Společně můžeme udělat svět pro ženy lepší.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak můžete pomoci vzdělávat, stát se dobrovolníky nebo poskytnout dary na podporu naší život zachraňující práce a na podporu zdraví a kvality života žen, navštivte webové stránky marykayfoundation.org a sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com
Zdroj: Mary Kay Inc.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com
Zdroj: Mary Kay Inc.