Zynga ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020

Najwyższy przychód w pierwszym kwartale i wartość portfela zamówień w historii Zynga;

Liczba zamówień z oferty usług typu live osiąga lepszy wynik niż przewidywano;

Zwiększenie wytycznych dotyczących przychodów i wartości portfela zamówień na cały rok 2020.

Download

ZYNGA ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

SAN FRANCISCO--()--Spółka Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) podała dziś swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał kończący się 31 marca 2020, publikując podsumowanie przychodów w pierwszym kwartale 2020 r. (ang. Q1 2020 Quarterly Earnings Letter) na swojej stronie w części pt. „Relacje z inwestorami” (ang. Investor Relations). Dokument znajduje się w załączeniu niniejszej informacji prasowej, jest również dostępny na stronie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

W tym wyjątkowym czasie misja Zynga, by łączyć ludzi poprzez gry, stała się jeszcze ważniejsza dla naszej firmy. Ludzie na całym świecie przebywają w kwarantannie domowej i wraz z przyjaciółmi i rodzinami korzystają z gier społecznościowych jako niesamowicie zajmującego i łatwo dostępnego środka komunikacji i łączenia ludzi ze sobą – powiedział Frank Gibeau dyrektor generalny Zynga. - Jestem naprawdę dumny z tego, jak zespoły Zynga odpowiedziały na obecną sytuację zabezpieczając ciągłość dostaw wysokiej jakości usług typu live games dla milionów graczy na całym świecie. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za możliwość zapewnienia rozrywki i połączenia ludzi ze sobą, jak również poczucia wspólnoty w czasie trwania pandemii”.

Dodatkowo zarząd Zynga zorganizuje telekonferencję w celu omówienia wyników spółki. Konferencja rozpocznie się dziś o godz. 14:00 PST (17:00 EST). Pytania można zadawać drogą telefoniczną, a Zynga zobowiązuje się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich.

Telekonferencja jest dostępna za pośrednictwem http://investor.zynga.com. Retransmisja będzie dostępna na stronie po konferencji lub pod następującymi numerami:

  • bezpłatna linia telefoniczna: (800) 537-0745;
  • numer dla połączeń międzynarodowych: (253) 237-1142;
  • identyfikator konferencji: 7576703.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku i na blogu Zynga.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące, m.in udziału wzrostu spółki i wprowadzenia nowych tytułów na rynek. Wypowiedzi te cechują się obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „perspektywa”, „przewidywany” „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa”, „ma na celu”, „oczekuje”. Wypowiedzi wyrażone w czasie przyszłym zazwyczaj mają charakter wypowiedzi prognozujących. Wykonanie lub powodzenie działań zawartych w takich wypowiedziach prognozujących wiąże się ze znacznym ryzykiem, niepewnością i założeniami. Nie należy nadmiernie polegać na prognozach, które opierają się na informacjach dostępnych w dniu publikacji niniejszego komunikatu. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji takowych wypowiedzi prognozujących. Dalsze informacje na temat ich ryzyka, wątpliwości i założeń są lub będą opisane bardziej szczegółowo w naszych publicznie dostępnych sprawozdaniach składanych na potrzeby Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych („SEC"), których kopie można uzyskać odwiedzając naszą stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC: www.sec.gov.

Uwagi od redaktora:

Aby pobrać dodatkowy, alternatywny materiał filmowy lub dźwiękowy Zynga oraz grafiki do gier należy wejść na stronę: https://bit.ly/ZyngaQ12020Earnings

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakty z inwestorami
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com

Contacts

Kontakty z inwestorami
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com