Ontex Q1 2020 resultaten: stevige vooruitgang van LFL omzet en Recurrente EBITDA stevig

 • Snelle maatregelen voor aanpassing aan de COVID-19-omstandigheden: Waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze collega's; donaties aan onze gemeenschap; uitmuntende prestaties van onze teams om aan de toegenomen volumevraag te voldoen
 • Stevige omzetgroei: €574 miljoen op gerapporteerde basis (+6,8% op vergelijkbare basis – LFL) – gedreven door volumegroei in onze drie productcategorieën met een sterke stijging van de aankopen in maart
 • Sterke groei van recurrente EBITDA: €66 miljoen (€78 miljoen aan constante wisselkoersen), +48% aan constante wisselkoersen, voornamelijk dankzij de stijgende bijdrage van T2G-initiatieven, lagere grondstoffenindexen en omzetgroei
 • Sterke liquiditeitspositie zonder vervaldagen op korte termijn en versterkte financiering van activiteiten
 • Nettoschuld strak opgevolgd op €871 miljoen, dankzij continue stricte discipline op het vlak van werkkapitaal en kapitaalsinvesteringen

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (BSE:ONTEX) (Euronext Brussels: ONTEX) kondigt vandaag haar resultaten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020.

Charles Bouaziz, CEO van Ontex, licht toe: “In het kader van de COVID-19-pandemie heeft Ontex snelle en doortastende maatregelen getroffen om de gezondheid van onze werknemers veilig te stellen en bij te dragen aan de gemeenschap waarin we actief zijn. De uitmuntende prestaties van onze teams en proactief management van de toeleveringsketen hebben Ontex toegelaten om een betrouwbare levering van noodzakelijke goederen te kunnen garanderen om te voldoen aan de sterk gestegen vraag van klanten als gevolg van de lockdownmaatregelen in maart in onze belangrijkste markten. Ik wil onze teams in de hele Groep en onze zakenpartners graag bedanken voor hun uitstekende reactie op deze crisissituatie. Onze uitstekende eerste kwartaalprestaties weerspiegelden de flexibiliteit van de onderneming, en de vooruitgang van T2G, dat volgens plan blijft verlopen voor betere operationele en commerciële prestaties. We blijven de kosten, het werkkapitaal en de kapitaalsinvesteringen strikt opvolgen. De vraag kent een duidelijke daling in april na een sterke maand maart en de visibiliteit op langere termijn blijft laag. Terwijl we door de huidige turbulentie navigeren, blijven we gericht op de transformatie van Ontex om onze stakeholders meerwaarde te kunnen bieden.”

Kerncijfers voor Q1 2020

 

Eerste kwartaal

In miljoen €, behalve per aandeel data

2020

2019

Evolutie

LFL Omzet

583,2

546,2

+6,8%

Gerapporteerde omzet

574,2

546,2

+5,1%

Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen

78,4

53,0

+48,0%

Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen

13,4%

9,7%

+370 bps

Recurrente EBITDA

66,0

53,0

+24,6%

Rec. EBITDA-marge

11,5%

9,7%

+180 bps

Netto schuld

871,1

940,1

-7,3%

Netto schuld / LTM Rec. EBITDA

3,37x

3,74x

-0,37x

Toelichting van toepassing op dit document

Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen).

Alle definities van de Alternatieve Preformantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in de sectie Bedrijfsinformatie.

Door afronding is het mogelijk dat de som van de gepresenteerde cijfers niet precies overeenstemmen met de gepresenteerde totalen, en weerspiegelen percentages mogelijk niet precies de absolute cijfers.

Update van onze reactie op COVID-19

Zoals vermeld in onze update van 9 april 2020 richt onze hele organisatie al haar inspanningen op het waarborgen van veilige werkomstandigheden en de levering van noodzakelijke hygiëneproducten aan onze klanten in het kader van de COVID-19-pandemie.

De gezondheid en veiligheid van al onze Ontex-collega's is onze hoogste prioriteit. Sinds de verspreiding van het COVID-19-virus naar landen waar wij actief zijn, hebben we alle richtlijnen van de relevante autoriteiten opgevolgd. Als werken op afstand niet mogelijk is, nemen we extra maatregelen die verder gaan dan de richtlijnen om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

We verbinden ons om consumenten en klanten van dienst te zijn die afhankelijk zijn van een ononderbroken levering van persoonlijke hygiëneproducten die noodzakelijk zijn in het dagelijkse gebruik. Al onze productie- en toeleveringsketens functioneren dankzij onze constant bijgewerkte bedrijfsplannen voor continuïteit, waaronder onvermoeibaar samenwerken met overheden, klanten en leveranciers van wie de ondersteuning van het grootste belang was.

We blijven de vele gemeenschappen waarin we wonen en werken ondersteunen met productdonaties en veiligheidsmiddelen waar veel vraag naar is zoals veiligheidshandschoenen van derde partijen voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en sociale hulporganisaties.

Sterke liquiditeitspositie zonder vervaldagen in de nabije toekomst; financiering van de Ontex activiteiten verstevigd

Zoals aangegeven op 9 april 2020 richten we ons te allen tijde op het behoud van gepaste liquiditeit en financiering van onze activiteiten. Het bedrijf treft maatregelen om de operationele uitgaven strict op te volgen, het werkkapitaal strak te beheren en de plannen op het vlak van investeringsuitgaven te herzien en die te richten op cruciale projecten.

Geen kapitaalsaflossingen zijn verschuldigd voor onze twee termijnleningen, die in totaal €850 miljoen bedragen waarvan €750 miljoen momenteel is opgenomen, voordat ze in november 2022 en november 2024 vervallen.

Op 31 maart 2020 was €30 miljoen opgenomen van de gesyndiceerde revolving kredietfaciliteit van €300 miljoen die in november 2022 afloopt. Als gevolg van de huidige economische onzekerheid hebben we als voorzorgsmaatregel besloten de resterende €270 miljoen van de revolving kredietfaciliteit op te nemen met als doel financiële flexibiliteit te verschaffen indien nodig.

Huidige vooruitzichten voor Q2 2020

Hoewel de visibiliteit van de toekomstige effecten van COVID-19 laag is, nemen we op dit moment het volgende waar:

 • Vraag: Na de sterke stijging van de vraag in maart in Europa en verscheidene regio’s in AMEAA, kent de vraag, zoals verwacht, een duidelijke daling in april. We houden de economische impact van de pandemie goed in de gaten en controleren hoe dit de vraag naar onze producten, de distributiekanalen en het consumentengedrag beïnvloedt. Structurele evoluties blijven op dit moment moeilijk waarneembaar.
 • Toeleveringsketen: Alle productievestigingen blijven geopend zonder belangrijke onderbrekingen tot nu toe. We richten ons op het voldoen aan meer fluctuerende vraagpatronen door gebruik te maken van ons groot aantal flexibele productielocaties en toeleveringsketens.
 • Grondstoffen:Via het sterke leveranciersnetwerk dat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, konden we al vanaf het begin van de pandemie steeds beschikken over de belangrijkste grondstoffen. Huidige grondstoffenindexen geven recente opeenvolgende prijsstijgingen aan van fluffpulp (in US dollar), wat dit jaar een beperkte invloed zal hebben op onze aankoopprijzen, en neergaande tendensen van aardoliederivaten.
 • Wisselkoersen:Sterke ongunstige valutafluctuaties (devaluatie van verschillende functionele valuta ten opzichte van de euro) begonnen in februari en namen toe in maart. Het volle effect daarvan zal merkbaar zijn in Q2.

Vooruitzichten FY 2020

Als toonaangevende leverancier van kwalitatieve hygiëneproducten voor retailmerken, voornamelijk in Europa, en als exploitant van sterke lokale merken in onze overige markten, geloven we dat we goed gepositioneerd zijn om het hoofd te bieden aan het lastiger economisch klimaat die de koopkracht van consumenten zal beïnvloeden.

Desalniettemin, ondanks de stevige Q1 2020 omzetprestatie, rekening houdende met de huidige onzekerheden verbonden aan de duur van de pandemie en de gevolgen ervan op onze activiteiten, supply chain partners en klanten, evenals de hoge volatiliteit van wisselkoersen, hebben we op 9 april 2020 aangekondigd om de vooruitzichten voor 2020, zoals gecommuniceerd op 4 maart 2020 bij de publicatie van de resultaten voor het volledige boekjaar 2019, op te schorten.

We zullen geupdate vooruitzichten voor dit jaar delen van zodra de omstandigheden zich stabiliseren en er meer duidelijkheid is. Op dat moment zullen we een update geven over de voortgang van onze doelen voor prestatieverbetering voor 2021.

Operationeel Overzicht: Producten

In miljoen €

Eerste kwartaal

2020

2019

% ∆ zoals gerapporteerd

% ∆ o.b.v. LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

574,2

546,2

+5,1%

+6,8%

Babyverzorgingsproducten

328,3

311,4

+5,4%

+7,3%

Incontinentieproducten voor volwassenen

177,1

173,7

+1,9%

+3,4%

Dameshygiëneproducten

62,0

54,2

+14,3%

+14,7%

Overige

6,8

6,9

-1,5%

+4,7%

De omzet van de categorie Babyverzorgingsproducten liet een sterke groei zien in Q1 2020, toename met 7,3% ten opzichte van vorig jaar. De verkoop van babyluiers en -broekjes steeg ruim boven de vergelijkbare periode in 2019. Dit was het geval bij retailmerken, die wij verkopen aan toonaangevende retailers in Europa en steeds sterker in de VS, alsook bij onze eigen portefeuille van lokale merken in AMEAA.

De omzet in de categorie Incontinentieproducten voor volwassenen (Adult Inco) steeg in Q1 2020 met 3,4%. De groei was te zien in de belangrijkste producttypes, waaronder een sterke stijging in broekjes voor volwassenen. De omzet van Adult Inco in de retailkanalen lag 11% hoger, dankzij de hogere verkoopcijfers van Ontex-merken in AMEAA en retailermerken in Europa. De verkoop in de institutionele kanalen was iets lager zoals verwacht wegens een tijdelijke opschorting van een leveringscontract tussen oktober 2019 en maart 2020, maar dit is sinds april 2020 volledig hervat.

De omzet van Q1 2020 in de categorie Dameshygiëneproducten is sterk gestegen, +14,7% vergeleken met een jaar geleden. Hogere verkoopcijfers werden gemeld in Europa waar het grootste deel van onze omzet wordt gegenereerd, en in AMEAA waar een blijvende sterke vraag naar producten zoals tampons van biologisch katoen te zien was.

Operationeel Overzicht: Divisies

 

Eerste kwartaal

In miljoen €

2020

20191

% ∆ zoals gerapporteerd

% ∆ o.b.v. LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

574,2

546,2

+5,1%

+6,8%

Europa

250,1

233,7

+7,0%

+7,7%

AMEAA

213,5

199,5

+7,0%

+10,7%

Healthcare

110,6

113,0

-2,1%

-2,1%

1 De omzet van 2019 in AMEAA en Healthcare werd aangepast als gevolg van een herschikking van klantenverantwoordelijkheden tussen deze Divisies vanaf 1 januari 2020, zonder impact op de totale Ontex omzet. Details worden toegelicht in bijlage.

Europa

Onze Divisie Europa plukte de vruchten van de sterke stijging van de vraag in maart, wat resulteerde in een omzetgroei van +7,7% in Q1 2020. Alle drie de productcategorieën boekten een hogere omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met een brede geografische groei. Terwijl ervan uitgegaan wordt dat de aanleg van voorraden in maart als gevolg van de lockdownmaatregelen voor COVID-19 in onze grootste markten de komende maanden de verkoopcijfers zullen beïnvloeden, omdat consumenten eerst hun thuisvoorraad zullen gebruiken, toonden de omzetprestaties van Q1 aan dat ons team flexibel is om snel te reageren op veranderingen in de klantenbehoeften bij het leveren van essentiële, niet-discretionaire persoonlijke hygiëneproducten. We blijven voortbouwen op onze sterke punten om toonaangevende retailers in Europa te ondersteunen en hun activiteiten in deze belangrijke producten voor dagelijks gebruik, te laten groeien.

Americas, Middle East, Africa and Asia (AMEAA)

Onze AMEAA Divisie begon het jaar sterk en liet een gezonde omzetgroei zien van +10,7% in Q1 2020. Blijvende omzetgroei in deze Divisie bevestigt onze strategie om lokale merken in opkomende markten te stimuleren en aantrekkelijke kansen in Noord-Amerika te benutten door gebruik te maken van onze uitgebreide ervaring met retailermerken in Europa en door snelgroeiende lifestyle-merken te leveren. In Amerika waren zowel Brazilië als de VS goed op weg, gestimuleerd door het aanleggen van voorraden door consumenten voorafgaand aan de lockdownmaatregelen, en ook Mexico liet sterke prestaties zien. De omzetcijfers van Q2 weerspiegelen tot op zekere hoogte een minder sterke vraag omdat voorzorgsaankopen afnemen en de economische vertraging zich doorzet. De verkopen in MEAA stegen ook en toonden veerkracht ondanks tijdelijke gevolgen op sommige markten zoals beperkte liquiditeit van klanten en winkelsluitingen als preventieve maatregel voor COVID-19.

Healthcare

De omzet in Q1 2020 van onze Healthcare Divisie daalde met 2,1% ten opzichte van een hoge vergelijkbare basis in dezelfde periode vorig jaar. De daling in de omzet kwam voort uit de tijdelijke opschorting van een leveringscontract dat al eerder in dit bericht werd genoemd en dat begin april 2020 is hervat. De volledige impact van de opschorting werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging in omzet in maart, alsook door een voortdurende groei van self-pay- en e-commerce-activiteiten.

Recurrente EBITDA

De recurrente EBITDA voor Q1 2020 steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar, met 48% aan constante wisselkoersen tot €78,4 miljoen. De recurrente EBITDA marge aan constante wisselkoersen steeg met 370 basispunten tot 13,4%. Deze sterke verbetering is voornamelijk gedreven door significante besparingen en overige winsten, omdat de ‘self-help’ maatregelen van T2G blijven vooruitgang boeken, wat in stevige nettobesparingen resulteert na het oplopen van stijgende operationele kosten. Lagere grondstoffenindices en groei van de toplijn vormen eveneens belangrijke factoren voor de verbetering van de marge. In een turbulente omgeving blijven we investeren in sales en marketing om onze merken en producten te ondersteunen. Sterke wisselkoerstegenwinden begonnen te wegen op de gerapporteerde winstgevendheid vanaf midden februari, met een verwachte nadelige impact van -€12,4 miljoen voor het kwartaal. Aldus bedroeg de gerapporteerde recurrente EBITDA €66,0 miljoen met een marge van 11,5%.

Bedrijfsinformatie

Het persbericht hierboven en de bijhorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie maanden dat eindigde op 31 maart 2020 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van 5 mei 2020.

CONFERENCE CALL

Het management zal een presentatie organiseren voor investeerders en analisten op 6 mei 2020 om 9:00 am CET/8:00 am UK.

Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op: http://www.ontexglobal.com/

Als u wenst deel te nemen aan de conference call, gelieve 5 tot 10 minuten op voorhand in te bellen via onderstaande info:

België

+32 (0)2 404 0659

Frankrijk

+33 (0)1 70 72 25 50

Duitsland

+49 (0)69 2222 25574

Verenigd Koninkrijk

+44 (0)330 336 9125

Verenigde Staten

+1 323-794-2093

Toegangscode:

8372767

FINANCIële kalender 2020

Jaarlijkse algemene vergadering

25 mei 2020

H1 2020

30 juli 2020

Q3 2020

4 november 2020

Alternatieve performantie-indicatoren

Alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) worden opgenomen in dit persbericht, omdat het management ervan overtuigd is dat deze veel gebruikt worden door bepaalde investeerders, beursanalisten en andere belanghebbenden als bijkomende maatstaf voor het beoordelen van prestaties en liquiditeit. De alternatieve performantie-indicatoren kunnen in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardig genoemde indicatoren van andere ondernemingen en hebben hun beperkingen als analytisch instrument. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de analyse van onze operationele resultaten, onze performantie of onze liquiditeit onder IFRS.

Omzet op vergelijkbare basis (LFL)

Omzet op vergelijkbare basis of LFL (Like-for-Like) wordt gedefinieerd als de omzet aan constante wisselkoers exclusief wijzigingen in de consolidatiekring of Fusies en Acquisities

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

Opbrengsten en kosten die opgenomen zijn onder de rubriek “niet-recurrente opbrengsten en kosten” zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan transacties, projecten en aanpassingen aan de waarde van activa en verplichtingen die zich voordoen in de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd vanwege hun omvang of aard omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep. De niet-recurrente opbrengsten en kosten hebben betrekking op:

 • kosten verbonden aan overnames;
 • wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;
 • wijzigingen in de groepsstructuur, herstructureringskosten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;
 • bijzondere waardeverminderingen op active en significante geschillen.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en
 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

EBITDA en recurrente EBITDA en verbonden marges

EBITDA wordt gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen. Recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten. De EBITDA marges zijn de EBITDA en de recurrente EBITDA gedeeld door de omzet.

Netto financiële schuld/ LTM Recurrente EBITDA ratio (Leverage)

Netto financiële schuld wordt berekend door de korte termijn- en lange termijnschuld op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. LTM recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten voor de laatste twaalf maanden (LTM).

2020 Structure

2019

Ontex Gerapporteerde omzet In miljoen €

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Group

546,2

568,1

574,4

592,6

2.281,3

Europe

233,7

235,4

238,0

249,7

956,9

AMEAA

199,5

223,2

225,1

235,1

882,9

Healthcare

113,0

109,4

111,3

107,8

441,6

% ∆ o.b.v. LFL

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-1,5%

-1,1%

0,2%

-1,4%

-1,0%

Europe

-6,7%

-10,0%

-6,0%

-2,8%

-6,4%

AMEAA

5,7%

10,0%

7,1%

0,4%

5,6%

Healthcare

-2,0%

-0,1%

1,3%

-2,0%

-0,7%

% ∆ zoals gerapporteerd

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-2,1%

-0,6%

1,4%

-0,6%

-0,5%

Europe

-7,6%

-10,0%

-5,6%

-1.7%

-6,3%

AMEAA

5,0%

11,2%

10,0%

1,1%

6,7%

Healthcare

-1,7%

0,1%

1,2%

-1,4%

-0,5%

 

 

 

 

 

2019 Structure

2019

Ontex Gerapporteerde omzet In miljoen €

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Europe

546,2

568,1

574,4

592,6

2.281,3

Europe

233,7

235,4

238,0

249,7

956,9

AMEAA

201,6

225,7

226,8

237,8

891,9

Healthcare

110,9

107,0

109,6

105,1

432,5

% ∆ o.b.v. LFL

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-1,5%

-1,1%

0,2%

-1,4%

-1,0%

Europe

-6,7%

-10,0%

-6,0%

-2,8%

-6,4%

AMEAA

5,7%

10,4%

6,6%

0,5%

5,6%

Healthcare

-2,1%

-1,0%

2,1%

-2,2%

-0,8%

% ∆ zoals gerapporteerd

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-2,1%

-0,6%

1,4%

-0,6%

-0,5%

Europe

-7,6%

-10,0%

-5,6%

-1,7%

-6,3%

AMEAA

5,1%

11,7%

9,5%

1,3%

6,7%

Healthcare

-2,0%

-1,0%

2,0%

-1,7%

-0,7%

VRIJWARINGSCLAUSULE

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com