Mary Kay Inc. przekazuje blisko 10 mln USD na światową walkę z COVID-19

David Holl, Chairman and Chief Executive Officer, Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Chcąc spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i wesprzeć osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę z pandemią, spółka Mary Kay Inc. przekazała najbardziej potrzebującym krajom, w których prowadzi działalność, środki pieniężne, produkty i usługi dystrybucyjne o wartości niemal 10 mln USD.

„Może minąć trochę czasu zanim będzie można faktycznie określić jak bardzo obecna pandemia wpłynęła na światowe gospodarki, ludność i całą planetę – stwierdził David Holl, prezes i dyrektor generalny Mary Kay Inc. - Ale jednego jesteśmy pewni już teraz – ludzie cierpią, i tego rodzaju bezprecedensowy kryzys wymaga wsparcia z każdej strony. Naszym obowiązkiem jest niesienie pomocy osobom dotkniętym przez wirusa – czy to bezpośrednio, jak ma to miejsce w przypadku osób znajdujących się na pierwszej linii walki z pandemią, czy pośrednio, jak w przypadku kobiet i dzieci będących ofiarami rosnącej liczby przypadków przemocy domowej”.

W odpowiedzi na ogólnoświatową pandemię COVID-19, spółka Mary Kay Inc., jej podmioty stowarzyszone z całego świata oraz sponsorowane przez nią fundacje na terenie Kanady, Brazylii, Chin i Stanów Zjednoczonych, podjęły następujące działania ukierunkowane na pomoc na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

Pomoc dla osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią:

 • Przestawienie światowej produkcji na wytwarzanie i dostarczanie wyłącznie najistotniejszych artykułów, w tym kosmetyków i produktów do higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk, które zostały przekazane do blisko 20 systemów opieki zdrowotnej, 1 000 szpitali i łącznie 1,5 mln pracowników służby zdrowia na całym świecie.
 • W ramach wsparcia dla (działającej przy WHO) Globalnej Epidemiologicznej Sieci Ostrzegania i Reagowania (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN) spółka Mary Kay przekazała środki do dezynfekcji rąk na rzecz regionalnego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia w Ameryce – Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO/WHO). Środki wspomogą kraje obydwu Ameryk w walce z COVID-19.
 • Przekazanie środków do dezynfekcji rąk na rzecz CARE (międzynarodowa agencja humanitarna) w ramach wsparcia jej niezwykle potrzebnych działań dotyczących walki z COVID-19 w 63 rozwijających się krajach Azji, Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu, zmagających się z kryzysem przy niedostatecznych zasobach.
 • Dołączenie do nowej platformy walki z COVID powołanej przy Światowym Forum Gospodarczym przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia. Wspomniana ogólnoświatowa platforma jest pierwszą tego rodzaju i ma na celu aktywizację środowisk biznesowych na rzecz wspólnej walki z COVID-19 oraz ochronę miejsc pracy i wspieranie ciągłości biznesowej. Platforma umożliwia łatwiejsze przekazywanie środków do dezynfekcji rąk pracownikom opieki zdrowotnej w regionach, gdzie niezbędne artykuły tego typu nie są łatwo dostępne.
 • Współpraca z Radą Produktów do Higieny Osobistej (Personal Care Products Council, PCPC) i organizacją Feeding America na rzecz przekazywania potrzebującym podmiotom środków do dezynfekcji rąk.
 • Przekazanie środków do dezynfekcji rąk systemom opieki zdrowotnej i szpitalom w dziesięciu miastach Stanów Zjednoczonych, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
 • Lokalne wsparcie dla obszarów, na których znajdują się siedziby i fabryki Mary Kay:
 • w pobliżu ogólnoświatowej siedziby Mary Kay Inc. (Dallas w Stanie Texas), przekazano środki do dezynfekcji rąk i inne artykuły dla służb pierwszej pomocy w Hrabstwie Dallas, wydziału policji w Addison, firmy Tenet Healthcare, firmy Baylor Scott & White Health, ośrodka UT Southwestern Medical Center, firmy Steward Health Care, sieci szpitali HCA Hospital Network, organizacji Christus Health, szpitala Medical City Dallas, ośrodka Parkland Health and Hospital, oraz tymczasowego szpitala utworzonego w obiekcie Kay Bailey Hutchison Convention Center.
 • w miejscowości Lewisville w Stanie Texas, gdzie znajduje się główna fabryka Mary Kay Inc., firma przekazała środki do dezynfekcji rąk lokalnemu wydziałowi policji i służbom niosącym pierwszą pomoc.
 • w sąsiednim hrabstwie Tarrant Mary Kay Inc. przekazała środki do dezynfekcji rąk służbom pierwszej pomocy i publicznej służbie zdrowia.

Wspieranie działań na rzecz zapobiegania i reagowania na przypadki przemocy domowej:

 • Fundacja The Mary Kay Foundation℠ (działająca w Stanach Zjednoczonych) poinformowała o otwarciu naboru wniosków o pomoc finansową w związku z epidemią COVID-19, w ramach którego dostępne są nieograniczone środki pieniężne. Z pomocy mogą skorzystać ośrodki oferujące schronienie dla ofiar przemocy domowej. Trzy miejscowe ośrodki tego typu działające na terenie lub w pobliżu Dallas (Denton County Friends of the Family, The Family Place oraz Hope’s Door New Beginning Center) otrzymały po 25 tys. USD na realizację swoich zadań i programów pomocy. Fundacja przekazała także 75 tys. USD na rzecz ośrodka dla kobiet Genesis Women’s Shelter & Support i jej konferencji poświęconej przestępstwom przeciwko kobietom (Conference on Crimes Against Women, CCAW) realizowanej przy współpracy z oddziałem policji w Dallas w ramach wysiłków mających na celu całkowite wyeliminowanie przemocy wobec kobiet.
 • Fundacja The Mary Kay Foundation℠ (działająca w Stanach Zjednoczonych) oraz obecni i emerytowani niezależni krajowi dyrektorzy ds. sprzedaży produktów Mary Kay przekazali środki do dezynfekcji rąk blisko 500 ośrodkom pomocy dla ofiar przemocy domowej działającym na terenie Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko dla kobiet i dzieci szukających ucieczki z domów, w których zostali uwięzieni ze swoimi oprawcami z powodu obowiązującego nakazu pozostania w domu w związku z pandemią. W Stanach Zjednoczonych, z usług blisko 500 ośrodków pomocy dla ofiar przemocy domowej korzysta każdego roku przeszło 1,5 mln kobiet i dzieci.
 • W tym roku The Mary Kay Ash Charitable Foundation (działająca w Kanadzie) udzieliła ośrodkom pomocy dla ofiar przemocy domowej pomocy finansowej na kwotę 100 tys. USD. W ramach działań pomocowych, fundacja Charitable Foundation wesprze finansowo w mniejszym zakresie blisko 40 kolejnych ośrodków oraz przekaże łącznie prawie 50 ośrodkom środki do dezynfekcji rąk.
 • Instytut Instituto Mary Kay (działający w Brazylii) przekazał środki finansowe organizacji pozarządowej Fala Mulher na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej (m.in. środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek i masek), które pozwolą zapewnić ciągłość pomocy dla ofiar przemocy domowej.

Działania dodatkowe:

 • Chiński fundusz charytatywny The Mary Kay China Charity Fund przekazał fundacji Amity Foundation (niezależna chińska organizacja społeczna działająca w obszarze zdrowia publicznego, opieki społecznej, pomocy w sytuacjach kryzysowych i innych przedsięwzięć filantropijnych) oraz udzielił na wczesnym etapie wsparcia finansowego na rzecz walki z COVID-19 w chińskim Wuhan. Chiński oddział Mary Kay przekazał także produkty żywnościowe i artykuły do pielęgnacji skóry oraz dłoni pracownikom służby zdrowia i ochotnikom płci żeńskiej bezpośrednio zaangażowanym w walkę z wirusem.
 • Brazylijski oddział Mary Kay oraz instytut Instituto Mary Kay przekazały środki finansowe fundacji FIOCRUZ – Oswaldo Cruz Foundation, aby wesprzeć produkcję nowoczesnych testów na obecność wirusa COVID-19; udzieliły wsparcia finansowego krajowemu funduszowi São Paulo State Fund na zakup respiratorów; oraz dofinansowały krajowy Departament Zdrowia, aby zaopatrzyć pracowników oddziałów intensywnej opieki medycznej w szpitalach publicznych w specjalne fartuchy ochronne.
 • Meksykański oddział Mary Kay przekaże dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk dla najuboższych osób: Bancos de Alimentos de Mexico (meksykańska sieć banków żywności), Unidas Contigo Monterrey (walka z rakiem piersi) i Fondo Semillas Mexico (zapobieganie pomocy domowej).
 • Rosyjski oddział Mary Kay przekazał środki higieny osobistej pracownikom znajdującym się na pierwszej linii walki z wirusem w naukowym instytucie badawczym im. N.W. Sklifosowskiego oraz na oddziale ratunkowym im. A.S. Puczkowa przy moskiewskim departamencie zdrowia.
 • Na całym świecie, w krajach gdzie Mary Kay prowadzi swoją działalność, realizowanych jest znacznie więcej działań na rzecz wspierania lokalnych programów walki z COVID-19.

Wypowiedzi partnerów dotyczące pomocy dla osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią

Dr. Ciro Ugarte, dyrektor wydziału ds. sytuacji zagrożenia zdrowia (Health Emergencies) w PAHO

„Jesteśmy wdzięczni spółce Mary Kay za jej hojne wsparcie i przekazanie środków do dezynfekcji rąk regionalnemu oddziałowi Światowej Organizacji Zdrowia w Ameryce – Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO/WHO). Pomogą one naszej organizacji w walce z pandemią COVID-19, umożliwiając krajom obydwu Ameryk spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa w obiektach służby zdrowia i ochronę ich pracowników bezpośrednio zaangażowanych w walkę z obecną pandemią”.

Michelle Nunn, prezes i dyrektor generalny CARE

„Każdego dnia CARE prowadzi działania wśród potrzebujących na całym świecie, gdzie systemy opieki zdrowotnej są najsłabsze. W czasach pandemii życie w takich miejscach staje się jeszcze bardziej niebezpieczne. Środki do dezynfekcji rąk to istotny element w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie do wody i środków higieny, w których trudno jest przeżyć unikając kontaktów z innym ludźmi. Stąd jesteśmy wdzięczni Mary Kay za jej szczodrość w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszym podopiecznym.

Pat Drury, kierownik WHO, Globalna Epidemiologiczna Sieć Ostrzegania i Reagowania (GOARN)

„Misją działającej przy WHO Globalnej Epidemiologicznej Sieci Ostrzegania i Reagowania (GOARN) jest zapewnianie międzynarodowych zasobów w zakresie zdrowia publicznego na rzecz ograniczania na całym świecie chorób i sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Sieć zrzesza instytucje partnerskie w ramach działań służących poprawie stanu zdrowia oraz wzajemnego udostępniania środków ochrony zdrowia. Pozwala to wspierać społeczności lokalne i ocalić wiele istnień podczas epidemii i poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Gdy obchodzimy 20 rocznicę swojego istnienia w trakcie pandemii COVID-19, znaczenie naszej misji wydaje się być większe niż kiedykolwiek. W imieniu wszystkich beneficjentów tej szczodrze udzielonej pomocy, pragnę podziękować Mary Kay za wsparcie”.

Zara Ingilizian, dyrektor ds. sektorów produkcji towarów konsumpcyjnych i przyszłości platformy konsumpcyjnej przy Światowym Forum Gospodarczym

„Przy współpracy Światowej Organizacji Zdrowia, Światowe Forum Gospodarcze stara się aktywnie włączać wszystkie strony zainteresowane w akcję ochrony życia i źródeł dochodu przy pomocy swojej platformy walki z COVID-19. Rozprzestrzenianie się tej choroby wymaga globalnej współpracy władz krajowych, organizacji międzynarodowych i środowiska biznesowego. Przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji towarów konsumpcyjnych, takie jak Mary Kay, oraz przekazywane przez nie ratujące życie produkty higieniczne odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia i jakości życia pracowników, przedstawicieli służby zdrowia i konsumentów”.

Wypowiedzi partnerów dotyczące wspierania działań na rzecz zapobiegania i reagowania na przypadki przemocy domowej:

Michelle Nunn, prezes i dyrektor generalny CARE

„Pojawiając się w krajach dotkniętych wojną, ubóstwem i brakiem stabilności, wirus COVID-19 tworzy istną mieszankę wybuchową, dodatkowo pogarszając sytuację wielu kobiet i dziewczynek tam żyjących, w tym przemoc związaną z płcią. Musimy pamiętać, aby w działaniach na rzecz walki z COVID-19 nie pomijano najbardziej marginalizowanych, a jednocześnie najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa. Dzięki hojności fundacji The Mary Kay Foundation możliwe będzie zapewnienie kobietom i dziewczynkom ochrony przed przemocą związaną z płcią w tym trudnym czasie”.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Spółka Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych i zapachów. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

Fundacja The Mary Kay Foundation

Fundacja The Mary Kay Foundation℠, której przyświeca cel ubogacania życia kobiet na całym świecie obrany niegdyś przez Mary Kay Ash, zajmuje się zbieraniem i przyznawaniem środków na finansowanie przełomowych badań nad rakiem mających na celu znalezienie leku na nowotwory występujące u kobiet. Celem fundacji jest również walka z przemocą domową wobec kobiet. Od 1996 r. The Mary Kay Foundation(SM) przekazała ponad 80 mln dolarów organizacjom działającym w tych dwóch obszarach. Ponadto fundacja wspiera inicjatywy polegające na szerzeniu wiedzy i docieraniu do społeczności lokalnych oraz popiera działania ustawodawcze na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Razem możemy sprawić, że kobietom będzie się żyło lepiej. Aby dowiedzieć się, jak wziąć udział w działaniach edukacyjnych, wspieraniu inicjatyw, wolontariacie, albo przekazać środki oraz aby dołączyć do działań, które ratują życie i upodmiotawiają kobiety, należy odwiedzić stronę marykayfoundation.org, lub śledzić nasze profile na Facebooku i Instagramie albo Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
marykay.com/newsroom
tel. 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com