MobileIron przejmuje incapptic Connect z myślą o przyspieszeniu procesu wydawania aplikacji dla klientów biznesowych

 Platforma zarządzania urządzeniami końcowymi firmy MobileIron (UEM - Unified Endpoint Management) zostaje zintegrowana z oprogramowaniem incapptic Connect w celu wsparcia klientów w szybkim opracowaniu, uruchomieniu i zabezpieczeniu aplikacji biznesowych.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia--()--MobileIron (NASDAQ:MOBL), Firma, która wprowadziła pierwszą w branży platformę dla przedsiębiorstw opartą na modelu Zero Trust ukierunkowaną na zastosowania mobilne, ogłosiła dzisiaj przejęcie incapptic Connect, lidera w sektorze oprogramowania do automatyzacji procesu wydawania aplikacji, z siedzibą w Berlinie w Niemczech i w Warszawie w Polsce, w celu przyspieszenia procesu wydawania aplikacji dla klientów biznesowych. Platforma zarządzania urządzeniami końcowymi firmy MobileIron (UEM - Unified Endpoint Management) zostanie zintegrowana z oprogramowaniem incapptic Connect w celu wsparcia klientów w szybkim opracowaniu, uruchomieniu i zabezpieczeniu firmowych aplikacji biznesowych, co pozwoli im na zwiększoną wydajność i innowacyjność.

Natywne aplikacje biznesowe są ważnym elementem strategii pracy w środowisku cyfrowym realizowanych przez wiele organizacji. W celu utrzymania konkurencyjności, dyrektorzy ds. innowacji, dyrektorzy ds. rozwoju i kadra kierownicza działów, odpowiedzialnych za główny przedmiot działalności we wszystkich branżach, opracowują specjalnie przystosowane aplikacje z zamiarem osiągnięcia kluczowych celów biznesowych i zapewnienia pracownikom doskonałych doświadczeń w cyfrowym świecie. Proces wprowadzania aplikacji firmowych jest obecnie skomplikowany. Często zaangażowane są w to podmioty trzecie. Przeprowadzanych jest wiele kontroli wewnętrznych. Wymagane są również zgody sklepów z aplikacjami. Proces ten może trwać tygodniami, czasem miesiącami, spowalniając wprowadzenie aplikacji rewolucjonizujących działalność firmy. incapptic Connect usprawnia ten proces, skracając czas wdrożenia do minut, lub godzin, jeżeli wymagana jest zgoda. W połączeniu z możliwościami MobileIron w zakresie automatyzacji precyzyjnej dystrybucji aplikacji do odpowiednich użytkowników i na odpowiednie urządzenia, MobileIron i incapptic Connect pomagają przedsiębiorstwom w przyspieszeniu realizacji inicjatyw cyfryzacji w sposób pewny i bezpieczny.

„Z wielką radością witamy zespół incapptic Connect w rodzinie MobileIron - powiedział Simon Biddiscombe, dyrektor generalny MobileIron. - W miarę jak firmy rozszerzają swoje cyfrowe środowisko pracy, w szczególności w odpowiedzi na pandemię COVID-19, na zespoły IT w większym stopniu spadło zadanie opracowania i dostarczenie dostosowanych do danych potrzeb aplikacji w możliwie najkrótszym czasie w celu zapewnienia produktywności. incapptic Connect stworzyło wspaniały produkt, który umożliwia firmom sprawne opracowanie i szybką dystrybucję mobilnych aplikacji biznesowych na dużą skalę. Poprzez integrację incapptic Connect z platformą MobileIron, proces wprowadzenia aplikacji może zostać jeszcze bardziej uproszczony, a firmy będą mogły wprowadzić w życie strategie na rzecz bezpieczeństwa i produktywności pracowników”.

MobileIron i incapptic Connect razem wspierają model zautomatyzowanej dystrybucji aplikacji, oprogramowanie incapptic Connect umożliwia automatyczną walidację spełnienia obowiązkowych wymogów publikacji w ogólnodostępnych lub zakładowych sklepach z aplikacjami. Oprogramowanie incapptic Connect następnie automatyzuje procedurę publikacji. Po opublikowaniu aplikacji, platforma MobileIron automatycznie rozprowadza ją do zarządzanych urządzeń i automatyzuje aktualizacje w celu zapewnienia, że użytkownicy zawsze pracują na najbezpieczniejszej i najnowszej wersji aplikacji.

„Z niecierpliwością oczekujemy na dołączenie do zespołu MobileIron i pomaganie klientom firmowym w szybszym i bezpieczniejszym zastosowaniu innowacji w zakresie aplikacji mobilnych - powiedział dr Rafał Kobyliński, założyciel incapptic Connect. - Proces programowania i dostarczania aplikacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb był złożony i czasochłonny. Połączenie oprogramowania incapptic Connect i platformy UEM firmy MobileIron ułatwi klientom biznesowym uproszczenie procesu wydawania aplikacji, zwiększenie bezpieczeństwa i wykorzystanie pomysłowości przedsiębiorstwa”.

Organizacje mogą opierać się na platformie UEM w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich cyfrowego środowiska pracy poprzez zastosowanie takich produktów jak zero sign-on (ZSO), potwierdzenie tożsamości użytkownika i urządzenia bez hasła, uwierzytelnianie wielopoziomowe (MFA, Multi-factor authentication) i ochrona mobilnych urządzeń przed zagrożeniami (mobile threat defense - MTD).

Każda organizacja może zarejestrować nieograniczoną liczbę użytkowników i urządzeń na platformie UEM firmy MobileIron bez ponoszenia dodatkowych kosztów do 15 czerwca 2020 r. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje lub zarejestrujesz się na cykl webinariów.

MobileIron

MobileIron definiuje na nowo bezpieczeństwo przedsiębiorstw, wprowadzając na rynek pierwszą w branży platformę dla przedsiębiorstw opartą na modelu Zero Trust ukierunkowaną na zastosowania mobilne i opartą na zarządzaniu urządzeniami końcowymi (UEM) w celu zabezpieczenia dostępu i ochrony danych w cyfrowym środowisku przedsiębiorstwa. Model Zero Trust zakłada, że osoby o złych zamiarach już są w sieci, a bezpieczny dostęp jest oparty na podejściu „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”. MobileIron zapewnia coś więcej niż zarządzanie tożsamością i podejście oparte na bramce dostępu, poprzez wykorzystanie bardziej kompleksowego zestawu atrybutów przed udzieleniem dostępu. Podejście oparte na zastosowaniach mobilnych i modelu Zero Trust polega na uwierzytelnieniu urządzenia, ustaleniu kontekstu użytkownika, sprawdzeniu autoryzacji aplikacji, weryfikacji sieci oraz wykrywaniu i usuwaniu zagrożeń przed udzieleniem bezpiecznego dostępu urządzeniu lub użytkownikowi.

Platforma bezpieczeństwa firmy MobileIron jest zbudowana na podstawie nagradzanych i wiodących funkcji zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM) uzupełnionych o technologie Zero Trust, w tym Zero Sign-On (ZSO), uwierzytelnienie wielopoziomowe (MFA) i ochronę mobilnych urządzeń przed zagrożeniami (MTD). Ponad 20000 klientów, w tym największe na świecie instytucje finansowe, agencje wywiadowcze i inne podmioty prowadzące działalność regulowaną wybrało MobileIron w celu uzyskania bezproblemowego i bezpiecznego User Experience (doświadczenie użytkownika) poprzez zapewnienie, że tylko upoważnieni użytkownicy, urządzenia, aplikacje i usługi mogą uzyskać dostęp do zasobów firmy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt z mediami
Jenny Pfleiderer
press@mobileiron.com

Kontakt z analitykami
Becca Chambers
bchambers@mobileiron.com

Contacts

Kontakt z mediami
Jenny Pfleiderer
press@mobileiron.com

Kontakt z analitykami
Becca Chambers
bchambers@mobileiron.com