REPLY: aandeelhoudersvergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening 2019 goed

  • Geconsolideerde omzet van € 1.182,5 miljoen (€ 1.035,8 miljoen in 2018)
  • Nettowinst van de Groep van € 113,9 miljoen (€ 99,9 miljoen in 2018)

Het voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,52 per aandeel is goedgekeurd.

Besluiten met betrekking tot de aan- en/of verkoop van eigen aandelen.

TURIJN, Italië--()--Vandaag heeft de algemene aandeelhoudersvergadering van Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] de geconsolideerde jaarrekening voor het financiële jaar 2019 goedgekeurd en de uitkering van een bruto dividend van € 0,52 per aandeel bevestigd.

Het dividend wordt uitbetaald op 6 mei 2020, met dividenddatum vastgesteld op 4 mei 2020 en registratiedatum op 5 mei 2020.

Geconsolideerde jaarrekening van het financiële jaar 2019

The Reply Group heeft het financiële jaar 2019 afgesloten met een geconsolideerde omzet van € 1.182,5 miljoen, een stijging van 14,2% vergeleken met de € 1.035,8 miljoen voor het financiële jaar 2018.

De geconsolideerde EBITDA was € 191,3 miljoen, een stijging van 32,1% in vergelijking met de € 144,8 miljoen in 2018. De geconsolideerde EBITDA, exclusief de effecten van toepassing van IFRS 16, zou € 167,4 miljoen zijn geweest.

De geconsolideerde EBIT was € 155,3 miljoen, een stijging van 17,3% in vergelijking met de € 132,4 miljoen in december 2018. EBIT, exclusief de effecten van toepassing van IFRS 16, zou € 154,7 miljoen zijn geweest.

De nettowinst van de Groep bedroeg € 113,9 miljoen, een stijging van 14,0% in vergelijking met de € 99,9 miljoen die in 2018 geregistreerd werd.

De waarde, exclusief de effecten van toepassing van IFRS 16, zou gelijk zijn geweest aan € 115,4 miljoen.

De aandeelhoudersvergadering keurde ook, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur, de volgende besluiten goed:

Besluiten met betrekking tot de aan- en/of verkoop van eigen aandelen

De aandeelhoudersvergadering heeft een nieuw programma goedgekeurd voor de aankoop van eigen aandelen en trok het huidige programma in dat werd bekrachtigd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 19 april 2019: het belangrijkste doel van dit plan is de aankoop van aandelen voor de uitvoering van de aandelenoptieplannen, transacties gericht op het verwerven van investeringen in aandelen, buitengewone financiële transacties en/of het sluiten van overeenkomsten met strategische partners.

De toestemming heeft een duur van 18 maanden vanaf de datum van het besluit, voor een maximum van 7.478.256 gewone aandelen (gelijk aan 19,9892% van het huidige aandelenkapitaal) met een nominale waarde van € 0,13 elk voor een maximum nominale waarde van € 972.173,28, binnen de limiet van een maximale financiële verplichting van € 200.000.000. De aankoopprijs kan niet lager zijn dan de nominale waarde (momenteel € 0,13) en niet hoger dan de officiële prijs van de beurzen die op de MTA-markt is geregistreerd de dag voor de aankoop, verhoogd met 20%.

Goedkeuring van het verslag over het beleid inzake bezoldiging en betaalde vergoedingen

De aandeelhoudersvergadering keurde ook zowel het eerste als het tweede deel van het verslag goed over het beloningsbeleid en de betaalde vergoedingen, opgesteld overeenkomstig Art. 123-ter van het Wetsbesluit nr. 58/1998

Besluit tot herziening van de jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur

Besluit tot herziening van de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen

Herziening van de statutaire regels voor meer stemrechten overeenkomstig art. 127 quinquies van de TUF

De manager die verantwoordelijk is voor het opstellen van de financiële verslagen van het bedrijf, dr. Giuseppe Veneziano, verklaart overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 154-bis van de Geconsolideerde Financiënwet dat de boekhoudkundige informatie in dit persbericht overeenkomt met de administratie, grootboeken en boekhouding van het bedrijf.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke Europese industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op de nieuwe paradigma's van big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie zal prevaleren

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investor Relation
Reply
Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Contacts

Media
Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investor Relation
Reply
Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017