Aby wspomóc zdalną pracę zespołów inżynierskich projektujących infrastrukturę, firma Bentley Systems otwiera pełny dostęp do ProjectWise 365 i rezygnuje z opłat za subskrypcję do 30 września

Łączy wirtualne grupy projektowe w celu usprawnienia współpracy i przeglądu projektu, dostarczając specjalnie zaprojektowaną, gotową do natychmiastowego wykorzystania, usługę w chmurze

ProjectWise 365 umożliwia tworzenie realistycznego, opartego na przeglądarce środowiska hybrydowego 2D/3D, które pozwala zespołom na usprawnienie koordynacji i szybsze rozwiązywanie problemów. (Graphic: Business Wire)

EXTON, Pa., USA--()--firma Bentley Systems, Incorporated, czołowy światowy dostawca kompleksowego oprogramowania i usług cyfrowych bliźniaków dla projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury, ogłosiła dzisiaj udostępnienie usługi w chmurze ProjectWise 365 oraz zniesienie opłat za subskrypcję do 30 września 2020 r., aby umożliwić wirtualne połączenie pracujących z domu użytkowników, zajmujących się projektami infrastrukturalnymi.

Usługa ProjectWise 365, wykorzystująca technologię Microsoft 365 i narzędzia biurowe, zwiększa zasięg i dostępność danych BIM i danych inżynierskich infrastruktury w celu ułatwienia współpracy i przeglądu projektu wszystkim jego uczestnikom. Ponieważ ProjectWise 365 to możliwa do natychmiastowego wykorzystania, dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej usługa w chmurze, zaprojektowana specjalnie w celu uproszczenia przeglądu projektu, przekazywania dokumentów i zapytań ofertowych (RFI), udostępniania informacji i rozwiązywania problemów, doskonale nadaje się do szybkiego wdrożenia w domu, eliminując potrzebę wykorzystywania kombinacji typowych, podatnych na błędy technologii, takich jak dyski w chmurze czy pliki PDF, które są.

W 2019 r. firma Bentley Systems została uznana przez ARC Advisory Group za kluczowego dostawcę wspierającego współpracę oprogramowania BIM z uwagi na ofertę ProjectWise Design Integration dostosowaną dla przedsiębiorstw, a firma Microsoft wskazała firmę Bentley jako jedną z 25 największych firm w zakresie globalnego wykorzystania platformy Azure. Opracowując ProjectWise 365, który pozwala wszystkim użytkownikom pakietu usług Microsoft Office 365 rozszerzyć funkcjonalność o obiegi wykorzystywane w projektach infrastrukturalnych, firma Bentley wykorzystała swoje doświadczenie lidera branży, aby pomóc sprostać wyzwaniom związanym ze współpracą i udostępnianiem pracy w rozproszonych zespołach projektowych.

„Przedsiębiorstwa korzystające z ProjectWise Design Integration w celu usprawnienia współpracy, wśród nich 74 z 100 najlepszych firm projektowych według magazynu ENR, powiedziały nam, że dzięki ProjectWise mogą oni utrzymać wydajność projektu w okresie przymusowego przejścia na pracę z domu”, powiedział Dustin Parkman, wiceprezes ds. realizacji projektów w firmie Bentley. „Teraz, dzięki szerokiemu i natychmiastowemu udostępnieniu naszej nowej, uproszczonej usługi w chmurze ProjectWise 365, rozszerzamy możliwość użycia ProjectWise w zakresie współpracy i przeglądu projektu, na zespoły projektujące infrastrukturę, niezależnie od ich wielkości. Mamy nadzieję, że dzięki zapewnieniu pełnego cyfrowego dostępu każdemu specjaliście w dziedzinie infrastruktury uda nam się wesprzeć ich walkę w pokonywaniu kryzysu”.

Gregory J. Ellwanger, P.E., inżynier projektu w firmie BLA, Inc., powiedział: „Obecne warunki pracy z domu i koordynacja z wieloma stronami pokazują, jak ważne dla naszej firmy i naszej roli głównego konsultanta w dziedzinie projektów jest to, aby nasze zespoły projektowe były wydajne i pozostawały w stałej łączności. Usługi w chmurze ProjectWise 365 umożliwiają nam szybkie wdrożenie wspólnego środowiska współpracy BIM, które pozwala uniknąć silosów danych, opóźnień w koordynacji i innych ograniczeń, z którymi borykaliśmy się podczas korzystania z dysków sieciowych, usług udostępniania plików i poczty e-mail. ProjectWise 365 umożliwia nam szybszą koordynację projektów i zmniejszenie ryzyka związanego z wymianą danych kontraktowych, niezależnie od lokalizacji uczestników projektu, zwiększenie odporności naszych praktyk projektowych i zwiększenie możliwości realizacji projektów wysokiej jakości zgodnie z harmonogramem”.

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie ProjectWise 365, a informacje na temat oferty dla pracy z domu można znaleźć w ofercie ProjectWise 365.

ProjectWise 365 jest częścią kompleksowych działań firmy Bentley, których celem jest pomoc organizacjom i użytkownikom końcowym w zdalnej pracy, dostarczanie narzędzi, informacji i materiałów, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, filmów, webinariów i innych zasobów technicznych. Więcej informacji na temat działań firmy Bentley związanych z pracą z domu można znaleźć na stronie http://www.bentley.com/pl/workingfromhome.

ProjectWise, obraz 1:
Podpis:
ProjectWise 365 umożliwia tworzenie realistycznego, opartego na przeglądarce środowiska hybrydowego 2D/3D, które pozwala zespołom na usprawnienie koordynacji i szybsze rozwiązywanie problemów.

ProjectWise, obraz 2

Informacje o ofercie realizacji projektów przez firmę Bentley
Firma Bentley Systems zapewnia kompleksowe oprogramowanie do współpracy i projektowania oraz usług w chmurze w celu realizacji projektów infrastrukturalnych. Usługi w chmurze ProjectWise 365 w pełni wykorzystują zalety platformy Azure firmy Microsoft i natywnych środowisk sieciowych. W przypadku cyfrowych bliźniaków projektów usługi iTwin Design Review firmy Bentley obejmują zarówno doraźne, specyficzne dla danej branży procesy pracy 2D/3D, jak i kompleksowe oraz ciągłe przeglądy projektu 4D obejmujące pełen zakres projektów wykorzystujących ProjectWise Design Integration. W przypadku cyfrowych bliźniaków budowy 4D portfolio SYNCHRO firmy Bentley wykorzystuje usługi iTwin, integrując modelowanie rzeczywistości z modelowaniem budowy 4D, zaawansowane pakiety robocze ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare i usługi w chmurze Control i Field.

Firma Bentley została sklasyfikowana przez ARC Advisory Group jako wiodący dostawca oprogramowania BIM umożliwiającego współpracę. Usługi ProjectWise firmy Bentley są „wydajnym sposobem udostępniania pracy” dla większości firm projektowych ENR Top Design, w tym dla 43 z 50 najważniejszych firm. W 2019 roku firma Microsoft wyróżniła firmę Bentley jako finalistę w kategorii Mixed Reality programu Partner of the Year dla przykładów użycia Microsoft HoloLens 2 w rozwiązaniu SYNCHRO.

Informacje o firmie Bentley Systems
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury. Oprogramowanie inżynierskie i aplikacje BIM oparte na platformie MicroStation firmy Bentley oraz usługi cyfrowych bliźniaków oparte na chmurze zapewniają rozwój w zakresie realizacji projektów (ProjectWise) oraz wydajności majątku trwałego (AssetWise) infrastruktury transportowej oraz innymi obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i wydobywczych oraz obiektów handlowych i instytucjonalnych.

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości ponad 700 mln USD w 172 krajach. Od założenia w 1984 roku firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. www.bentley.com

Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Design Review, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise Design Integration i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Contacts

Kontakt:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze: @BentleySystems

Contacts

Kontakt:
Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze: @BentleySystems