Firma Dole Packaged Foods, LLC vyzývá všechny, aby se připojili k jejím snahám zajistit všem lidem v průběhu pandemie COVID-19 přístup ke zdravým potravinám

Partnerství, dary a programy pro bezpečnost zaměstnanců jako pocta pracovníkům v první linii. To je poslání programu Sunshine for All (Trocha slunečního svitu pro všechny)

Download

Loading media player...

Dole Packaged Foods, LLC Issues Worldwide Invitation to Join Their Efforts ​to Ensure Access to Nutritious Foods During COVID-19​

WESTLAKE VILLAGE (Kalifornie)--()--V rámci pomoci potřebným během pandemie COVID-19, spustila firma Dole Packaged Foods, LLC iniciativu, jejímž cílem je poskytovat zdravé jídlo všem potřebným lidem. Firma Dole vyzývá všechny další organizace a firmy z celého světa, bez ohledu na jejich velikost, aby se do této iniciativy zapojily a pomohly zajistit trochu slunečního svitu v těchto temných časech a zlepšit zdraví lidí po celém světě.

Firma Dole chce prostřednictvím partnerství a darů, pomáhat všem lidem, dětem i seniorům, kteří jsou v první linii a starají se o ostatní a zajistit jim přístup ke zdravému stravování v těchto těžkých časech. Společnost Dole se rozhodla poskytnout zdroje, prostory a svůj společenský vliv a založila iniciativu Sunshine for All, jejímž cílem je pomoci lidem zajistit okamžitý přístup ke zdravé výživě. Součástí iniciativy jsou, mimo jiné:

  • Trocha slunečního svitu pro všechny v první linii: tento projekt realizujeme ve spolupráci s několika řetězci, které prodávají zdravá smoothie na místních trzích. Firma Dole každý týden dodává vitamíny nabitá smoothie a ovoce do 650 nemocnic, spolu s osobními vzkazy, kterými zaměstnanci firmy Dole vyjadřují vděčnost, naději a podporu lidem v první linii. Navíc značka dává zdravotníkům v 5000 nemocnic po celé zemi poukázky na výrobky firmy Dole.
  • Spolupráce s organizací World Central Kitchen na podporu seniorů a potřebných rodin v Kalifornii, kterým dodáváme celozrnnou stravu potřebnou k tomu, aby zůstali zdraví. V rámci tohoto projektu poskytujeme 15 tisíc ovocných misek a prostory pro přípravu jídel.
  • Potravinová poušť ve městě Jackson ve státě Mississippi: jedná se o jednu z největších potravinových pouští ve Spojených státech amerických, a tak se snažíme zajistit místním obyvatelům přístup k celozrnným zdravým potravinám. Spolupracujeme s iniciativou Mayor’s Disaster Relief Action a kluby Boys & Girls Clubs a podporujeme studeny a rodiny na základní škole Galloway Elementary. Firma Dole poskytuje 2100 přepravek s ovocnými miskami a mraženým ovocem potřebným rodinám s osobními vzkazy na podporu a povzbuzení a navíc poskytneme finanční dary místním školám na opravu škod po povodních. Kromě toho firma Dole chce pomoci městu Jackson řešit problémy s potravinami pro děti i v průběhu příštího roku.
  • Spolupráce s firmou Lyft v rámci dodávek zdravých potravin potřebným seniorům v Seattlu a Chicagu. V rámci partnerství s firmou Lyft, kterému přezdíváme „poslední míle“ zaplatí firma Dole řidičům z firmy Lyft za nakládku potravin z našich skladů a dodání více než 4 tisíc přepravek s ovocnými miskami do zařízení sociální péče a domovů s pečovatelskou službou.
  • Spolupráce s charitativní organizací St Mungo’s na jejímž základě darujeme 14.500 ovocných misek, které budou poskytnuty nejzranitelnějším lidem v Londýně. Tito lidé jsou v současné době ubytováni v hotelích skupiny Intercontinental Hotel Group, protože by jinak byli bezdomovci. Navíc firma Dole upevňuje spolupráci s potravinovými bankami ve Spojeném Království a společně organizujeme dodávku ovocných misek starším lidem, kteří jsou momentálně v karanténě.
  • Dodávky ovocných misek zdravotníkům v nemocnicích v Paříži (Francie), Barceloně (Španělsko), Aucklandu (Nový Zéland), Manila (Filipíny), Kobe (Japonsko), Singapuru a Torontu (Kanada). Kromě toho ovocné misky dodáváme také do nemocnic v Thajsku, Vietnamu, Indii a Koreji.

Společnost Dole navíc spustí kampaň jako poctu všem pracovníkům v první linii, kteří jsou považováni za superhrdiny a také jako poděkování svým partnerům. Součástí kampaně je i výzva pro ostatní, aby se do iniciativy Sunshine For All zapojili.

I když jsou tyto časy možná temné, firma Dole se snaží nabídnout lidem příležitost najít trochu slunečního svitu i ve svém životě.

Firma Dole chce vytvořit svět, ve kterém budou mít všichni - bez ohledu na věk, příjmy, místo pobytu nebo pohlaví - přístup ke kvalitním potravinám, které potřebují k tomu, aby si udrželi pevné zdraví,” řekl Pier Luigi Sigismondi, prezident firmy Dole Worldwide Packaged Foods.

Společnost Dole hledá způsoby jak pomoci překonat bariéry, které omezují dostupnost kvalitních potravin pro všechny, ale uvědomujeme si, že sami to nezvládneme. Nyní je vhodná doba pro všechny firmy ze všech průmyslových oborů a zemí, aby se k nám přidaly a společnými silami jsme dokázali velké věci.”

Firma Dole také věnuje maximální úsilí k zajištění přístupu ke zdravým potravinám i pro své zaměstnance. Společnost Dole pomáhá zaměstnancům, kteří mohli přijít do kontaktu s virem a spolupracujeme na modernizaci našich nemocničních zařízení ve městě Dolefil/Polomolok, abychom lékařům poskytli kvalitní vybavení, které potřebují k poskytování co nejlepší péče.

Více informací o tom jak se zapojit do projektů firmy Dole najdete na webových stránkách sunshineforall.com.

O společnosti Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC je světová jednička v pěstování, nákupu, distribuci a prodeji ovoce a zdravých pochutin. Firma Dole prodává balené čerstvé, mražené a sušené ovoce a džusy. Firma ve svém podnikání uplatňuje všechny čtyři pilíře v oblasti trvalé udržitelnosti, a to hospodárné nakládání s vodou, snižování emisí uhlíku, zachování kvalitní půdy a snižování množství produkovaného odpadu. Více informací najdete na webových stránkách dolesunshine.com nebo doleintlcsr.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

KONTAKT PRO MÉDIA:
Brittney Theriault
btheriault@golin.com

Contacts

KONTAKT PRO MÉDIA:
Brittney Theriault
btheriault@golin.com