K3 Cloud Services opracowało bezpieczną segmentację różnych środowisk sieciowych dzięki Hillstone CloudHive

SANTA CLARA, Kalifornia--()--Hillstone Networks, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem wykorzystuje technologię wirtualnej mikrosegmentacji K3 Cloud Services w celu zabezpieczenia sieci w chmurze i świadczenia bezpiecznych usług za pomocą Hillstone CloudHive.

K3 Cloud Services to dostawca usług zarządzanych (MSP) mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, oferujący klientom krajowym i międzynarodowym najwyższej klasy rozwiązania z zakresu technologii biznesowych. K3 Cloud daje możliwość korzystania zarówno z hostowanych, jak i z zarządzanych rozwiązań dla chmury prywatnej, w tym infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS).

Powszechny charakter prywatnych chmur wirtualnych wiąże się z licznymi wyzwaniami. Środowisko każdego klienta prowadzi hosting własnych wrażliwych danych i aplikacji, podczas gdy K3 Cloud prowadzi hosting dla zastosowań horyzontalnych wspólnych dla wielu klientów. Środowiska klientów i wspólne aplikacje muszą być segmentowane i oddzielne w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach zespół K3 Cloud Services ostatecznie wybrał rozwiązanie Hillstone CloudHive, które zabezpiecza i chroni każdą wirtualną maszynę (ang. VM – virtual machine) w środowisku chmury. Rozwiązanie Hillstone CloudHive w zakresie mikrosegmentacji zapewnia szczegółową widoczność ruchu wschód-zachód zapewniając ochronę przed wykorzystaniem ruchu bocznego do ataków, jest łatwo skalowalne i przejrzyste dla użytkownika i urządzeń sieciowych. Wymusza stosowanie zasady „zero zaufania” w różnych środowiskach, dzięki czemu zespół chmury K3 może bezpiecznie segmentować podatne aplikacje z innych systemów i uzyskać widoczność i kontrolę w swojej chmurze.

„Zmierzyliśmy się z ogromnym wyzwaniem, które wpłynęło na nas w różnych perspektywach: na poziomie zachowania zgodności, bezpieczeństwa, obsługi klienta, jak również ogólnie prowadzonej przez nas działalności. Dzięki CloudHive zastosowaliśmy nowoczesne i wyrafinowane podejście do bezpieczeństwa centrum danych, skutecznie segmentując ruch w sieci i chroniąc dane klientów – powiedział Craig Bright, manager infrastruktury IT w K3 Cloud Services. - Dzięki Hillstone CloudHive udało nam się osiągnąć nasze cele”. Całość studium przypadku można przeczytać pod tym linkiem.

Hillstone Networks

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego dla przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem proponowane przez Hillstone Networks obejmują aspekty widoczności, inteligentnych danych i zabezpieczeń, które sprawiają, że przedsiębiorstwa są w stanie kompleksowo rozpoznawać i rozumieć zagrożenia cybernetyczne i podejmować natychmiastowe działania, by im zapobiec. Rozwiązania Hillstone, uznane przez czołowych analityków oraz cieszące się zaufaniem przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, obejmują kompleksowe rozwiązania dla firm, począwszy od architektury rozproszonych zasobów Edge po technologię chmury, tym samym zmniejszając całkowity koszt nabycia i eksploatacji technologii. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hillstonenet.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Hillstone Networks
Zeyao Hu
Kierownik ds. marketingu
e-mail: inquiry@hillstonenet.com

Contacts

Hillstone Networks
Zeyao Hu
Kierownik ds. marketingu
e-mail: inquiry@hillstonenet.com