Należąca do GetSwift platforma SaaS obsługuje codzienne dostawy posiłków dla Stanu Floryda

- Finansowane przez władze stanowe programy mające na celu dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebujących;

- Program będzie mieć na celu wsparcie osób starszych zamieszkałych na terenie Stanu.

NOWY JORK--()--GetSwift Limited (ASX: GSW) („GetSwift” lub „Spółka”), jeden z wiodących dostawców technologii logistycznych w modelu SaaS (ang. software as a service – oprogramowanie jako usługa) z dumą wspiera Stan Floryda w ramach programu kryzysowego opracowanego z myślą o zapewnieniu codziennych dostaw żywności w trakcie pandemii koronawirusa.

Począwszy od poniedziałku 13 kwietnia GetSwift będzie zapewniać obsługę zamówień, dostaw i tras w ramach wsparcia dla zamieszkujących Florydę osób starszych oraz innych korzystających z wydawanych codziennie posiłków. GetSwift nawiąże współpracę z lokalnymi misjami pod nazwą Feed The Need oraz organizatorami programu Meals of Love, wraz z miejscowym wydziałem ds. osób starszych – Florida Department of Elder Affairs (DOEA) i lokalami gastronomicznymi, w tym m.in. z 4R Restaurant Group, operatorem sieci 4 Rivers Smokehouse , które zapewnią świeże posiłki siedem dni w tygodniu.

„Jesteśmy dumni mogąc współpracować ze władzami Stanu Floryda, organizatorami Meals of Love, Feed the Need of Florida i siecią 4R Restaurant Group w ramach tak ważnej inicjatywy na rzecz potrzebujących mieszkańców Florydy w tym wyjątkowym czasie. Jesteśmy gotowi dołączyć do pozostałych Stanów, które są na etapie wdrażania podobnych środków. Musimy się w tym trudnym okresie zjednoczyć, aby sprostać jednemu z największych wyzwań, jakie stoją przed nami, jako narodem” – stwierdził Bane Hunter, dyrektor generalny GetSwift.

Spółka GetSwift z siedzibą w Nowym Jorku zapewnia usługi logistyki dostaw oraz zarządzania kadrami klientom z obszaru Stanów Zjednoczonych i całego świata. Poza lokalami gastronomicznymi, GetSwift obsługuje firmy z szeregu branż, począwszy od producentów stołów do bilardu, przez obsługę zbiorników z paliwem, aż po usługi związane z infrastrukturą państwową.

Projekt może objąć nawet wszystkie 67 okręgów administracyjnych (hrabstw) Florydy. Całkowita wartość porozumienia jest niemożliwa do ustalenia z uwagi na nieprzewidywalność łącznej liczby posiłków, jakie będą codziennie dostarczane.

Obiekty sieci 4 Rivers Smokehouse wraz z innymi lokalami gastronomicznymi Florydy przestawią swoją działalność na codzienną produkcję tanich posiłków.

„Cały nasz zespół cieszy się na myśl o współpracy z lokalami gastronomicznymi z Florydy w ramach wyzwania oraz szansy jaką jest dostarczanie pożywnych posiłków członkom naszej lokalnej społeczności - skomentował Skip Kimpel, dyrektor ds. informatycznych w 4R Restaurant Group. - To ambitne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez technologii, którą GetSwift udostępni w zakresie organizacji zamówień, harmonogramu dostaw i zapewnienia logistyki pod kątem terminowych i odpowiednio zaplanowanych dostaw”.

Uczestnictwo 4 Rivers wpisuje się w udział firmy w programie Feed The Need uruchomionym przez organizację non-profit pod nazwą 4Roots, która za cel stawia sobie budowanie lepszej przyszłości żywieniowej na terenie Środkowej Florydy.

Niniejszy komunikat uzyskał zatwierdzenie i zgodę na publikację ze strony zarządu GetSwift.

GetSwift Limited

„Technologia na rzecz optymalizacji logistyki dostaw na świecie”

GetSwift jest globalnym liderem w zakresie automatyzacji zarządzania łańcuchem dostaw. W obrębie różnych sektorów, od pojedynczych przedsiębiorstw po struktury hiperlokalne, podmioty na całym świecie polegają na naszej platformie SaaS, która umożliwia widoczność, raportowanie, wydajność i oszczędności w ramach łańcucha dostaw i działania na etapie ostatniej mili. Spółka posiada siedzibę główną w Nowym Jorku i jest notowana na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX:GSW). Więcej informacji można znaleźć na stronie GetSwift.co.

GetSwift to spółka o statusie podmiotu wschodzącego notującego wzrost (ang. Emerging Growth Company; EGC) i podlega różnym czynnikom ryzyka. Spółka nie jest rentowna i nie gwarantuje, że osiągnie rentowność w przyszłości. Szczegółową analizę działalności Spółki oraz możliwości inwestycyjnych przedstawiono w dokumentach złożonych w australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX). Inwestorów zachęca się do zapoznania się z bardziej kompletnymi informacjami zawartymi w ww. dokumentach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media
James Richardson, doradca ds. public affairs
e-mail: james.richardson@dentons.com
tel. +1 202-408-9160

Inwestorzy:
e-mail: investors@getswift.co

Sekretarz Spółki
e-mail: julian.rockett@boardroomlimited.com.au
tel.+61 2 8016 2841
Źródło informacji: Business Wire

Contacts

Media
James Richardson, doradca ds. public affairs
e-mail: james.richardson@dentons.com
tel. +1 202-408-9160

Inwestorzy:
e-mail: investors@getswift.co

Sekretarz Spółki
e-mail: julian.rockett@boardroomlimited.com.au
tel.+61 2 8016 2841
Źródło informacji: Business Wire